¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Větroň s ocasními plochami do V - motýlek stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Motýlkové ocasní plochy přináší úsporu hmotnosti a lze docílit i nižšího odporu. Je však nutné mixovat vzájemně směrovku a výškovku. image

Mixování směrovky a výškovky lze nastavit na vysílači. Starší vysílače nebo vysílače jednoduché tuto funkci nemají. Potom je nutné zařadit do přívodů serv mixer elektronický nebo použít mixer mechanický.

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
20.09.2008

Pro představu, v jakém smyslu se kormidla motýlkových ocasních plochy mají ve funkci výškovky a směrovky vychylovat, stačí myšlenkový pokus. Když budete chtít vědět, jak se mají plochy vychylovat jako směrovka, sklopte (jen jako) plochy do svislé polohy. Když budete chtít vědět, jak se mají plochy vychylovat jako výškoovka, sklopte plochy do vodorovné polohy.

image

Při vychýlení kniplu výškovky k sobě (přitažení) se odtokovka výškovky vychýlí nahoru (obě stejně) a model zvedá nos. Při vychýlení kniplu od sebe (potlačení) se odtokovka výškovky vychýlí dolů a model kloní nos dolů.

Na obrázcích jsou jsou zobrazeny plovoucí ocasní plochy. První obrázek (nahoře) ukazuje plochy v neutrálu (žádný knipl není vychýlen), druhý obrázek ukazuje vychýlení ploch při přitažení:

image

Vychýlení ploch při potlačení:

image

Při vychýlení kniplu směrovky doleva (levá zatáčka) se odtokovka levé výškovky vychýlí dolů a odtokovka pravé výškovky nahoru a model zatáčí doleva. Při vychýlení kniplu doprava se odtokovka levé výškovky vychýlí nahoru a odtokovka pravé výškovky dolů.

Obrázek ukazuje vychýlení ploch při vyhýlení kniplu doprava:

image

Pojmy levá - pravé platí při pohledu na model zezadu.

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.09.2008

Výše uvedený popis výchylek plovoucích ocasních ploch se dá beze změny uplatnit i na ocasní plochy s klapkou.

image

Při vychýlení kniplu výškovky k sobě (přitažení) se odtokovka klapky na obou polovinách ocasních ploch vychýlí nahoru. Při vychýlení kniplu od sebe (potlačení) se odtokovky klapky vychýlí dolů.

Při vychýlení kniplu směrovky doleva se odtokovka levé klapky vychýlí dolů a odtokovka pravé klapky nahoru. Při vychýlení kniplu doprava se odtokovka levé klapky vychýlí nahoru a odtokovka pravé klapky dolů.

Obrázek nahoře zobrazuje vychýlení klapek při potlačení. Následující obrázek zobrazuje vychýlení klapek při vychýlení směrovky doleva:

image


zpátky na: Funkce kniplů a kormidel letadla


přehled kapitol:

  1. Ovládání modelů rádiem - Radio Control / RC
  2. Ovládání modelů rádiem - Jak to funguje
  3. Ovládání modelů rádiem - Základní vědomosti
  4. Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4
  5. Funkce kniplů a kormidel letadla
  6. Motýlkové ocasní plochy
  7. Na co nejspíš narazíte
  8. RC - Můj pohled na trh

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC))