¦ Kontakt ¦ Hledat image

Obecné principy řízení modelu rádiem  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.03.2007

Piloti vedle sebe stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.08.2007

Při současném létání více pilotů najednou každého napadne otázka: "Můžeme při létání stát vedle sebe?"

image

Moje zkušenost praví, že ano. Přiznám se, že když se vlekař po startu postavil těsně vedle mě a já viděl antény našich vysílačů metr a půl paralelně vedle sebe, že jsem měl tendenci udělat krok dva stranou. Stejně tak na svahu, kde nás na hraně stojí třeba pět vedle sebe. Stát těsně vedle sebe rameno na rameni je ale opravdu možné a na přenos signálu to nemá vliv.

Naopak mám neblahou zkušenost, že když je druhý pilot s vysílačem desítky metrů ode mne a já letím přes něj, tak jsem s jednoduchými přijímači zaznamenal problémy s řízením. Poučení tedy je - stát vedle sebe na jednom místě.

Fail-safe stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.07.2017

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy.

Taková situace může nastat při rušení bezdrátového přenosu, poruchou vysílače, vybitím akumulátoru vysílače, nebo prostým vylétnutím z dosahu. To může nastat taky kvůli poškození antény přijímače při nešetrném přistání.

Rádia jsou vybavena možností nastavit, co má model v takovém případě dělat. Je to nastavení přijímače, protože ten musí takový poruchový stav ošetřit. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu, například půl sekundy, nedostane řádný signál z vysílače, nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Tomu se říká fail-safe režim.

Nastavování se provádí tak, že se na zemi kormidla vysílačem nastaví do požadovaných poloh a propojkou se na chvíli sepnou dva piny vybraného konektoru přijímače. Přijímač si tyto polohy ovladačů zapamatuje a v připadě ztráty signálu takto serva nastaví. U některých rádií to lze provést pohodlněji z vysílače.

Strategie, co má model v případě vysazení řízení dělat jsou různé. Někdy se preferuje záchrana modelu, někdy se preferuje neohrožení lidí i za cenu zničení modelu.

Připojení více serv na jeden kanál  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.01.2012

U jednoduchých malých modelů ovládají serva každé jedno funkci. Výškovku ovládá jedno servo, křidélka další servo, směrovku další a motor také jedno servo. 4 serva jsou připojena na 4 výstupy přijímače. Pro ovládání modelu stačí čtyřkanálový vysílač a čtyřkanálový přijímač.

Co se stane, když model nemá jedno křidélkové servo uprostřed křídla, ale serva dvě? Pro každé křidélko jedno. A vy máte jen řtyřkanálové rádio!

Budete muset ovládat obě křidélka jedním kanálem. To zajistí tzv. Y kabel, kterým se napájení i řídící signál rozvedou na dvě serva. Dvě serva jsou potom připojena paralelně na jeden výstup přijímače.

Serva namontovaná symetricky vůči ose trupu budou mít správně opačnou výchylku a křidélka budou chodit správně "proti sobě" - tedy když jde jedno nahoru, tak druhé půjde dolů.

Horší to je, když se rozhodnete dát dvě serva na výškovku. Jedno ze serv bude mít v takovém případě opačnou výchylku. Řeší se to obrácením smyslu výchylek jednoho serva. Viz Otočení smyslu výchylek serva. Nevýhodou je, že máte potom jedno servo jiné než ostatní a musíte s tím počítat pokud serva budete dávat do jiného modelu. A budete muset upravovat i servo, které použijete jako náhradní.

Dalším důsledkem bude, že nepůjde využít například diferenciace výchylek nastavovaná na vysílači.