image

Instalace rádia v modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.02.2004

Stavíte-li model podle plánku nebo ze stavebnice, narazíte často na stručnost stavebního návodu. V návodu je instalace rádia většinou popsána velmi stručně. Konstruktéři i prodejci stavebnic vám většinou nechávají velkou volnost v uspořádání instalace rádia. Nejste-li si jisti v této oblast svými schopnostmi, vyberte si stavebnici nebo dokumentaci, kde je instalace rádia určena a dostatečně popsána.

Instalace rádia musí splňovat několik základních kritérií:

Rozmístění komponent rádia v modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.02.2004

Rozložení komponent rádia musí respektovat několik požadavků:

 • umožnit plynulý mechanický chod náhonů kormidel
 • zabránit rušení rádia zařízeními v modelu
 • umožnit snadný přístup pro výměnu komponent rádia
 • ochranu při havárii
 • snadnou demontovatelnost modelu pro přepravu
Komponenty rádia:


image více ...

Zajištění funkce rádia stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.10.2004

Instalace rádia musí splňovat několik základních kritérií:

 • bezpečné upevnění komponent rádia pro zajištění přenosu sil na kormidla
 • vhodné rozložení komponent rádia kvůli potlačení rušení
 • správné zapojení kablíků
 • vhodné vedení antény pro zajištění velkého dosahu rádia
 • ochrana před vibracemi
 • správný smysl výchylek kormidel

Pokud stavíte elektrolet, umístěte kabely serv a anténu dále od silových kabelů - kabelů k akumulátorům a kabelům k pohonnému elektromotoru.

Anténa by měla být vedena co nejdále od ostatních vodičů. Klasicky se anténa vyvede za centroplánem a vede se k vrcholu směrovky. Anténa by neměla být smotaná. Anténu lze uložit v trupu. Trup však nesmí být z kompozitu s uhlíkovými vlákny. Ta anténu zastíní!

Anténu nezkracujte. Přijímač to rozladí!

Pokud instalujete rádio do motorového modelu, provádějte instalaci tak, aby komponenty rádia byly chráněny před vibracemi. Serva instalujte s dodávanými silentbloky, přijímač zabalte do molitanu.

Instalace serv stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.09.2006
servo musí být nehybně upevněno
během letu nesmí dojít k jeho uvolnění

Serva musí být upevněna tak, aby se nepohybovala. Pokud se budou pohybovat, nikdy model nevytrimujete.

Při instalaci serva myslete také na případnou havárii. Je lepší, když při havárii povolí uložení serva než servo samotné.

Servo se dá upevnit různými způsoby.


image více ...

Instalace náhonů kormidel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.05.2006
kormidla se musí vychylovat ve správném smyslu
náhon by měl být bez vůlí
páky a táhla nesmí nikde narážet

S kormidly lze serva propojit různým způsobem:

Všechny náhony pracují v principu stejně. Více je o tom na stránce Kinematika náhonů.


image více ...

Propojení kabelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.10.2004

Správné propojení kablíků jednotlivých komponent rádia je první podmínkou jeho funkce. Správné vedení a uložení kablíků v modelu je zásadní pro bezpečnou funkci rádia. Věnujte mu patřičnou pozornost. Chyby v instalaci kabeláže se velkou měrou podílejí na haváriích modelů.


image více ...


dál: Zkušenosti a poznatky


přehled kapitol:

 1. Instalace rádia v modelu
 2. Zkušenosti a poznatky

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC))