image

Instalace náhonů kormidel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.05.2006
kormidla se musí vychylovat ve správném smyslu
náhon by měl být bez vůlí
páky a táhla nesmí nikde narážet

S kormidly lze serva propojit různým způsobem:

Všechny náhony pracují v principu stejně. Více je o tom na stránce Kinematika náhonů.

Kinematika náhonů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.06.2006

Všechny druhy náhonů - táhla, bowdeny, lanka - jsou soustavami "páka, táhlo, páka".

image


image více ...

Náhony táhly stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.12.2004

Náhon kormidel táhly je asi nejrozšířenější způsob provedení tohoto náhonu. Používají se dráty, bowdeny,táhla z lišt nebo trubek ...


image více ...

Náhony lanky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.10.2003

Náhon lanky je u menších a středních modelů poměrně málo používaný. U větších a obřích modelů se používá často u náhonu směrovky. Když jsem byl nucen takový náhon vyrábět, nikde jsem se nemohl dočíst, jak náhon správně provést.

Snažil jsem se něco okoukat. V Roudnici jsem okoukl všechny větroně. Radek Helmer měl na svém Šohaji směrovku naháněnou lanky.

image
Náhon směrovky Šohaje Radka Helmera.

image více ...