¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Slovníček pojmů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.06.2013

Ve slovníčku pojmů najdete vysvětlení k pojmům nebo zkratkám použitým na mých stránkách.

Hesla začínající písmenem CH hledejte pod písmenem C.

Viz také Překladové slovní(č)ky.

0

0.1 C Způsob udání nabíjecího proudu a tím i rychlosti nabíjení akumulátorů. Nabíjení 0.1 C znamená u akumulátoru o kapacitě 1800 mAh nabíjení proudem 180 mA. Nabíjení 1 C znamená u akumulátoru stejné kapacity nabíjení proudem 1.8 A.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

3

3D obraty

Modely létají mimo klasických akrobatických pvků i prvky tzv. 3D akrobacie. V této ukázce výukového videa můžete vidět některé z obratů a jejich pojmenování:image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

4

443 MHz Frekvenční pásmo používané vysílačkami PMR. V tomto pásmu není potřeba mít pro vysílání licenci (zkoušky a povolení).image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

A

a/c zkratka aircraft - letadloimage více ....
a/d

zkratka aerodrome - letištěimage více ....

A1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Nyní F1H.image více ....
abachi Jinak obeche, ayous. Dřevo (triplochiton scleroxylon), využívá se např. při stavbě saun. Roste v triopické africe. Více viz Dřevo ...image více ....
ABC Typ konstrukce modelářského motoru. Aluminium, Brass, Chrome. Hliníkový píst a mosazná chromovaná vložka.image více ....
ACARS ACARS - Aircraft Communications Addressing and Reporting System. ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Sí pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Systém předává: identifikační označení letounu, typ letounu, název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, polohu, výšku, teplotu, počasí, palivo, předpokládanou dobu příletu atd. image více ....

ACC Area Control Service - řídí tranzitní lety. Například ACC Praha řídí letadla přelétávající přes Českou republiku.image více ....
acupack, akupak Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.image více ....
Aerodrome Control Service řídí přistávání a starty letadel na letišti. Služba (TWR - tower) funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....
Aerodyn

Aerodyny jsou letadla t잚í vzduchu.

image více ....
aerodynamické váhy Zařízení, které měří síly působící v aerodynamickém tunelu na ofoukávaný model.image více ....
aeromusical Aeromusical je mezinárodní soutěžní kategorie rádiem řízených akrobatických modelů. Akrobatická sestava se létá na hudbu - podobné jako krasobruslení. Viz Pravidla Aeromusicalimage více ....
Aerostat

Aerostaty jsou létající stroje (letadla) lehčí vzduchu.

 • balóny
 • vzducholodě
image více ....
AFD data image více ....
AGL

Above Ground Level - výška nad zemíimage více ....

AI provoz Viz AI traffic. image více ....
AI traffic Letové plány letadel, která dělají virtuální provoz na jednotlivých letištích.image více ....
AIP Aeronutical Information Publication. Letecká informační příručka. Více viz AIP.image více ....
AIP

AIP je letecká informační příručka. Je to sada jednotlivých listů v kroužkovém bloku. Piloti si tak mohou vyměňovat listy AIPu a nahrazovat je aktuálním vydáním.

AIP obsahuje informace o letištích a vzdušných prostorech, o letových omezeních, schémata SID a STAR atp.

Tyto letecké příručky jsou dostupné na Internetu. image více ....

airbrush Také Americká retuš. Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu. image více ....
AIS Aicraft Information Service - letecká informační službaimage více ....
altitude Výška nad hladinou moře.image více ....
americká retuš Také airbrush. Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu. image více ....
AMSL Above Mean Sea Level. Nadmořská výška.image více ....
anamorfický objektiv (anamorphic) Objektiv, který ztlačí šírku záběru tak, že na záznamové médium / čip lze zaznamenat více širokoúhlý záznam, než je záznamové médium / čip schopen zaznamenat. Při promítání musí být zase použito takové optiky, aby se šířkově komprimovaný záznam zobrazil správně. image více ....
Anticyklona

Tlaková výše.image více ....

APP Approach Control Service - řídí přílety k letištím (přiblížení) a odlety z letiš. Služba funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....
APU Auxiliary Power Unit. Pomocný zdroj energie. Každé letadlo má ještě jeden motor "navíc", který je zrakům skrytý. Je to tzv. pomocná jednotka APU. Je to malý proudový motor, který se nahazuje jako první a pohání elektrický generátor. Pomocí APU je schopno letadlo nahodit motory bez nutnosti připojit se k pozemnímu zdroji. Také zajistí chod klimatizace před vzletem. image více ....
ARC Almost Ready to Cover - připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia.image více ....
ARC Modelářská soutěžní kategorie historických modelů. Historické modely kluzáků upravené pro řízení rádiem. image více ....
archivace

Archivace - Shromažďování informací pro případné pozdější použití, přesouvání již neaktuálních dat na archivní média, a již z důvodu výkonových či daných legislativou.image více ....

ArduPilot, ArduPlane

ardupilot.org
github.com/ArduPilot/ardupilot

Open source system pro řízení všeho možného pohybujícího se - kopter, plošníků, aut, lodí. image více ....

Aresti

Arestiho symboly se používají pro zápis akrobatických figur ve sportovním letectví a v modelářství. Zápisem pomocí těchto značek lze popsat celou akrobatickou sestavu. image více ....

ARF Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Almost Ready to Fly - téměř připravený k letu. Model postavený, potažený. Vyžaduje jen instalaci rádia.image více ....
ARTF Dohotoveno z 95%. Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. image více ....
ASDA Accelerate Stop Distance Available. Použitelná délka přerušeného vzletu. Viz Dráhy.image více ....
ATC Air Traffic Control - řízení letového provozuimage více ....
ATIS Automatic Terminal Information Service - stanice na letišti, která ze záznamu přehrává podmínky pro přistání na letišti. Frekvence stanice viz na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu, frekvence, kmitočty.image více ....
ATL Asymetrický trim plynu.image více ....
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.image více ....
authoring Proces, při kterém se vytváří struktura disku DVD video. Soubory, jména souborů, adresáře. image více ....
autostabilní profil Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

B

B1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Nyní F1G.image více ....
backtrack Pojíždění po vzletové a přistávací dráze proti směru startu a přistávání.image více ....
BB Ball Bearing. Kuličková ložiska serva.image více ....
BEC

Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. Obvod je součástí regulátoru. image více ....

BetaFlight

betaflight.com

Open source system vyvíjený zejména pro řízení multirotorů. Podporuje systémy FrSky, Graupner, FlySky. Podporuje DJI FPV. image více ....

blokové příkazy Blokové příkazy jsou příkazy G-code, které platí pouze v bloku, v němž jsou naprogramovány.image více ....
BNF Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Bind and Fly - spáruj a le.image více ....
bohatost směsi Bohatost směsi je pojem z oblasti motorů. Je to poměr paliva a vzduchu vstupující do spalovacího motoru. Čím je směs bohatší, tím více paliva jde do motoru.Čím je směs méně bohatá, tím méně paliva jde do motoru. Tomu se říká chudá směs.image více ....
bokeh Výrazem pěkný / nepěkný bokeh se označují estetické kvality rozostřené částí snímku. Nezaostřený bod se jeví jako kroužek (rozptylový kroužek) a jejich vzhled je mimo jiné dán konstrukcí objektivu (tvar a počet lamel clony).
Za pěkný bokeh se zpravidla považují rovnoměrně kroužky s neostrými okraji, za nepěkný bokeh ostře ohraničené mnohoúhelníky.
Slovo je původem z japonského slova boke - rozostření.image více ....
bovden Táhlo v podobě lanka, drátu nebo struny z plastické hmoty vedené v ohebné trubce.image více ....
busta Zobrazení - model - lidské hlavy s částí ramen.image více ....
butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

C

c/l zkratka center line - osa dráhyimage více ....
C1 Modelářská soutěžní kategorie. Nyní F1J.image více ....
CAD

CAD - Computer Aided Design - projektování s podporou počítače

Program i sebelepší z vás neudělá konstruktéra. Je to jen pomůcka!

