image

Propojení kabelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.10.2004

Správné propojení kablíků jednotlivých komponent rádia je první podmínkou jeho funkce. Správné vedení a uložení kablíků v modelu je zásadní pro bezpečnou funkci rádia. Věnujte mu patřičnou pozornost. Chyby v instalaci kabeláže se velkou měrou podílejí na haváriích modelů.

Na první pohled je propojení jednotlivých komponent rádia jednoduchá záležitost. Skutečně. Standardní konektory serv a akumulátorů jsou navrženy tak, že když je zastrčíte do přijímače obráceně, nic se nezničí. Kablíky jsou ohebné a zdá se, že se s nimi za letu nemůže nic stát. Opak je však pravdou. Na instalaci působí přetížení ve všech směrech a vibrace od spalovacího motoru kabely by neměly v trupu volně plandat
kabely nesmí být napnuté
bablíky v konektorech přijímače lze zajistit tavnou lepidlem

Problém může nastat u konektorů, které nemají standardizované zapojení a které umožňují nesprávné propojení vodičů. Takovými konektory mohou být konektory na kabeláži mezi akumulátorem a regulátorem elektromotoru, konektory pro propojení rádia se servy v křídle a podobně. Nesprávnám zapojením takových konerktorů můžete některou část palubní instalace zničit. Z rádia se zakouří a je po létání. Stává se to i zkušeným. Při manipulaci s konektory není na místě spěch.

Nejdříve na stole

Nejdřive si sestavte a vyzkoušejte letovou část vašeho rádia jen tak na stole. Ušetřite si tak pracné demontování serv z modelu a jejich opětnou montáž zpět kvůli nějakému triviálnímu problému.

Čím je vaše rádio jednodušší (rozuměj s menšími možnostmi vše měnit nastavením vysílače), tím více pozornosti věnujte této fázi.

Máte-li návod, přečtěte si ho. Nemáte-li ho, zkuste ho najít na internetu (viz Manuály vysílačů na internetu). Vyplatí se to.

Jednotlivá serva je třeba připojovat do správných výstupů přijímače. U jednodušších vysílačů není možné výstupům přijínače přiřadit libovolně funkce. Je tak napevno určeno, že (například):

  • výstup 1 = křidélka
  • výstup 2 = výškovka
  • výstup 3 = motor
  • výstup 4 = směrovka

Použijete-li pro křidélka 2 serva zapojená každé do jednoho výstupu přijímače, jsou k tomu většinou určeny výstupy 1 a 5. Z toho může vzniknout problém, když máte jen 4 kanálový přijímač. I když budete připojovat jen serva křidélek a servo výškovky - tedy jen 3 kanály, nebudete to moci provést, když váš vysílač neumožňuje přesunout výstup 5 třeba na výstup 4.

Když budete zapojovat serva samokřídla ve funkci elevonů, tak je také třeba vědět, do jakých výstupů přijímače serva zapojit. Ne vždy vede náhodné zkoušení rychle k cíli a i při zdánlivě nemnoho kombinacích zapojení serv vám mohou tyto pokusy trvat několik hodin. Tohle všechno se dočtete v manuálu. Je tedy dobré ho mít a číst si v něm.

Kdo nemá představivost, může si na stůl dát kus kartonového papíru a nakreslit si na něm schematicky letadlo. Serva potom položíte na papír tak, jak budou v modelu. Vyznačíte si na papíře, zda bude páka směrovky napravo nebo nalevo, vyznačíte si na které straně bude páka u serva směrovky. Ovládáte-li servem i příďový podvozek, nakreslete si i páku na noze podvozku. Když vychýlíte knipl směrovky doprava, musí se směrovka vychýlit doprava a kolečko příďového podvozku se musí natočit také doprava.

Stejně to udělejte se všemi ostatními kormidly. Uvažujte i o tom, zda se vám nebudou páky serv umístěných v trupu u sebe plést jedna druhé. Zvolené rozložení a umístění serv si poznamenejte a tak jste si to navrhli, tak proveďte i montáž komponent rádia do modelu.

Vypadá to primitivně a zbytečně, ale je lepší si vše důkladně promyslet a zaznamenat si to, než na hotovém modelu vymýšlet, co mohu kde vybourat, protože ta páka musí být samozřejmě na druhou stranu. Jsou borci, kteří přijdou až na letiště s kormidlem chodícím na opačnou stranu a nemají rádio, kde by to jednoduše přehodili.

Pozor na serva s opačným chodem. Ne všechna chodí při stejné výchylce kniplu na stejnou stranu. Liší se tak serva různých výrobců. Nejde přehazovat kablíky. To že jde servo opačně, nemůže být způsobeno jiným zapojením kablíků!

Máte-li v sadě serv pro váš model serva s různým smyslech chodu, pamatujte, kam jste na stole které servo umístili - jaké funkci jste ho přiřadili, abyste při montáži do modelu toto umístění dodrželi.

Levá/pravá stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
22.10.2005

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví?

Strany se chápou vždy ve směru letu.

V terénu

Pokud vaše instalace vyžaduje spojování kablíků na letišti (připojení serva křidélek, připojení napájení a pod.), věnujte montáži dostatečnou pozornost. Nespěchejte.

Některé přijímače umožňují zasunutí konektoru obráceně - neprávně. Naštěstí to nekončí zničením některé části rádia. Konektory jsou totiž navrženy tak, že otočením konektoru se k signálový vodič propojí se zemí - to mu neškodí a připojená komponenta - servo třeba je bez napájení.

Lepší je ale montovat letadlo pomalu a v klidu a po sestavení modelu všechny funkce řádně vyzkoušet.

image
Barevné značení kabelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
01.01.2005

Kabely, které vedou napájení a řídící signál od přijímače k servům, mají dohodnutý zůsob značení barvami.

Kabely jsou třížilové. Ploché s vodiči vedle sebe nebo kroucené.

Barvy mají tento význam:

 GraupnerFutabaHitec
minus hnědá černá černá
plus červená červená červená
řídící pulzy oranžová bílá žlutá