image

METAR stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.04.2005

Základní meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti.

Na letištích s pravidelným provozem se vydává každých 30 minut. Mimořádně vydaný METAR se označuje jako SPECI.

METAR na internetu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
25.04.2005

METAR na internetu získáte na těchto adresách:

Řízení letového provozu:
LKPR - Praha Ruzyně
LKKV - Karlovy Vary
LKPD - Pardubice
LKTB - Brno Tuřany
LKMT - Ostrava Mošnov

LKLB - Liberec
LKCV - Čáslav
LKKU - Kunovice

METAR je součástí ATIS.

ATIS na internetu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
25.04.2005

ATISy na internetu získáte na těchto adresách:

LKPR - Praha Ruzyně
LKTB - Brno Tuřany

Položky METARu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.04.2005

Zpráva METAR může obsahovat tyto položky:

<letiště> <čas> <vítr>KT vvvv [dráhová dohlednost] [fenomény] oblačnost <teplota>/<rosný bod> Q<qnh> [<proběhlé fenomény>] <TREND> <dráhové podmínky>

Položky označené hvězdičkou (*) se uvádějí jen nastane-li definovaná situace. Ostatní položky se uvádějí vždy.

ICAO kód letiště stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.04.2005

CCCC

Mezinárodně používaná značka letiště.

LKPR je například značka letiště Ruzyně. LK je prefix pro letiště v České republice. Více viz ICAO kódy letišť.

Datum a čas stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.04.2005

ddhhmmZ

Udává se v šestimístném kódu, kde první 2 číslice označují den v běžném měsíci a další 4 čas vydání podle UTC, což udává následující písmeno Z - ZULU.

Například: 161200Z = vydáno 16. tohoto měsíce v 12.00 UTC.

Směr a rychlost větru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

dddssKT

Směr větru se udává po zaokrouhlení na desítky stupňů vždy v třímístném tvaru. Rychlost větru se udává v dvoumístném tvaru a vždy s uvedením jednotek (KT, MPH, MPS).

Variábl se udává zkratkou VRB, bezvětří směrem 000 a rychlostí 00. Nárazy jsou indikovány písmenem G, maximální hodnotou nárazů a opět jednotkou měření.

Pokud v posledních 10 minutách překročila rychlost větru 3 KT a zároveň se směr větru měnil alespoň o 60 stupňů, udává se dále rozmezí směrů oddělené písmenem V.

05015G30KT = směr větru 050 stupňů, síla 15 uzlů, v nárazech 30 uzlů
18006KT 130V230 = směr větru 180 stupňů, síla 06KT, směr kolísá mezi 130 a 230 stupňů
VRB04KT = variábl do 4 uzlů

Všeobecná dohlednost stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

vvvv

Udává se v metrech a vyjadřuje se čtyřmístným číslem. Je-li dohlednost 10 km a vyšší, udává se 9999. Je-li nižší než 50 m, udává se 0.

Dráhová dohlednost *  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

Dráhová dohlednost (Runway visual range, RVR) se uvádí pro každou dráhu zvlášť, pokud jakákoliv měřená dohlednost (nejen dráhová) klesne pod 1500 m. Je vždy doplněna o indikaci zda dohlednost roste (U), nemění se (N) nebo klesá (D). Je-li dráhová dohlednost nad 1500 m, udává se P1500.

R31/200U = RVR pro dráhu 31 je 200 m a roste
R24/P1500N = RVR pro dráhu 24 je větší než 1500 m a nemění se

Meteorologické fenomény *  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

Uvádějí se podle významu v počtu nejvýše 3. Jejich kódy jsou podle potřeby zpředu ještě doplněny vyjádřením intenzity, místa a bližšího popisu. Přehled kódů viz tabulky.

značka
intenzita/místo
anglicky česky
- Light slabý
+ Heavy silný
VC In the Vicinity v okrsku letiště

značka
popis
anlicky česky
MI Shallow  
BC Patches  
DR Low drifting  
BL Blowing  
SH Shower přeháňka
TS Thunderstorm bouřka
FZ Freezing mrznoucí
PR Partial  

Srážky    
DZ Drizzle mrholení
RA Rain déšť
SN Snow sněžení
SG Snow Grains  
PE Ice Pellets
GR Hail krupobití
GS Snow Pellets    
IC Ice Crystals    

Upřesnění Fenomén
Intenzita/místo Popis Srážky Ostatní jevy zhoršující dohlednost Ostatní
- Light - slabý MI Shallow DZ Drizzle - mrholení BR Mist +PO Well developed
Dust- or
Sand-Whirls
  BC Patches RA Rain - déšť FG Fog
DR Low
drifting
SN Snow - sněžení FU Smoke
SG Snow Grains VA Volcanic
Ash

SQ Squalls
+ Heavy - silný BL Blowing PE Ice Pellets
VC In the
Vicinity - v okrsku letiště
SH Shower - přeháňka GR Hail - krupobití DU Widespr. Dust +FC Well developed
Funnel clouds
TS Thunderstorm - bouřka GS Snow Pellets SA Widespr. Sand SS Sandstorm
FZ Freezing - mrznoucí IC Ice Crystals HZ Haze DS Duststorm
PR Partial

Význam nejpoužívanějších zkratek:
Intenzita: + = silný, - = slabý
Místo: VC = v okrsku letiště
Popis: SH = přeháňka, TS = bouřka, FZ = mrznoucí
Srážky: DZ = mrholení, RA = déšť, SN = sněžení, GR = krupobití
Překážky: BR = kouřmo, FG = mlha
-RA BR = slabý déšť, kouřmo
FZFG = mrznoucí mlha

Oblačnost stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

Výška a míra pokrytí oblohy oblačností je udávána v jednotlivých vrstvách od země vzhůru, udávají se nejvýše 4 vrstvy oblačnosti.