Konstrukce letadla je komplexní záležitost, zadání budoucích vlastností i konstrukce letadla jsou plné kompromisů. Studujte konstrukce jiných, poučte se z úspěchů i neúspěchů jiných konstruktérů. Neexistuje jednoduchá a jednoznačná cesta.

Do jiné skupiny programů patří programy CAD, které jsou ke konstruování a kreslení výkresů přímo určeny. Asi nejznámější je program AutoCAD. Existuje jich ale velká řada od programů pro 2D kreslení, přes programy pro 3D kreslení po rozsáhlé programy komplexně podporující vývoj (to jsou programy vyvinuté leteckými koncerny pro jejich vlastní potřebu a později prodávané dalším společnostem). Můžete se tak setkat s programy AutoCad, Microstation, CADKey, VariCAD, TurboCAD atd. atd. image více ....

CAM

CAM - Computer Aided Manufacturing, počítačem řízená výroba. image více ....

CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.image více ....
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). image více ....
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft). image více ....
CAT III A Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft). image více ....
CAT III B Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft). image více ....
CAVOK CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze "Clouds And Visibility OK", tedy situace, kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Tato sitace je definována současným splněním následujících podmínek:
 • viditelnost přes 10 km 
 • žádné meteorologické fenomény 
 • žádné kumulonimby 
 • žádná oblačnost pod 5000 stop nebo pod minimální sektorovou výškou (uvažuje se větší hodnota)

Viz například Oblačnost. image více ....

CBR Constant Bit Rate - konstantní datový tokimage více ....
CDU Control Display Unit. Je to klávesnice a obrazovka FMC.image více ....
centroplán Střed křídla. Na obrázku znázorněn zelenou barvou.image více ....
Centroplán
Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image
image více ....
CEST Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.image více ....
CET Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....
chudá směs Chudá směs je směs vzduchu a paliva vstupující do spalovacího motoru, kdy je ve směsi málo paliva. Viz bohatost směsi.image více ....
chytit se Slangový výraz pro nalezení termického stoupání.image více ....
clona

Clona omezuje množství světla, které dopadána senzor. Použití clony je jedna z cest, jak ovlivnit expozici.

image image více ....

clonové číslo

image více ....

Co je co na letadle

Budete-li na letadlo koukat z vyhlídkové terasy na letišti, uvidíte základní části letadla: trup, křídlo, ocasní plochy, motory, podvozek. Na trupu můžete rozeznat jednotlivé antény.

image
image více ....
CPPM CPPM je způsob kódování polohy kniplů používaný přijímači a vysílači FrSky pro spojení se zařízeními jiných výrobců. Je to obdoba kódování PPM.

image

zdroj: diydrones.com
image více ....
CRC-1 Modelářská soutěžní kategorie "oldtimer".image více ....
CRC-2 Modelářská soutěžní kategorie "nostalgie".image více ....
CTR Řízený okrsek letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....
cut-off Zastavení motoru. Knipl plynu se nastavuje tak, aby při stažení plynu motor běžel na volnoběh. Cut-off je tlačítko, kterým se plyn stáhne ještě více a to způsobí zastavení motoru. U modelů s elektropohonem to je bezpečnostní opatření, aby náhodný pohyb kniplu plynu nespustil nečekaně motor.image více ....
CWG Czech Wood Geocoin - varianta oficiálních Geocaching Geocoin. Dřevěná kolečka s logem geocachera. Více viz wiki.geocaching.cz. image více ....
Cyklona

Tlaková níže.image více ....

cyklování akumulátorů Opakované několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru.image více ....
CZ-ALPA CZECH AIR LINE PILOTS ASSOCIATION - ČESKÉ SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PILOTŮ České sdružení dopravních pilotů image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Č

čas, čas závěrky, expoziční čas

Doba, jak dlouho dopadá světlo na senzor nebo políčko filmu. Dobu dopadu světla na senzor fotoaparátu řídí závěrka. image více ....

Čtvrtinová čára

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

D

D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.image více ....
D16 "D16" nebo "režim párování D16" je správně režim vysílání nebo protokol, v jakém komunikuje vysílač s přijímačem. image více ....
dBm

dBm - decibel milliwatt. Logaritmická stupnice výkonu. image více ....

default Implicitní nastavení - předem připravené nastavení.image více ....
deka Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.image více ....
delta peak Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků.image více ....
Diagnostický provoz V diagnostickém režimu lze přijímač propojit s vysílačem kabelem a zkoušet a nastavovat vysílač a táhla v modelu bez toho, aby vysílač vysílal. Vysílač tedy neruší ostatní létající modely.image více ....
diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.image více ....
DLG Discus Launched Gliders = Kruhovým hodem startované větroně. Více viz F3K - házedla pro kruhový hod.image více ....
dlouhodobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na více jak 10 dní dopředu.image více ....
DLP Stereolitografie, druh 3D tisku, obdoba SLA tisku. Vytvrzování tekutého polymeru světlem UV data projektoru. image více ....
DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.image více ....
doba zpracovatelnosti Doba, po kterou lze zpracovávat pryskyřici. Prosycujete-li například skelnou tkaninu a pryskyřice má dobu zpracovatelnosti 30 minut, bude pryskyřice po půlhodině už příliš hustá, aby vám šla tkanina dobře prosytit.image více ....
Dogfight

Letecký souboj vedený v bezprostřední blízkosti bojujících letounů. image více ....

Dolnoplošník
image

image více ....
downlink

Cesta rádiového signálu ze vzduchu z letadla k pozemní stanici. image více ....

DPSI Proudový rozdělovač napájení silných serv pro velké modely. Viz Nabídkaimage více ....
Drak

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky. image více ....

Dron

Dron je Letadlo letící autonomně a plnící předem zadané úkoly.image více ....

DS Dynamic Soaring. image více ....
DSC Direct Servo Control - příme řízení serv po kabelu - diagnostický režim. Více viz Diagnostický provoz.image více ....
DSP Digital Signal Processing. Filtrování vstupního signálu, Vyhodnocuje správnost přicházejícího signálu a snaží se odstranit rušící signály. Špatné impulsy vyřazuje a krátkodobě maskuje. image více ....
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.image více ....
DVD authoring Proces, při kterém se film převádí do formátu DVD video a vytvoří se složky a soubory tak, aby film šel přehrávat ve stolním DVD přehrávači. Vytváří se i menu.image více ....
DVD video Formát DVD. Je to formát, který přehrají všechny stolní DVD přehrávače.image více ....
Dvojité výchylky

Dual Rate - Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R. image více ....

Dynamic Soaring Dynamic Soaring, nebo zkráceně DS je způsob létání na svahu, kdy se zalétáváním do závětří kopce postupně získává kinetická energie letadla. Dosahují se tak rekordní rychlosti modelů. image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

E

ECAM Displej centrálního monitorování činnosti a stavu systémů letadla.image více ....
EDF Electric Ducted Fan - elektromotorem poháněné dmychadlo.image více ....
EFCS Electronic Flight Control System. Systém řízení letadla, kdy mezi řídícími pákami a kormidly letadla je vložena elektronika, která koriguje pilotní zásahy.image více ....
EHSI

Electronic Horizontal Situation Indicator

image image více ....

elektra Model poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory.image více ....
elektromotor stejnosměrný

Používá se pro ně označení

 • stejnosměrný
 • DC
 • komutátorový
 • uhlíkový

imageimage více ....

elektromotor střídavý

Používá se pro ně označení

 • brushless
 • střídavý
 • AC
 • bezuhlíkový

imageimage více ....

elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka.image více ....
empirie Víra ve zkušenostní poznatky. Empiricky zjistit = zjistit pokusy, zkušeností.image více ....
EPA

End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.image více ....

ESC Electronic Speed Controller - viz regulátor

image image více ....

