image image

Mixy (mixers)stálý odkaz / permalink

22.06.2006

Zde je souhrný popis mixů rádia.

Vysílač umožňuje definovat maximálně 14 mixů. V jednom modelu lze použít současně maximálně 5 mixů. Každý mix může mít maximálně 5 vstupů. Vysílač má z továrny předdefinováno 5 mixů.

Definuje se jaké funkce vstupují, zda se dají vstupy blokovat spínačem mixu a jakým způsobem se vstup v mixu mixuje.

Definice jsou společné pro všechny modely. Těmito 14 mixy tedy musíte pokrýt potřeby všech modelů. Ve chvíli, kdy změníte chování některého mixu kvůli jednomu modelu, změní se vám chování všech modelů, které tento mix využívají!

Mixy se definují v menu Setup - Mixer definition. Nastavení mixu pro konkrétní model se provádí v menu Mixer. Nenastavuje se konkrétní poměr výchylek do mixeru vstupujících. To se dělá až při nastavování mixu u konkrétního modelu. Zde se jen nastavuje, které funkce do mixu vstupují a jakým způsobem se s ostatními vstupy mixují. Při nastavování mixu u modelu tak můžete nastavit nulový vliv některého vstupu a tak ho prakticky vyřadit.

Mimo tyto definovatelné mixy rádio ještě umí specializovaný mix Combi. Ten umožňuje spřáhnout směrovku s křidélky - tedy mixovat křidélka do směrovky nebo směrovku do křidélek. Více viz Combi switch.

Použití mixů v programu Helistálý odkaz / permalink

02.07.2004
Pokud zvolíte některý z heli programů, nepůjdou zde přiřadit volné mixy tak, jak jste na to zvyklí u plošníků.

Z mě nepochopitelných důvodů zde nefunguje volnost nastavení a jsou zde použitelné jen napevno zadrátované heli mixy.

Více o mixech:

Postup definice mixustálý odkaz / permalink

16.11.2003

Definice mixu vypadá takto:

Name V-TAIL+
1 Elevator ---- image
2 Spoiler ---- image
3 Flap ---- image
4 Thr -Tr ---- image
5 -------- ---- --

V prvním sloupci je pořadové číslo vstupu mixu. Vstupů je maximálně 5. Na pořadí nezáleží, ale je vhodné ty funkce, které mají větší vliv na výslednou výchylku dávat na první místa.

V druhém sloupci je funkce, která do mixu vstupuje. Funkce s -Tr je funkce bez trimu - trimování se nepromítne do mixu.

Ve třetím sloupci je název spínače, který může vstup vypnout.

Ve čtvrtém sloupci je určen způsob, jakým je funkce do mixu mixována.

Vstupy mixůstálý odkaz / permalink

16.11.2003
Do mixů mohou vstupovat tyto ovládané funkce:

Řízené funkce (chcete-li řízené prvky) jsou kormidla, klapky, motor, zatahování podvozku atp. Ovládány jsou ovladači rádia.

image

Tyto funkce vystupují buď přímo na výstupy jednotlivých serv (jednoho, dvou, tří, ...) nebo jsou vstupem do mixů.

řízená funkce
(control function)
popis assign. servo assign.
Aileron křidélka û ü
Elevator výškovka û ü
Rudder směrovka û ü
Throttle plyn ü ü
Spoiler aerodynamické brzdy ü ü
Flap/RPM vztlakové klapky / otáčky rotoru ü ü
L. gear podvozek ü ü
Tow rel. vypínání vlečného háčku ü ü
Brake brzdy ü ü
Gyro gyroskop ü ü
Mixture směšovací poměr ü ü
AUX1 volný kanál ü ü
AUX2 volný kanál ü ü
Collect. kolektiv ü  
Thr. lim.   ü û

Vlastnosti jednotlivých funkcí se nastavují v menu Control. Mimo těchto ovládaných funkcí může do mixu vstupovat tytéž funkce, ale bez trimů:

řízená funkce
(control function)
popis
Ail -Tr křidélka bez trimu
Ele -Tr výškovka bez trimu
Rud -Tr směrovka bez trimu
Thr -Tr plyn bez trimu

Předdefinované mixystálý odkaz / permalink

06.03.2004
Zde najdete tovární nastavení mixů (default nastavení).

Pokud jste si tedy nastavení těchto mixů ve vašem vysílači změnili a chtěli byste se vrátit k továrnímu nastavení, máte možnost to udělat podle informací zde uvedených