image image

Volby nastavování mixů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.11.2003
Při nastavování mixů lze využívat níže uvedená nastavení.

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.11.2003

Symmetrical stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.11.2003
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:ve středu
parametry:dráha nahoru/dolů

Vstup (ovládací prvek vysílače) generuje pohyb serva symetricky na obě strany od neutrálu. Parametr udává velikost výchylky.

Typické použití

Vstup křidélek, výškovky do mixů jako ELEVATR+.

Asymmetrical stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.11.2003
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:ve středu
parametry:dráha nahoru (na jednu stranu), dráha dolů (na druhou stranu)

Vstup (ovládací prvek vysílače) generuje pohyb serva asymetricky na obě strany od neutrálu. Parametry udává velikost výchylky na každou stranu zvlášť.

Typické použití

Vstup klapek do mixu AILERON+.

Single-sided with curve stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.04.2006
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:v krajní výchylce ovládacího prvku vysílače nebo v jeho středové poloze, je-li bod Pt1 posunut do nuly
parametry:dva body na dráze ovladače vysílače

Vstup (ovládací prvek vysílače) generuje pohyb serva jen na jednu stranu od neutrálu. Jeden parametr udává velikost výchylky v neutrálu ovladače, druhý velikost koncové výchylky.

Typické použití

Kompenzace vysunutí brzd na větroni výchylkou výškovky - mix ELEVATR+.

Single-sided/linear with dead zone stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.11.2003
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:v jedné krajní pozici
parametry:mrtvá zóna a výchylka na jednu stranu

Vstup ovladače vysílače generuje pohyb z nautrálu na jednu stranu od neutrálu. Parametr velikost mrtvé zóny, kdy pohyb ovládacího prvku nemá vliv, parametr Trv udává velikost výchylky na jednu stranu.

Typické použití

Symetrical with dead zome stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.11.2003
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:ve středu
parametry:mrtvá zóna okolo neutrálu a výchylka na jednu nebo druhou stranu

Ovládací prvek vysílače generuje pohyb serva symetricky na obě strany, ale s mrtvou zónou okolo neutrálu.

Typické použití

Single-sided, linear with offset stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.11.2003
Popis

Vstup generující výchylku jen na jednu stranu s dvoubodovou křivkou.

pozice neutrálu řízeného kormidla:ve středu
parametry:posun a výchylka na jednu stranu

Ovládací prvek vysílače generuje lineární pohyb serva.

Typické použití