ETA Estimated Time of Arrival - Odhadovaný čas dosažení navigačního bodu nebo konce cesty.image více ....
ETE Estimated Time Enroute - Odhadovaný doba potřebná k dosažení navigačního bodu nebo konce cesty.image více ....
EV

image

EV je nastavení na fotoaparátu, kterým se koriguje nastavení expozice oproti tomu, jak ho nastaví automatika fotoaparátu. Při korekci do mínusu bude snímek tmavší, než by nastavila automatika, při nastavení korekce do plusu bude snímek světlejší.image více ....

EXIF Informace o expozici, fotoaparátu, době pořízení snímku atp. ukládané přímo do souboru snímku.image více ....
exponencionální výchylky Exponenciální výchylky nebo exponenciály, to je stejná funkce jako S-charakteristika. Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva.

imageimage více ....

expoziční hodnota

Expoziční hodnota - EV, exposition value popisuje množství světla, které poskytuje fotografovaná scéna, množství světla, kolik se od objektů ve fotografované scéně odráží do objektivu fotoaparátu.image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

F

F1A Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Vleká se na 50m lanku s možností kroužení na lanku a létá se na čas. Rozpětí křídla modelů je kolem 2400 mm. Hloubka křídla u kořene bývá cca 150 mm. image více ....
F1B Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) motorových modelů - větroňů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.image více ....
F1D Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) halových modelů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.image více ....
F1E Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Modely jsou řízeny magnetem.image více ....
F1G Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Dříve B1.image více ....
F1H Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Dříve A1.image více ....
F1J Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů se spalovacím motorem. Dříve C1.image více ....
F3A Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači.image více ....
F3AI Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se v hale akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači. Modely jsou poháněny elektromotory.image více ....
F3B Modelářská soutěžní kategorie "termických RC větroňů". Létá se na letišti - tři úlohy: A - doba trvání letu (maximálně 10 minut) a přesnost přistání, B - vzdálenost (uletěná vzdálenost během 4 minut) a C - rychlost (8 průletů mezi bázemi). Modely se startují ručním vlekem nebo elektrickým navijákem.image více ....
F3F Modelářská soutěžní kategorie "svahových RC větroňů". Létá se na svahu bezi dvěma bázemi 100 m vzdálenými. Kdo nalétá dříve 1000 m (10 průletů), vítězí. Více viz F3F - svahové větroně. image více ....
F3H Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů větroňů. Radio controllrd soaring cross country racing - přelety. image více ....
F3I Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů letadel. Radio controlled aero-tow gliders - aerovleky. image více ....
F3J Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně. Modely se startují vlekem na šňůře - ručně. Úkolem je udržet se ve vzduchu stanovenou dobu - nalétat maximum a potom přístát co nejblíže předem určenému bodu.image více ....
F3K Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené větroně. Viz Pravidla F3K.image více ....
F3L Modelářská soutěžní kategorie FAI rádiem řízených bezmotorových modelů - větroňů řízených jen směrovkou a výškovkou a vybavené brzdou - spoilerem. Více známé pod názvem RES.image více ....
F3P Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely. image více ....
F4C Rádiem řízené makety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část. image více ....
F4F Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety.image více ....
F4H Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část. image více ....
F5B Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na vzdálenost, na čas a na přesnost přistání.image více ....
F5F Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na čas a na přesnost přistání.image více ....
F5J Modelářská soutěžní kategorie.image více ....
F6D Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízená házedla. Malé větroně startované z ruky. Viz Pravidla F6D.image více ....
FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu tra klesá až k prahu dráhy.image více ....
fail safe Bezpečný při poruše - nastavení polohy serv, které mají být nastaveny při ztrátě spojení s vysílačem. Také fail-safe, failsafe. Více viz Fail safe.image více ....
fail safe Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Více viz Fail-safe.image více ....
Fail-safe

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy. image více ....

FAP Final Approach Point - bod konečného přiblíženíimage více ....
FAR Federal Aicraft Regulations - letecké předpisy USAimage více ....
fast charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin. Více viz Rychlonabíjení.image více ....
FC Zkratka pro Flight Controller. Více viz flight controllerimage více ....
FCC Flight Control Computerimage více ....
FDM Fused Deposition Modeling. Druh 3D tisku, 3D tisk tak, jak ho zná veřejnost. Termoplast v tiskové hlavě roztaven a tenkou tryskou vytlačován ven, hlava se pohybuje nad tiskovým stolem a ve vodorovných vrstvách vzniká výsledný model. image více ....
FES

Front Electric Sustainer - pohon větroně se sklápěcí vrtulí schovávanou do obrysu trupu. image více ....

fic Flight Information Center - letové informační středisko image více ....
firmware Programové vybavení - software - nějakého zařízení (vysílače, přijímače, nabíječky ...).image více ....
Firmware LBT

LBT, také EU LBT. Verze firmware vysílacího modulu a přijímačů povinná od r.2017 pro EU. image více ....

FL Flight Level - letová hladinaimage více ....
flight controller Zkratka FC.

imageimage více ....

FMC Flight Management Computer - navigační počítač. Piloti do něj před letem zadají trasu letu. FMC potom tyto údaje porovnává se skutečnou trasou letu a navigační informace předává pilotům několika různými formami. Více viz např. FMC u B737 PMDG.image více ....
FMS Flight Management System. Obsahuje: FMC, autopilota a flight director, autothrottle a IRSy . Více viz např. FMS u B737 PMDG.image více ....
formování akumulátoru Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 - 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.image více ....
FPV FPV - First Person View. Zkratka používaná v modelářství pro řízení modelu koukáním na obraz z kamery na palubě modelu, tedy jako kdyby pilot seděl v modelu. Obdobně to je u létání s kopterami. image více ....
FPV Combat

Tato kategorie létání vznikla už relativně dávno, ale až rozvoj technologií a dostupnost komponent umožnila větší rozšíření cca od roku 2021.

image více ....
FPV Free Style

image více ....
FRC Fiber Reinforced Composites - vlákny vyztužený kompozit image více ....
frekvence 433 MHz Frekvenční pásmo, kde je generálně povolena činnost vysílačů malých výkonů. Typickým příkladem jsou klíčky s dálkovým ovládáním zámků automobilu. Jiným příkladem je telemetrie pulsu, tlaku při sledování sportovců nebo pacientů.image více ....
FrSky Freelink

FrSky Freelink je spojení systému FrSky s počítačem via Bluetooth, po kterém se přenáší telemetrie. Umožňuje tak třeba na chytrém telefonu zobrazovat telemetrii během letu. image více ....

funí Slangový výraz pro "silně fouká".image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

G

G-code G-code nebo česky G-kód je programovací jazyk pro řízení obráběcích strojů, routerů, 3D tiskáren. image více ....
geocoin Také GC. Mince opatřená unikátním kódem. Putuje po světě a loguje se stejným způsobem jako travelbug. Více viz wiki.geocaching.cz. image více ....
glareshield Část palubní desky nad obrazovkami stínící přístroje na palubní desce před dopadem slunečního světla. Obsahuje většinou ovládací panel autopilota. Také na něm bývá panel Master Caution.image více ....
GMT Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.image více ....
governor Elektronický regulátor otáček motoru v modelech vrtulníků. Vkládá se mezi přijímač a servo plynu. Udržuje nastavené otáčky přivíráním nebo otvíráním karburátoru. Mimo vstupu kanálu plynu je na druhém vstupu kanál, kterým se přepíná mezi dvěma režimy (dvoje různě nastavené otáčky) nebo governor vypíná. Třetím vstupem je vstup od snímače otáček.image více ....
GPS Global Positioning System. Systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi. Více viz GPS.image více ....
GPS

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů. image více ....