1. vrstva = vždy nejnižší bez ohledu na míru pokrytí
2. vrstva = nejbližší vyšší s pokrytím alespoň 3/8 (SCT)
3. vrstva = nejbližší vyšší s pokrytím alespoň 5/8 (BKN)
4. vrstva = Cumulonimby (CB) nebo congestivní cumuly (TCV) nejsou-li již součástí předchozích hlášení

Výška se udává ve stovkách stop nad letištěm. Míra pokrytí oblohy se měří v osmináh viditelné části oblohy a označuje se takto:

0/8 = sky clear (SKC) 
1/8 - 2/8 = few (FEW) 
3/8 - 4/8 = scattered (SCT)
5/8 - 7/8 = broken (BKN)
8/8 = overcast (OVC)

Svislá dohlenost (vertical visibility, VV) se udává, pokud kvůli silným srážkám nebo jiné překážce (mlha, kouřmo atd.) není vidět oblačnost. VV se udává v metrech.

BKN015 OVC035 = 5-7/8 oblačnost ve výšce 1500 stop nad letištěm a dále 8/8 ve výšce 3500 stop nad letištěm

CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze "Clouds And Visibility OK", tedy situace, kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Tato sitace je definována současným splněním následujících podmínek:

  • viditelnost přes 10 km 
  • žádné meteorologické fenomény 
  • žádné kumulonimby 
  • žádná oblačnost pod 5000 stop nebo pod minimální sektorovou výškou (uvažuje se větší hodnota)
Teplota a rosný bod  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

tt/tt

Teplota a rosný bod se vyjadřují dvojicí dvouciferných čísel oddělených lomítkem. Záporné hodnoty se vyjadřují předsunutým písmenem M.

07/05 = teplota 7 st. Celsia a rosný bod 5 st. Celsia

QNH stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

Qpppp

QNH je udáváno čtyřciferným číslem. Před číslem je indikátor Q, je-li hodnota dána v hPa, nebo A, je-li udána v palcích sloupce rtuti Hg.

Oblastní QNH je udáváno pokud se liší od letištního a je uvozeno indikátorem REG.

Q1014 = QNH 1014
REG Q1018 = oblastní QNH 1018

Právě proběhlé fenomeny *  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

REff

Právě proběhlé fenomény jsou uváděny indikátorem RE a zkratkou fenomenu (viz výše). Pozorovaný střih větru je uváděn zkratkou WS.

RETS = právě proběhlá bouřka
RERA = po dešti
WS RWY31 = wind shear (střih větru) pozorovaný při přiblížení na dráhu 31

Přistávací předpověď  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

TREND - TREND Landing forecast

Pokud se během následujících 2 hodin očekává významná změna počasí, používá se k avizování této změny identifikátor BECMG (becoming) = nastupující trvalejší změna, nebo TEMPO (temporary) = nastupující krátkodobá změna, doplněná časem (UTC) začátku změny.

Očekává-li se příchod podmínek nemající vliv na letvoý provoz, uvádí se NSW (No Significant Weather).

Neočekává-li se významná změna podmínek během následujcích 2 hodin, uvádí se indikátor NOSIG.

BECMG 2000 = očekávaná změna dohlednosti na 2000 metrů

Dráhové podmínky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

dddddddd

Je-li to nutné, uvádí se osmimístným kódem dráhové podmínky pro jednotlivé dráhy. První dvojičíslí je číslo dráhy, dále následuje druh pokrytí dráhy (ve 3 vrstvách) a koeficient brzdných účinků. 

Je-li dráha mimo provoz kvůli sněhu, uvádí se identifikátor SNOCLO.

Příklady stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.04.2005
LIFR stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.04.2005

LIRF 150550Z 20017KT 1600N +RA BKN015 BKN050 18/17 Q1010 NOSIG

LIRFindikátor letiště Roma Fulmicio
150550Zvydáno 15. tohoto měsíce v 0550 ZULUI (světového času)
20017KTvítr z 200 stupňů 17 uzlů
1600Nvšeobecná dohlednost 1600 metrů a nemění se
+RAsilný déšť
BKN0151. vrstva oblačnosti Broken v 1500 stopách
BKN0502. vrstva oblačnosti Broken v 5000 stopách
18/17teplota 18 stupňů, rosný bod 17 stupňů
Q1010QNH 1010 hPa
NOSIGv nejbližších 2 hodinách se neočekává významná změna podmínek

Barevný kód stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.07.2005

Na vojenských letištích NATO se používá barevný kód, který poskytuje pilotovi rychlou informaci o podmínkách na letišti.

Tento barevný kód je připojován na konec zprávy METAR.

barva kód dohlednost [km] základna oblačnosti [FT]
modrá - blue BLU 8 a více 2500 a více
bílá - white WHT 5-8 1500-2500
zelená - green GRN 3,7-5 700-1500
žlutá - yellow YLO 1,6-3,7 300-700
jantarová - amber AMB 0,8-1,6 200-300
červená - red RED pod 0,8 pod 200
černá - black BLACK letiště nelze použít z jiných důvodů