image

Drak stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.02.2004

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky.

Letadlo má jedno křídlo, levou polovinu křídla a pravou polovinu křídla. Dvě křídla má dvouplošné letadlo. Podobně to je s výškovkou, letadlo nemá dvě výškovky, má levou polovinu výškovky a má pravou polovinu výškovky.

Levá/pravá stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.10.2005

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví?

Strany se chápou vždy ve směru letu.

Kormidla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.02.2004
Letadlo je ovládáno kormidly.

image
.

Ocasní plochy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.02.2004

image
.

Směrovka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.02.2004

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy.

SOP st�l� odkaz / permalink

14.03.2004

VOP st�l� odkaz / permalink

14.03.2004

Výškovka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.02.2004

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klopení letadla podle příčné osy.

Křídlo stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.02.2004

Centroplán stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.02.2004
Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image

Jednonosníkové křídlo stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.02.2010
image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušťky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


Křidélka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.08.2018

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu.

Nosník křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.02.2004
anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišťuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image

Páskování žeber stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.02.2009

Páskování žeber usnadňuje potahování křídla. V partiích mezi nosníkem a odtokovkou je zbytečné používat pevný potah. Nemá to význam z hlediska pevnosti konstrukce a ušetří se tím i hmostnost křídla. Na malou plochu hrany žebra se však špatně lepí potah a proto se na něj lepí pásek dřeva. Na obrázku je tento pásek znázorněn zeleně.

image

Přesazený trámec stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.07.2023

také: trámec Z, přesazený kužel, kužel Z-verze, kleština do Z

image

Torzní skříň stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.02.2004
Torzní skříň křídla zajišťuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image

Uspořádání křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

19.03.2010

Vztlakové klapky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.03.2008
Vztlakové klapky jsou plochy na odtokové hraně křídla, kterými se zvětšuje nebo zmenšuje zakřivení profilu křídla.

Vysunou-li se klapky dolů, zvýší se vztlak na křídle a letadlo může letět pomaleji. Zvedání klapek nahoru se používá u větroňů. Sníží se tak odpor profilu křídla a docílí se tak lepšího klouzavého poměru při vysokých rychlostech letu.

image

Podvozek příďový stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.03.2011
Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image

Podvozek záďový stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.09.2006
Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image


zpátky na: Co je co │ dál: Geometrické charakteristiky


přehled kapitol:

  1. Co je co
  2. Drak
  3. Geometrické charakteristiky
  4. Motor
  5. Létání
  6. Ostatní
  7. Encyklopedie

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Začátečníci | Co je co / encyklopedie)