GPS triangl Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených polomaket větroňů. Modely jsou vybaveny GPS modulem s přenosem na zem a létá přelet po trojúhelníkové trati. Více viz GPS triangl - plachtařská soutěž - trojúhelníkový přelet .image více ....
GPX formát Formát dat používaný programy v oblasti GPS. Více viz GPX.image více ....
grabování Nahrávání videa z analogového zdroje videa. image více ....
gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně. Více viz Gumicuk.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

H

halový akrobat Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.image více ....
Hayfordův elipsoid Podle ICAO elipsoid, který slouží jako základ pro výpočet ortodromy. Pro výpočet se používá referenční koule, jejíž povrch je stejný, jako povrch tohoto elipsoidu. Její poloměr je 6 371.227 709 km.image více ....
Headless Mode

V tomto modu se koptera otočí zádí k pilotovi.image více ....

height Výška nad prahem dráhy.image více ....
HF modul Modul do vysílače, který zajišuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.image více ....
HLG Hand Launched Gliders = hodem rukou startované větroně. Viz také DLG.image více ....
Hloubka křídla
Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image
image více ....
HMD HMD - Head Mounted Display. Projekční brýle, kde jsou místo skel namontovány malé displeje. Využívány jsou zejména hráči počítačových her nebo při 3D simulacích. image více ....
Hornoplošník
image

image více ....
HOTAS Hands On Throttle And Stick - zásada, podle které jsou všehny hlavní ovládací prvky letounu umístěny na kniplu a páce ovládání motoru.image více ....
hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.image více ....
HPA Human Powered Airplane - letadlo poháněné lidskou silou.image více ....
HSI Horizontal Situation Indicatorimage více ....
HUD Head Up Display - průhledový displej. Displej v zorném poli pilota, na který se promítají údaje různých přístrojů. Pilot kouká skrz něj a vidí tak zároveń ven z letadla i vybrané přístrojové hodnoty. Viz Průhledový displej.image více ....
hydroplán Model letadla vzlétající a přistávající na vodní hladině.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

I

IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová tra k letišti a začíná přiblížení na přistání.image více ....
IAS Indicated Airspeed - indikovaná vzdušná rychlostimage více ....
IBIS

In Body Image Stabilization. Stabilizace v těle fotoaparáru.image více ....

ICAO International Civil Aviation Organizationimage více ....
ICAO kódy letiš

Aby bylo možné jednoznačně se odkazovat v dokumentacích, v předpisech, v nařízeních nebo při řízení letového provozu na jednotlivá letiště a nemohlo docházet k záměnám, mají letiště přidělená značky. image více ....

IFALPA Sdružení dopravních pilotů. (IFALPA) image více ....
IFR Instrument Flight Rules. Pravidla pro let podle přístrojů.

Pod tímto pojmem se rozumí let s dodržením postupů (pravidel) pro let podle přístojů. Podstatné je, že piloti provádějí zatáčky, stoupání, klesání přesně stanoveným způsobem. To umožňuje řídícímu létání předvídat, kde bude sledované letadlo v příštích okamžicích.image více ....

ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.image více ....
ILS

ILS - Instrument Landing Systemimage více ....

ILS CAT III

Na letištích vybavených navigačním systémem ILS kategorie CAT III mohou letadla přistávat za minimální viditelnosti - dohlednosti. Se systémem CAT III C dovede autopilot letadlo až na zem.

 • CAT III A, výška rozhodnutí 30 m, dohlednost 200 m
 • CAT III B, výška rozhodnutí 15 m, dohlednost 75 m
 • CAT III C, výška rozhodnutí 0 m, dohlednost 0 m

image více ....
ILS-DME

Označení dráhy/přiblížení na dráhu. image více ....

imatrikulace, imatrikulační značka vnvnimage více ....
Imatrikulace, imatrikulační značky

Podobně jako automobily mají i letadla svoje registrační značky. Říká se jim také imatrikulace, imatrikulační značky.

image
image více ....
imbus šrouby Šrouby s vnitřním šestihranem.image více ....
impedance, vnitřní odpor Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor.
Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.image více ....
IMU

Tříosé gyro s tříosým akcelerátorem.

image image více ....

INAV

github.com/iNavFlight
wiki
Facebook

Open source system vyvíjený zejména pro řízení multirotorů a plošníků, samokřídel i ocasníků se silnou podporou navigace. Podporuje DJI FPV. image více ....

Input Shaping

Input Shaping je proces omezující vibrace - rezonance strojů. V 3D tisku se omezením vibrací dá dosáhnout vyšších rychlostí tisku.image více ....

Inverze

Inverze nebo správněji teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu s výškou neklesá (viz Teplotní gradient), ale naopak stoupá.

image
image více ....
IPD Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Multiplex MINI DS IPD.image více ....
IPR Intelligent Power Reduce - systém inteligentního snižování výkonu při vyčerpání akumulátoru.image více ....
IRS Dávají FMC informaci o poloze letadla. Před letem se inicializují podle známé polohy letadla. Podle pohybu letadla v prostoru jsou schopny určit jeho zeměpisnou polohu.image více ....
ISO

ISO je úroveň zesílení obrazu na čipu fotoaparátu, čím vyšší ISO, tím větší zesílení - zesvětlání obrazu poskytnutého čipem. Je to ekvivalent citlivosti filmového materiálu. Změna ISO ovlivňuje expozici snímku.image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

J

JAR evropské letecké předpisyimage více ....
Jednonosníkové křídlo
image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


image více ....
jmenovitá kapacita Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C)image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

K

kanál Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače.image více ....

kanál Rádio může vysílat na různých kmitočtech. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.image více ....
kantny
image
Okraje obrazu v hledáčku / promítací plochy.
image více ....
kašírování Kašírování je nalepení fotografie na pevný podklad.image více ....
Kategorie letadel

Na mapách ILS-DME jsou u tratí nebo v tabulce minim uvedeny kategorie letadel A, B, C a D. Co to znamená? image více ....

kepr Druh tkaniny. Tkanina se specifickým kladením vláken.image více ....
KIAS Knots Indicated Airspeed. Indikovaná rychlost v mílích.image více ....
kmitočet Rádio může vysílat na různých kmitočtech - frekvencích. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Více viz Kanály.image více ....
kmitočtová syntéza Kanál ne kterém rádio (vysílač/přijímač) pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu. Viz také PLL .image více ....
kmitočtové pásmo Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. Viz Kmitočtová pásma.image více ....
knipl Řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání.image více ....
kniplová termika Letí li větroň - velké letadlo nebo model - vytrimované v ustáleném režimu a naletí-li stoupavý proud, pozná pilot stoupání podle tlaku do zadnice a po chvíli ukáže stoupání i variometr. Pilot modelu pozná termiku podle stoupání modelu. Dojde-li však ke stoupání přitažením kniplu, variometr nerozezná, že to není skutečný stoupák. Říká se tomu "kniplová termika". Existují variometry, které to umí rozlišit - Kompenzace totální energie.image více ....
Kódování typu PCM

Způsob kódovaní signálu pro přenos z vysílače do modelu. image více ....

kompatibilita Slučitelnost jednoho technického zařízení s jiným technickým zařízením. Například žehlička je kompatibilní s českou elektrickou rozvodnou sítí, protože její zástrčka jde strčit do zásuvky v České republice. Není však kompatibilní s rozvodnou sítí v Británii, protože tam mají jiné zásuvky. Viz Kompatibilita rádií.image více ....
kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností - imagefázíimage. Typickým představitelem jsou lamináty složené ze skelných (např.) vláken a pryskyřičné matrice (anglicky FRC).

Jednotlivé druhy kompozitů se liší materiálem matrice, materiálem výztuže a uspořádáním výztuže. Více biz Konstrukční materiály, kompozity. image více ....

konektor samec Zástrčka. Konektor s kolíky.image více ....
konektor samice Zásuvka. Konektor se zdířkami (otvory).image více ....
Konvekce

Viz Termika.image více ....

Koptera

.image více ....

Koště, košátko

Koště nebo košátko se říká účelovým větroňům zpravidla celokompozitovým pro tvar jejich trupu a celkové pro štíhlost letadla připomínající násadu od koštěte.

image

zdroj: sandamodels.com
image více ....
kraksna těžká havárie letadlaimage více ....
krátkodobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na 1 až 3 dny dopředu.image více ....
Křidélka

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu. image více ....

Křídlo image více ....
KV Charakteristika elektromotoru - konstanta. Otáčky na Volt.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

L

LDA Landing Distance Available. Použitelná délka přistání. Viz Dráhy.image více ....
Letadlo

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo t잚í vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun. image více ....

