image

Kinematika náhonů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.06.2006

Všechny druhy náhonů - táhla, bowdeny, lanka - jsou soustavami "páka, táhlo, páka".

image

Když moje představivost, co ta která změna nastavení táhel udělá, nestačí, zkusím si představit tu změnu v přehnaném měřítku.

Pro posuzování kinematických poměrů ovládání kormidel jsou důležité tyto body:

  • 1 - osa otáčení kormidla
  • 2 - osa čepu páky kormidla
  • 3 - osa čepu páky serva
  • 4 - osa otáčení výstupního hřídele serva
  • 5 - spojnice čepů páky kormidla a páky serva
Pomůcka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
05.06.2006

Kdo si neumí představit, jaký vliv budou mít různé varianty délek pák a varianty vzájemných poloh pák, musí si to zkusit nakreslit nebo vyzkoušet na stole nebo na modelu.

Já mám představivost dobrou, ale občas si nejsem jistý. To je potom dobré představit si poměry na pákách v nějakém velkém nepoměru.

Osa otáčení kormidla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.06.2006

Na následujících obrázcích je vidět, jak významně ovlivní poloha osy otáčení kormidla faktickou délku páky kormidla.

image image image

Při navrhování "opákování" je třeba na to myslet. Někdy bývá skutečná délka páky několikanásobně větší než délka vlastní páky!


imageZásadyVůleimage