image

Náhony táhly stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.12.2004

Náhon kormidel táhly je asi nejrozšířenější způsob provedení tohoto náhonu. Používají se dráty, bowdeny,táhla z lišt nebo trubek ...

Zásady stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
04.01.2006
  • Kormidla se musí vychylovat ve správném smyslu.
  • Táhla by se neměla vzájemně dotýkat a neměla by se třít o trup.
  • Čepy táhla umísťovat na co největší průměr kolečka serva a stejně tak na páce u kormidla co nejdále od osy otáčení kormidla. Lépe tak dosáhnete chodu bez vůlí.
  • Instalaci vyzkoušejte ve všech možných kombinacích ovládacích pák vysílače, byste se přesvědčili, že si prvky řízení v žádné poloze vzájemně nepřekáží.
  • Páka kormidla musí být na kormidlo namontována tak, aby osa čepu táhla procházela osou otáčení kormidla (osou pantu). Výjimkou je případ, kdy chcete docílit mechanickou cestou diferenciace výchylek.
  • Snažte se, aby celý systém měl co nejmenší vůle.
  • Výchylky kormidla upravíte takto: Výchylku zvětšíte posunem čepu táhla na větší průměr kolečka serva a pokud to už dál nejde posunem čepu táhla na páce u kormidla blíže k ose otáčení kormidla.
  • Výchylku zmenšíte posunem čepu táhla na páce u kormidla dále od osy otáčení kormidlana a pokud zo už dál nejde posunem čepu táhla na menší průměr kolečka serva.

V dalším textu podrobněji popíšu a nakreslím, jak to s táhly funguje.

image

image více ...

Provedení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.12.2004
Táhlo z drátu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Na malé vzdálenosti lze táhlo vyrobit jen z kusu drátu. Typickým příkladem jsou náhony křidélek nebo vztlakových klapek, kde jsou serva v křídle před pákou kormidla.

Drát do kola lze využít jako táhlo na malé vzdálenosti mezi servem a pákou kormidla. Drátu do kola se zkrátí na potřebnou délku. Odstřihněte konec bez závitu. Při odměřování délky drátu si naměřte polohu vidličky v polovině závitu, abyste mohli délku táhla nastavovat v obou směrech. Naohýbejte drát kombinačkami do potřebného tvaru. Našroubujte vidličku. Druhý konec drátu je ohnut do pravého úhlu a prostrčen okem páky kormidla. Tento konec je třeba pojistit. Potřebný díl lze koupit.

Chyby stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Ohyby po délce táhla nesmí být v ostrých úhlech. Táhlo má potom snahu se při pohybu otáčet.

image
Výhody stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Rychlá a laciná výroba.

Nevýhody stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Nechrání servo při havárii.

Táhlo z hranolu, lišty, trubky, ... stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Táhla je možné vyrobit z balzového hranolu nebo smrkového nosníku, z duralové nebo uhlíkové trubky a podobně.

image

Lepší je balza. Smrk je při svém průřezu málo tuhý ve vzpěru.

Táhlo je vyrobeno z balzového hranolu a drátů do kola. Balzový díl zajišťuje tuhost táhla. Měl by tedy být co nejdelší a měl by mít dostatečný průřez.

Do motoráku 6.5 - 10 ccm používám hranol 10x10. Drát do kola je zakončen ohnutím do pravého úhlu a takto vzniklý nos je zapíchnut do balzy. Zabraňuje tak otáčení drátu při šroubování koncovek táhla. Drát je omotán nití a nit je potřena lepidlem (např. Kanagom).

Chyby stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Na obrázku je vidět malá tuhost táhla.

image

Buď je třeba použít větší průřez balzového hranolu, nebo je ohyb drátu pro vyvedení táhla z trupu příliš ostrý (další obrázek). 

image
Výhody stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Táhlo lze vyrobit rychle. Nemusí se čekat na zaschnutí lepidla. Kanagom uschne než dojedete z dílny na letiště. Při havárii se balza snadno zlomí a neohrožuje tak servo. 

Nevýhody stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.12.2004

Hodí se jen do prostorného trupu.

Bowden stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
08.05.2005

Bowden lze s výhodou použít ve stísněných prostorech, tam kde je potřeba vést táhlo po zakřivené dráze atp.

Bowden je táhlo po celé délce vedené v trubičce. Trubička zajišťuje táhlu vzpěrnou pevnost. Příkladem bowdenu z běžného života jsou náhony brzd u jízdního kola.


image více ...