Letadlo (právní pojem)

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....

Létající modely letadel

Létající modely jsou letadly v pravém slova smyslu. Pohybují se ve vzduchu podle stejných zákonitostí jako "skutečná" letadla a tak jsou nedílnou součástí světa letectví.

Létající modely letadel jsou:

image více ....
létání na svahu Létání na svahu je jeden ze způsobů, jak létat s bezmotorovými modely. Léta se za větru v kopcovitém rerénu a využívá se proudění vzduchu po svahu nahoru. image více ....
létání v termice image více ....
Letecký provoz a řízení letového provozu

Letecký provoz je pohyb letadel ve vzduchu i na zemi. Pro představu dobře poslouží příměr k automobilovému provozu. image více ....

Letecký technický servis

image více ....

Letectví

Pojem letectví je široký pojem. Zahrnuje létání letadly a všechny související aktivity:

image více ....
Letiště

image více ....

Letoun

Letoun je druh letadla a běžně se pro něj používá pojmenování letadlo - je to letadlo t잚í vzduchu s pevnými křídly (Aerodyn). image více ....

letová hladina Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře image více ....
Letové fáze

Používání letových fází zjednodušuje ovládání modelu. Bez možnosti jejich využívání je nutné za letu u modelu složitě ovládat a nastavovat jednotlivé prvky. image více ....

letový mod V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.image více ....
letový simulátor Elektronický nebo mechanický systém sloužící k výcviku pilotů a členů posádek letadel a kosmických lodí pomocí simulace podmínek za letu. Účelem simulace není úplné nahrazení vlastního letového výcviku, ale zevrubné seznámení studentů s technikou před tím, než projdou drahým a potenciálně nebezpečným výcvikem na skutečném stroji. Simulace se také využívá k prověření znalostí a seznámení pilotů s novými úpravami na existujících strojích.image více ....
Levá/pravá

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví? image více ....

licna Izolované lanko složené z mnoha malých drátků. Slangový elektrikářský výraz.image více ....
LIS Letecká informační služba. Kompletní databáze AIPů České republiky - mapy letiš, přiblížení a odletů, tratě. image česky image více ....
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.image více ....
LOS Line Of Sight. Let s přímou viditelností. image více ....
LPD - frekvenční pásmo 433.075-434.775 Mhz používaní rádiovými pojítky. Modulace FM. image více ....
LQ

LQ - Link Quality je údaj v %, kolik datových paketů projde k přijímači neporušených. image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

M

M-oř Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety velikosti "oříšek".image více ....
maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava.image více ....
malý motor Když se mluví o malých motorech, myslí se motory s objemem menšín než asi 5.6 - 6.5 ccm.image více ....
MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.image více ....
mastering Zpracování videa do konečné podoby, uložení na vhodné médium. image více ....
MCP Mode Control Panel. Ovládací panel autopilota. Viz například Autopilot. image více ....
MCS Machine Coordinate System - souřadnicový systém stroje.image více ....
mechanika letu Vědní obor. Zabývá se letovými výkony a vlastnostmi letounu (stabilita, řiditelnost, bezpečnost v mezních situacích).image více ....
Membránový ventil
Membránový ventil je vřazen do sacího potrubí spalovacího motoru. image více ....
MET Středoevropský čas. Více viz Čas MET.image více ....
METAR Základní meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Více viz METAR. image více ....
metrហZpůsob nabídky zboží k prodeji - balení. V prodejně vám naměří požadovanou délku. Prodávají se tak kablíky, skelná tkanina atp.image více ....
MEZ Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....
MG Metal Gear. Kovová převodová kola serva.image více ....
mikrokontroler Počítač umístěný v jednom integrovaném obvodu.image více ....
mikromodely Velmi malé rádiem řízené modely letadel provozované zpravidla v hale, makety či polomakety skutečných letadel. Modely vyžadují použití miniaturního RC vybavení i pohonu - mikro. image více ....
Minimum letadla

Letadlo nemůže letět v libovolných meteorologických podmínkách. Má určeno povětrnostní minima.

Je to souhrn meteorologických podmínek, které musí být splněny, aby letadlo mohlo bezpečně odstartovat, proletět zadanou trasu a na cílovém letišti přistát.

Minima jsou dána jeho přístrojovým vybavením, schopností snášet nepřízeň ovzduší (turbulence, silné klesavé nebo stoupavé proudy) a jeho výkony. image více ....

Minimum letiště Každé letiště má určeno povětrnostní minima, za kterých je možné z letiště vzlétnou nebo na něm přistát. Jestliže pilot z výšky a ze vzdálenosti určené povětrnostním minimem letiště neuvidí spolehlivě světla prahu dráhy, musí přistávací manévr přerušit a zahájit odlet k opakovanému manévru na přistání nebo odlet na záložní letiště. image více ....
Minimum posádky

Piloti letadel jsou cvičeni pro lety v různým meteorologických podmínkách. Podle dosaženého stupně výcviku má každý pilot určena povětrnostní minima, za kterých může letět. image více ....

Minimum povětrnostní

K zajištění bezpečnosti létání za ztížených povětrnostních podmínek se stanovují povětrnostní minima:

Povětrnostní minimum je dáno dvěma údaji:
 • minimální přípustná hodnota výšky základny oblačnosti
 • minimální dohlednost
image více ....
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers)image více ....
modální příkazy Modální příkazy jsou příkazy G-code, zůstávají zachovány s naprogramovanou hodnotou ve všech následujících blocích, dokud není stejným příkazem naprogramována jiná hodnota, nebo pokud nepřijde příkaz, který platnost modálního příkazu ruší. Nemodální příkazy platí jen v bloku, kde jsou uvedeny.image více ....
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.image více ....
mode 1 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn napravo. image více ....
Mode 1, 2, 3, 4

Pro rozložení ovládaných funkcí na kniplech RC vysílačů se užívá označení mode 1, mode 2, mode 3, mode 4.

mode levý knipl pravý knipl
1 výškovka směrovka plyn křidélka
2 plyn směrovka výškovka křidélka
3 výškovka křidélka plyn směrovka
4 plyn křidélka výškovka směrovka
image více ....
mode 2 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn nalevo. image více ....
mode 3 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn napravo. image více ....
mode 4 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn nalevo. image více ....
Model letadla (právní pojem)

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....

Modely_letadel

Modely letadel jsou:

image více ....
Mohutnost ocasních ploch

Srovnejte mušky různých typů letadel. Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky. image více ....

Motor
Motor - obecněji pohonná jednotka umožňuje letadlu nezávislý pohyb.

Motory se používají spalovací nebo elektrické. Spalovací jsou pístové nebo spalovací turbíny. V modelářství je pohonem třeba zkroucený gumový svazek.

image více ....
Motorové rogalo

Motorové rogalo, správně motorový závěsný kluzák:

image více ....
Motyka, splašená motyka

Splašená motyka se říká způsobu létání s akrobatickými vrtulníky podle pohybu, který model ve vzduchu vykonává.

image více ....
mrcasit se Slangový výraz pro létání ve slabých podmínkách těsně nad svahem.image více ....
MSL Mean Sea Level. Střední hladina moře.image více ....
Muška

Muška je náčrtek letadla zpravidla v měřítku ve velkém zmenšení, ze kterého jsou zřejmé proporce letadla a tvary jeho částí.

image image image
image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

N

Námořní míle (nautical mile - NM) 1 sekunda oblouku hlavní kružnice referenční koule Hayfordova elipsoidu. 1 852.01 m.image více ....
Navigační soutěž

Se sportovními letadly se létají navigační soutěže. Navigační soutěže mají různé stupně obtížnosti. Nejdostupnější pro širokou leteckou veřejnost je tzv. "rekreační". Dost dobře je to popsáno zde:image více ....

Navigační zařízení letiš

Letiště v krajině musí pilot nějak najít a dráhu na něm také. Za dobrého počasí to není až tak velký problém. Ale letecká přeprava a vojenství se rozvinulo tak, že se musí létat téměř za každého počasí a s tím se vyvinula různá navigační zařízení.

