image

Rozmístění komponent rádia v modelu

Kabelហst�l� odkaz / permalink

29.02.2004
Zásady
kabely co nejkratší
co nejméně konektorů

Podrobněji viz Provedení kabeláže.

Galvanické oddělení serva stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.08.2004

Existuje možnost, jak vést signál k servu optickou cestou. Servo je tak od rádia galvanicky odděleno.

Roger Forgues:


imageAnténa