image

Autopilot stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Autopilot je součástí FMS - Flight Management System. Autopilot se skládá z: Mode Control Panel, FCC - Flight Control Computer, Pitch Control Computer a Roll Computer.

To co z autopilota vidíme na palubní desce je jeho ovládací panel MCP.

image

Course stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

Speed stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

VERT SPD stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Volba rychlosti stoupání nebo klesání.

Do cca 1700 nebude B737 při klesání zrychlovat.

A/T - autothrottle stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Automat tahu. Je-li aktivovaný, ovládá si autopilot plynové páky sám.

TO/GA stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.01.2012

TO/GA je tlačítko v sektoru plynových pák. Nastaví automaticky režim motorů pro vzlet (TO - Take Off) nebo pro stoupání při přerušeném přiblížení na přistání (GO - Go Around).

image

V simulátoru je pro zjednodušení ovládání možné kliknout na šroubek v levém horním rohu panelu autopilota nebo ve verzi pro FSX do prázdného místa v levém dolním rohu panelu autopilota.

image

image

Musí být aktivovaný automat tahu (A/T - autothrottle). Tlačítko TO/GA funguje i v defaultním Boeingu.

Ovládání motorů dopravního letadla je sofistikovanější než šlapání na plyn v automobilu. Automatika regulace moderního proudového motoru je schopna zvládat i prudké změny režimů způsobené pilotem pohybem plynových pák, ale ovládání motorů musí respektovat i požadavky na ekonomii provozu letadla. Tlačítko TO/GA umožňuje zautomatizovat a optimalizovat chod motorů s ohledem na bezpečný vzlet, dodržení správných provozních parametrů motorů a nízkou spotřebu motorů a zjednodušit tak práci pilotů.

Aby bylo možné motory takto ovládat, musí se někde zadat, z jakého letiště letadlo bude vzlétat, za jakého počasí, jak bude muset letadlo po odlepení stoupat a jak moc má být chod motoru úsporný. Tím místem je FMS - Flight Management System, do kterého se vše zadává přes FMC.

Podmínky pro vzlet s použitím TO/GA (PMDG NGX) jsou:
- zadané parametry letu v FMC (použitá dráha a trasa odletu, naložení letadla cestujícími a palivem, zvolená ekonomie letu, ...)
- zapnutý Flight Director před oběma piloty
- zapnutý A/T - autothrottle

Vzlet se provede tak, že se motory pomalým přesunutím plynových pák nechají rozběhnout na cca 40% otáček N1. Pilot kontroluje hodnoty motorových přístrojů. Po ustálení otáček obou motorů se stiskem TO/GA zahájí vzlet.

Na PFD se nastaví čáry Flight directoru, vodorovná ukazuje do rychlosti 84KIAS 10 stupňů pod horizont, pak se přestaví na 15 stupňů nad horizont a po odlepení drží podélný sklon tak, aby se dosáhlo rychlostí V2+15.

Pozor. Při manévru GO AROUND se vytažené brzdy Speedbrake nezasunou!

GO AROUND podle FMC  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Aby autopilot řídil i při GO AROUND podle v FMC zadané procedury, musí být před stiskem TO/GA aktivované oba kanály autopilota CMD A i CMD B.

Je-li aktivován jen jeden kanál, po stisku TO/GA se autopilot vypne.

VNAV stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

Režim VNAV

Vypadne, když chce FMS - Flight Management System zahájit klesání podle letového plánu, ale na autopilotu je nastavena větší výška.

LOC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Režim LOC

Vede letadlo po naváděcím paprsku ILS. Koriguje pouze horizontální odchylku.

APP stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Režim APP

Vede letadlo po naváděcím paprsku ILS.

Režimy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autopilot může pracovat v několika různých režimech. Režimy autopilota se volí tlačítky na panelu autopilota (MCP) nebo se autopilot přepne sám v reakci na vnější okolnosti.

To, že autopilot řídí letadlo, indikuje na displeji PFD nápisem CMD. Aktivní režimy autopilota jsou indikovány také na displeji PFD různými nápisy.


image v˜ce ...

Chování autopilota stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Přechod do režimu CWS R  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autolilot letící v režimu CMD, udržující výšku () a kurs (HD...)

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.

Přechod do režimu CWS P stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autolilot letící v režimu CMD, udržující výšku () a kurs (HD...)

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.

Vypínání  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Na Periskopu bylo popsáno chování autopilota během automatického přistání, které se mi děje taky:

ILS přiblížení na rwy 28 - LKTB. Výška 4000 ft, DME BNO cca 15NM. Aktivuji APP a CMD B. Všechno jede v poho až najednou naskočí SINGLE CH a tlačítko APP zhasne. Ale všechno jede dál bez problémů, letadlo chytí LC i G/S, klesá klesá a tak 3NM od prahu dráhy zhasne SINGLE CH, objeví se CMD a jede to zase v poho.

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.