Od jednoho světla po celou soustavu světel, od jednoduchého radiomajáku po důmyslná radionavigační zařízení.

Nejrozšířenějším nacigačním zařízením civilních dopravních letiš jako jsou u nás například letičtě Ruzyně, Brno, Karlovy Vary, Pardubice, Ostrava (LKPR, LKTB, LKKV, LKPD, LKMT) je ILS.image více ....

Nelétající modely letadel

Nejběžnějším představitelem nelétajícím modelů jsou kity. Jsou to stavebnice přesných maket letadel - většinou z plastu. Odtud také název plastikové kity. Lidé je sestavují pro zábavu a poučení a také s nimi soutěží.

image
image více ....
nelineární střih Pojem, který mi dlouho noc neříkal. V textu "karta umožňuje nelineární střih" mi slovo nelineární připadalo nadbytečné. A ono taky je. K hahrávce videa v počítači lze přistupovat libovolně ke keterékoli její části a použít ji kdekoli a opakovaně. Střih klasického filmového média je lineární protože u něj je třeba pásek nejdříve převinout na místo střihu, scénu vystřihnout, pásek zase převinout na místo, kam scéna přijde a vložit. Digitální video na hardisku převíjet není potřeba a proto nelineární.image více ....
neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh - například ovládání zatahování podvozku. Viz také pojem "proporcionální". image více ....
NMEA protokol Formát dat předávaných přijímači GPS a používaný i k záznamu navigačních dat do souboru. Více viz NMEA 0183.image více ....
NON-PRECISION Přístrojové přiblížení na přistání.image více ....
normal charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá více jak 10 hodin. Více viz Pomalé nabíjení.image více ....
Nosník křídla
anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image
image více ....
nowcasting Krátkodobá meteorologická předpověď.image více ....
NSKK Německá organizace podobná našemu Svazarmu.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

O

objem motoru Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech - jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.image více ....
obrábění nesousledné Fréza v záběru odebírá třísku od nejmenší tloušky.image více ....
obrábění sousledné Fréza v záběru odebírá třísku od největší tloušky.image více ....
OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.image více ....
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.image více ....
Odpovídač

Odpovídač (transponder) umožňuje sledovat vaše letadlo na obrazovce radaru. Číslo nastavené na odpovídači jednoznačně vᚠstroj ve vzduchu identifikuje. image více ....

OIS

Optical Image Stabilization. Stabilizace v objektivu fotoaparáru.image více ....

ojátko Slengový výraz pro oj, vlečnou tyč. Tyč, za kterou se tahá letadlo po ploše traktorem nebo speciálním tahačem.image více ....
OP OP - ocasní plochy. Zkratka používaná v letectví (modelářství). Více viz Ocasní plochyimage více ....
open-source Open-source software. Programy, které můžete volně používat. Na jejich vývoji můžete spolupracovat nebo si je sami upravit. Více viz cs.wikipedia.org. image více ....
ortodroma Nejkratší spojnice dvou bodů na povrchu Země.image více ....
OSD OSD - On Screen Display. Promítání údajů (přístrojů) na obrazovku.image více ....
Osvětlení letadla

Letadla jsou zvenčí osvětlena tak, aby byla vidět na zemi i ve vzduchu a aby piloti viděli při pohybu letadla po zemi jeho okolí. image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

P

packet rate

Packet Rate je frekvence, v jaké se odesílají pakety s informací o poloze kniplů. image více ....

PAPI

Precision Approach Path Indicator. Navigační světla vedle dráhy indikující pilotovi, zda letí pod nebo nad osou sestupu. Čtyři světla. Let v ose - ve správné výšce indikují dvě červená a dvě bílá. Více červené znamená "pod osou", více bílé "nad osou".

image
www.airliners.net
image více ....
paragliding klouzavý padák s maketou pilota bez motoru nebo pilota s krosnou a motorem

image více ....
park-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.image více ....
Páskování žeber

Páskování žeber usnadňuje potahování křídla. V partiích mezi nosníkem a odtokovkou je zbytečné používat pevný potah. Nemá to význam z hlediska pevnosti konstrukce a ušetří se tím i hmostnost křídla. Na malou plochu hrany žebra se však špatně lepí potah a proto se na něj lepí pásek dřeva. Na obrázku je tento pásek znázorněn zeleně.

image
image více ....
PDA Personal digital assistant - malý počítač velikosti notýsku. Vlastnosti těchto počítačů mají i některé mobilní telefony.image více ....
PF – pilot flying Pilot řídící. Na linkovém letu často řídí kapitán (PIC) jednu cestu (je tedy zároveň PIC i PF) a na zpáteční cestě je PF druhý pilot. image více ....
PFD Primary Flight Display. Viz například PFD - Primary Flight Display.image více ....
PIC – pilot in command Kapitán (captain). Velitel letadla. Na druhém sedadle sedí "druhý pilot" (co-pilot).image více ....
Pixhawk

Hardwarová platforma pro řízení kopter a letadel.image více ....

plavání Slangový výraz pro let bezmotorového letadla nebo motoráku se staženým plynem těsně nad zemí bez snahy klesat.image více ....
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.image více ....
Plocha křídla

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.image více ....

Plošné zatížení

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla. image více ....

PMR Professional Mobile Radio - frekvenční pásmo 446.00625-446.09375 Mhz používaní rádiovými pojítky. Modulace FM. image více ....
PNP Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Plug and Play - zapoj a le. Model postavený, vybavený servy, motorem, regulátorem. Vyžaduje jen vlastního přijímače a akumulátoru.image více ....
Podvozek příďový
Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image
image více ....
Podvozek záďový
Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image
image více ....
Pohon letadel

Letadla jsou poháněna v drtivé většině spalovacími motory. A to pístovými motory nebo spalovacími turbínami. Jsou také letadla bez vlastního pohonu. Říká se jim: bezmotorová letadla, kluzáky, větroně, placháky ... image více ....

polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle.image více ....
Posádka letadla

Posádku letadla tvoří lidé na palubě letadla.image více ....

Potíže s fotoaparátem Canon Ixus 800IS

Na jaké problémy jsem při používání fotoaparátu Canon Ixus 800IS narazil? image více ....

Povětrnostní minima pro letadlo

Viz Minimum letadla. image více ....

Power Slope Soaring / Power Slope Scale

Power Slope Soaring - zkráceně PSS je létání s bezmotorovými modely - polomaketami motorových letadel na svahu. Stíhaček vrtulových, proudových, bombardérů, dopraváků.

image více ....
Poziční světla

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image
image více ....
PPM

Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace o poloze kniplů přenáší posloupností pulsů různé délky. V dobách před rádii vysílajících na 2.4GHz nejrozšířenější způsob kódovaní.

image

zdroj: www.volny.cz/michal.cerny
image více ....
PRECISION Frekvence navigačního zařízení pro přesné přiblížení na přistání ILS.image více ....
Přemet
Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image
image více ....
Přesazený trámec

také: trámec Z, přesazený kužel, kužel Z-verze, kleština do Z

image

image více ....

převodní výška Převodní výška je výška, od které se neudává výška letu nadmořskou výškou, ale letovou hladinou. Po průletu převodní výškou všichni nastavují na výškoměru tlak vzduchu 1013 hPa (29,92 IN HG). image více ....
primární radar Radar který vysílá paprsek elektromagnetického vlnění a zachytává odraz od objektů v prostoru. Z doby návratu odraženého signálu zjišuje vzdálenost, ze síly odraženého signálu velikost sledovaného objektu.image více ....
Přímý let
Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image
image více ....
Profil křídla
Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly. image více ....

proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).image více ....
PSS Power Slope Soaring. Létání s bezmotorovými modely na svahu. Modely jsou polomakety skutečných motorových letadel - stíhaček, bombardérů a podobně.image více ....
Push back

