image

Rozmístění komponent rádia v modelu

Anténa  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.03.2009

Článek byl z webu stažen

Antény a kovové trupy, trupy uhlíkové ... stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
07.07.2009

Byly popsány problémy s anténami uvnitř modelu a potahem obsahujícími kovy i s anténami vyvedenými z takového trupu ven. Ještě větší problémy způsobuje plechový trup. Anténa musí procházet plechovým potahem průchodkou z izolačního materiálu dírou v potahu o dostatečném průměru.

Také laminátové trupy s uhlíkovou výztuží půdobí problémy a nelze u nich nechat anténu uvniitř jako u trupů dřevěných nebo trupů ze skelného laminátu. Uhlíkové vlákno stíní elektromagnetické vlnění a je jedno, zda jde o pásmo 35 MHz nebo 2.4 GHz! Aktivní část antény musí z trupu ven.

V takovém případě věnujte zvýšenou pozornost dosahu rádia.

Potíže s anténou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.06.2008

Já osobně má třeba problém s házedlem Long Shot 2 Házedlo má nosník ocasních ploch tvořený kónickou uhlíkovou trubkou.

image

Anténu mám volně vlající pod trupem. Pokud se mi anténa při hodu přehodí přes trubku nosníku ocasních ploch, začnou serva kvůli výpadkům signálu kmitat.

Popis instalací antény v laminátových trupech stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
11.02.2011

Na stránce Samba Model najdete popis instalací antény rádií v pásmu 35/40 MHz v laminátových trupech (sklo, uhlík):

Poloha antény na modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
27.06.2004

Článek byl z webu stažen

Prutová anténa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.12.2007

Článek byl z webu stažen

Zkrácení antény stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
29.02.2004

Anténu není možné jednoduše zkracovat. Anténa je podstatnou částí vnitřních obvodů přijímače a její amatérskou úpravou můžete radikálně snížit dosah rádia.

Více viz Zkrácení antény přijímače.


imageInstalace vypínačeKabelážimage