Letadla na civilních dopravních letištích stojí zpravidla přídí směrem k budovám, kterými nastupují do letadel cestující. Protože letadla neumí couvat, je třeba je od budovy letiště pozpátku vytlačit. Odtud výraz vytlačování, push back. image více ....

pusher-jet Model proudového letadla poháněný elektromotorem s vrtulí na zádi.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Q

QFE Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.image více ....
QNH Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje nadmořskou výšku (altitude). Srovnej s QFE.image více ....
QPCM Quick PCM - pojem uváděný firmou Hitec. Chlubí se rychlejší reakcí serv.image více ....
QR Quick Recovery. Rychlé obnovení činnosti po výpadku signálu a jeho obnovení.image více ....
quick charge Rychlost nabíjení akumulátorů - ultrarychlé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá minuty. Více viz Ultrarychlé nabíjení.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

R

RC Radio Control - řízení rádiem. RC model je rádiem řízený model. Také R/C.image více ....
RC hot air balloon Horkovzdušný balón ovládaný rádiem. Viz Horkovzdušné balónyimage více ....
RCEJ Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEJ.image více ....
RCEN Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEN.image více ....
RCH Modelářská soutěžní kategorie.image více ....
RCM3X Modelářská soutěžní kategorie "obřích akrobatických motorových modelů". image více ....
RCM4X Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené polomakety letadel. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část. image více ....
RCMX Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část. image více ....
re-authoring Znovuprovedení procesu authoring.image více ....
Registr letadel image více ....
Registr letadel, letecký rejstřík

Registr letadel (nebo jiný název letecký rejstřík) je státním orgánem. Eviduje letadla osob (i právnických), jejichž sídlem je ČR. image více ....

regulátor

ESC - Electronic Speed Controller
Komponenta zapojená mezi akumulátor a elektromotor ovládaná z přijímače. Řídí rychlost otáčení elektromotoru.

image image více ....

RES

RES - Rudder Elevator Spoiler
Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených bezmotorových modelů - větroňů řízených jen směrovkou a výškovkou a vybavené brzdou - spoilerem. FAI kategorie F3L.image více ....

Reverzace chodu serva

Reverzací se otočí smysl výchylek serva.image více ....

RFMD

Indikátor packet rate. image více ....

ripování Převod zvukových stop z audio CD do počítače. image více ....
Rotační šoupátko
Rotační čoupátko je vřazeno do sacího potrubí motoru. Tenký disk s otvorem otvírá a uzavírá cestu nasávané směsi. Je pevně spojen s klikovou hřídelí - otáčí se stejnými otáčkami jako kliková hřídel. image
rotační šoupátko dvouválcového dvoutaktního motoru ZDZ - foto: Rudla Helmer (kliknutím zvětšíte)
image více ....
route Termín v oboru navigace pro předem připravenou nebo vypočítanou trasu, po které jste přístrojem navigováni.image více ....
rozsyp, stavebnice v rozsypu Stavebnice modelu letadla v rozsypu je stavebnice obsahující zpravidla věškeré díly pro stavbu modelu, ale nic není sestaveno, nic není slepeno. obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, vyřezané balzové díly, lišty a prkénka balzy, motorový kryt, překryt kabiny, díly podvozku a podobně. Více viz Stavebnice v rozsypu.image více ....
RPV

RPV - Remote Piloted Vehicle. Dálkově řízený stroj.image více ....

RR Ready for Radio - model, do kterého stačí vložit jen rádio. Model postavený, potažený s nainstalovaným pohonem. Vyžaduje jen instalaci vložení přijímače a případně pohonného akumulátoru.image více ....
RSNR

signal-to-noise ratio - poměr užitečného signálu k šumu - uplink. image více ....

RSSI [%]

RSSI - Raw Signal Strength Indicator je údaj, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. image více ....

RSSI [dBm]

RSSI v dBm - Raw Signal Strength Indicator je signál, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. Přijímač tak informuje ostatní připojená zařízení. image více ....

RTF Ready To Fly - připravený k letu. Model postavený, potažený a vybavený rádiem. Připravený k letu.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

S

S-charakteristika

Také exponenciální výchylky nebo exponenciály. Ve vysílačích je funkce označována jako EXPO.

Normálně je výchylka kormidla přímo úměrná výchylce kniplu. Vychýlíte-li knipl výškovky o 50%, vychýlí se výškovka o 50%. Vychýlíte-li knipl o 100%, vychýlí se kormidlo o 100%. Pokud máte možnost nastavit S-charakteristiku, máte možnost zjemnit ovládání kormidla kolem neutrální polohy.image více ....

S.port

S.port je sběrnice, po které se přenáší telemetrie FrSky. image více ....

SAL Side Arm Launch. Jiný název pro házedla startovaná kruhovým hodem. Viz DLG.image více ....
SBEC

Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. Obvod bývá součástí regulátoru ESC, nebo je to samostatný prvek. image více ....

scéna Sekvence záběrů tvořící ucelenou část filmu. Třeba: "odjezd na dovolenou" nebo "cestou jsme se vykoupali". image více ....
SEČ Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.image více ....
sekundární radar Přijímá vysílání odpovídačů letadel. Spolupracuje s primárním radarem a umožňuje zobrazit na obrazovce radaru kód letadlu přidělený a umí-li to odpovídač i výšku letadla.image více ....
SELČ Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.image více ....
servo Komponenta převádějící povel rádia na mechanický pohyb, nastavení polohy kormidla, podvozku a podobně. image více ....
Setup Setup se říká nastavení vysílače pro určitý model.image více ....
SFAR Special Federal Aicraft Regulations - Speciální letecké předpisy USAimage více ....
shock-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.image více ....
short kit Stavebnice modelu letadla v rozsypu obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, motorový kryt, překryt kabiny a případně další díly (žebra křídla například). Není to kompletní stavebnice. Například prkýnka na potah křídla, trupu nebo na výrobu ocasních ploch je nutno pořídit zvl᚝. image více ....
SID

Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová tra. Je to tra, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traovému bodu. Součást AIP image více ....

SLA Stereolitografie, druh 3D tisku. Vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření. image více ....
slow motion

Slow motion nebo zkráceně slo-mo nebo slow-mo je efekt, kdy se vyšší snímkovou frekvencí při natáčení a nižší snímkovou frekvencí při promítání dosáhne zpomalení děje. image více ....

slow-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.image více ....
SLZ SLZ - sportovní létající zařízení. Například rogallo, paraglajd (klouzavý padák), ultralehké letadlo (UL).image více ....
Směr větru

Směr větru se udává stranou odkud vítr vane. image více ....

směrné číslo Informace o výkonu blesku.
Směrné číslo vydělené clonou dává vzdálenost, na kterou blesk dosvítí.image více ....
Směrovka

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. image více ....

solenoid Solenoid je válcová cívka. Zpravidla se tímto názvem označuje elektromagnetické relé.image více ....
splachovat

Říká se, že to splachuje, když masa vzduchu, ve které se letadlo pohybuje, klesá směrem dolů. image více ....

spoil board deska stolu CNC routeru umožňující upevňování poltovarůimage více ....
STAR

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová tra. Je to tra, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Součást AIP

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.
image více ....
STAR - standardní příletová tra

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová tra. Je to tra, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. image více ....

startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů.image více ....
Stojánka

Stojánka je místo na letišti, kde jsou zaparkovaná letadla. image více ....

stoupák vzestupné proudění ovzduší image více ....
Stratosféra

Stratosféra je vrstva atmosféry nad tropopauzou. Dosahuje výšky až 50 km nad zemským povrchem. image více ....

střednědobá předpověď počasí Meteorologická předpověď na 3 až 10 dní dopředu.image více ....
Stupnění křídel

Stupnění křídel je vzájemné posunutí křídel dvouplošníku nebo víceplošníků vůči sobě.

image image více ....

SVAZARM Svaz pro spolupráci s armádou. Branná organizace socialistického Československa. Jediná povolená organizace, ve které se sdružovali letci, modeláři, motoristé, radioamatéři, střelci atd.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Š

Šablona Šablona se říká nastavení vysílače pro určitý model.image více ....
Šíp křídla image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

š

šmirgl Slangový výraz pro brusný papír nebo brusné plátno.image více ....
šprajc Slangový výraz pro silný stoupavý proud vzduchu. image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Š

Štíhlost křídla

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

T

T/C Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.image více ....
T/D Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.image více ....
TA transition altitude = převodní výška. Viz převodní výška. image více ....
TAI Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.image více ....
tažná vrtule Vrtule umístěná před motoremimage více ....
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System - výstražný protisrážkový systém.image více ....
TDZ Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.image více ....
TDZE Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.image více ....
telemetrie

Data předávaná mezi dvěma stanicemi pomocí rádiového signálu. image více ....

Teplotní gradient

Teplotní gradient je odborný termín pro průběh teploty ve vrstvě atmosféry nad zemským povrchem. Udává se hodnotou 1 st. C na 150 m. image více ....

Termika

Termika je souhrný pojem pro stoupající masy ohřátého vzduchu. Odborný termín je konvekce. image více ....

Tětiva image více ....
tixotropní Nestékavý na svislých plochách.image více ....
TL transition level = převodní hladiny. Viz převodní výška. image více ....
Tlačná vrtule

Tlačná vrtule je vrtule, která při běžném smyslu otáčení motoru (doleva) vyvozuje tah opačně než běžné vrtule. Běžná vrtule "fouká" na motor, tlačná směrem od motoru.image více ....

tlačná vrtule Vrtule umístěná za motoremimage více ....
Tlačné uspořádání pohonu

Vrtule umístěná za motorem - zjednodušeně řečeno. Ale typickým představitelem tlačného pohonu jsou vojenská proudová letadla s tryskou motoru na konci trupu. image více ....

Tlaková níže

Odborně cyklona. Oblast nízkého tlaku vzduchu. image více ....

Tlaková výše

Odborně anticyklona. Oblast vysokého tlaku vzduchu. image více ....

TMA Koncová řízená oblast letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....
TODA Take-off Distance Available. Použitelná délka vzletu. Viz Dráhy.image více ....
TORA Take-off Run Available. Použitelná délka rozjezdu. Viz Dráhy.image více ....
Torzní skříň
Torzní skříň křídla zajišuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image
image více ....
TPDR Transponder - odpovídačimage více ....
track Termín v oboru navigace pro zazanamenanou trasu - stopu, po které jste prošli/projeli/letěli.image více ....
trakční akumulátor Trakční olověný akumulátor snáší hlubší vybití než běžný akumulátor montovaný do automobilů. Má větší vnitřní odpor.image více ....
transition level Viz převodní výška image více ....
transponder odpovídačimage více ....
travelbug

Travelbug je libovolná věc vkládaná do cache doplněná o kovový štítek. Není předmětem běžné výměny, je určena k putování z cache do cache. Štítek obsahuje Tracking Number a identifikační kód TBxxxx. Více viz wiki.geocaching.cz. image více ....

trimování Trimováním se provádí změna nastavení neutrální polohy kormidel. Trimování se provádí kvůli požadavku na změnu režimu letu (rychleji/klesání - pomaleji/stoupání), při změně konfigurace letadla (klapky, podvozek), při změně těžiště (přečerpávání paliva, pohyb nákladu - třeba parašutistů), při poruše (nesymetrické zastavení motoru) atp. image více ....
Tropauza

Tropopauza je vrstva atmosféry nad troposférou. image více ....

Troposféra

Troposféra je vrstva atmosféry nad zemským povrchem, v našich zeměpisných šířkách vysoká asi 11 km. image více ....

TSR Transmitter Signature Recognitionimage více ....
Turbulence v atmosféře

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

 • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
 • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
 • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
 • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

 • termickou
 • dynamickou
 • mechanickou
image více ....
Typy střihu

image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

U

UA UA - Unmanned Aircraftimage více ....
UAS

UAS - Unmanned Aerial Systemimage více ....

UAV UAV - Unmanned Aerial Vehicle. Bezpilotní letouny. Letouny které jsou buď řízeny na dálku nebo se pohybují autonomně řízeny podle nějakého programuimage více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ú

Úhel nastavení image více ....
Úhel seřízení image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

U

Umělý horizont
Umělý horizont umožňuje řídit letadlo bez viditelnosti země (let IFR). Tedy v noci, v mraku, v mlze. Indikuje příčný náklon a podélný sklon letadla. image
image více ....
uplink

Cesta rádiového signálu ze země k letadlu. image více ....

upoutaný halový model image více ....
upoutaný model Upoutaný model je model letadla létající v kruhu kolem pilota zavěšený na drátech. Pilot dráty ovládá výškovku. Slangově se říká "účko".image více ....
Uspořádání křídla image více ....
UT Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.image více ....
UT1 Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.image více ....
UTC Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

V

Váha

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image image více ....

variometr Variometr je přístroj, který měří rychlost klesání nebo stoupání letadla. Viz také Variometry pro modely větroňů.image více ....
VBR Variable BitRate - proměnlivý datový tok image více ....
VFAS

VFAS je aktuální napětí akumulátoru reportované senzorem FCS40A/FCS100A. image více ....

VFR Visual Flight Rules. Pravidla pro let s viditelností země. image více ....
vyplavat Slangový výraz pro přetažení letadla při podrovnávání, kdy stroj náhle nabere výšku několika metrů a zároveň více či méně ztratí rychlost.image více ....
výška středního přiblížení Výška FAFimage více ....
Výškovka

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klopení letadla podle příčné osy. image více ....

Vytlačování

Viz Push back. image více ....

vytočit Slangový výraz nabrání výšky ve stoupavém proudu.image více ....
Vzepětí křídla image více ....
Vztlakové klapky
Vztlakové klapky jsou plochy na odtokové hraně křídla, kterými se zvětšuje nebo zmenšuje zakřivení profilu křídla.

Vysunou-li se klapky dolů, zvýší se vztlak na křídle a letadlo může letět pomaleji. Zvedání klapek nahoru se používá u větroňů. Sníží se tak odpor profilu křídla a docílí se tak lepšího klouzavého poměru při vysokých rychlostech letu.

image
image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

W

waste board deska pod přířez chránící stůl CNC routeru před poškozením frézouimage více ....
WCS Work Coordinate System - souřadný systém obrobku.image více ....
WIP Works in Progress - probíhající práce.image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

X

XPDR Transponder - odpovídačimage více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Y

Y-kabel
Y-kabel nybo také V-kabel se používá k rozvedení kabeláže z jednoho výstupu přijímače na dva konektory - je to podobné jako rozdvojka používaná v zásuvce rozvodu elektrické sítě 230V.

Rozdvojení se používá k:

 • připojení dvou serv na jeden výstup (kanál) přijímače
 • připojení serva a přívodu od akumulátoru zároveň na jeden výstup přijímače
image
image více ....

0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Z

záběr Úsek filmu od střihu do střihu nebo od spuštění do zastavení záznamu kamery. image více ....
zadekováno Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.image více ....
zálohování

zálohování - je proces, který zajišuje, že vlastník dat o data nepřijde, vytváření bezpečnostní kopie. V ideálním případě o žádná data, za méně příznivých okolností pouze o takové množství dat, které bude za přijatelných nákladů a v přijatelném čase schopen opětovně pořídit.image více ....

Zatáčka

Jak se řídí letadlo v zatáčce? Jak to pilot udělá? Vyšlápne směrovku doleva a letadlo zatáčí doleva s křídly vodorovně? Nebo pilot použije křídélka, nakloní letadlo na stranu a to zatáčí? image více ....

Závěrka

Závěrka fotoaparátu je zařízení, které při stisknutí spouště fotoaparátu otevře průchod světla z objektivu na čip nebo film. Doba otevření závěrky je expoziční čas. Závěrka tak spolu se clonou ovlivňuje množství světla, které dopadá na čip. Čím delší je expoziční čas, tím více světla na čip dopadne.

image image více ....


0 3 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ž

žhavík Modelářský motor na metylalkoholové palivo. image více ....

(zveřejněno v rubrice Hlavní sekce)