image image

Servo Assignstálý odkaz / permalink

02.07.2004

Zde se nastavuje, jak jsou ovládane funkce přiřazeny výstupům přijímače. Například takto:

image

Přiřazují se buď přímo ovládané funkce jako například motor nebo výškovka, nebo se zde výstupu přijímače přiřadí výstup některého z mixů. Více viz Filozofie ovládání.

Jedna ovládaná funkce může vystupovat na jeden výstup (kanál) přijímače nebo na výstupy dva, čtyři ...

Jak se vyvolá

V menu Servo (image) volbou Servo Assisn.

Souvislosti

Objeví se zde jen ty mixy, které jsou definovány v Mixer definition.

Zde přiřazené mixy se objeví v menu Mixer. Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Použití mixů v programu Helistálý odkaz / permalink
02.07.2004
Pokud zvolíte některý z heli programů, nepůjdou zde přiřadit volné mixy tak, jak jste na to zvyklí u plošníků.

Z mě nepochopitelných důvodů zde nefunguje volnost nastavení a jsou zde použitelné jen napevno zadrátované heli mixy.

Popisstálý odkaz / permalink
02.07.2004
Servo.Assign
1 AILERON+ UNI 3P
2 ELEVATR+ UNI 3P
3 Throttle UNI 3P
4 Rudder UNI 3P
5 AILERON+ UNI 3P
6 ------------ --- --

Čísla v prvním sloupci jsou čísla kanálů. 1 je první výstup na přijímači, 2 druhý atd. Máte-li v modelu čtyřkanálový přijímač (například), můžete obsadit jen kanály 14.

Ve druhém sloupci jsou jména přiřazených funkcí. Throttle (plyn) je jméno ovládané funkce, AILERON+ je jméno mixu, jehož výstup je přiřazen tomuto výstupu přijímače. Všimněte si, že mixy jsou odlišeny velkými písmeny a + na konci. Doporučuji vám při definici vašich mixů tento úzus dodržovat.

UNI v dalším sloupci indikuje nastavení časování výstupního signálu pro tento kanál (šířku impulzu). UNI je hodnota používaná většinou výrobců serv. MPX je určeno pro serva Multiplex s časováním Multiplex. To má jinou délku impulzu pro středovou polohu serva. Máte-li tedy takové servo, nastavíte MPX.

3P v posledním sloupci indikuje typ kalibrační křivky serva. 3P je tříbodová křivka. Změna nmastavení se projeví v nastavení Calibrate.

Více serv na výstupustálý odkaz / permalink

02.07.2004

Jedné ovládané funkci nebo výstupu mixu lze přiřadit více serv. Typickým příkladem jsou křidélka. Servo levého křidélka můžete přiřadit výstupu 1, servo pravého křidélka výstupu 5.

Samozřejmě si můžete zvolit libovolný výstup přijímače. Pokud použitý přijímač disponuje jen 4 kanály, můžete druhé servo pověsit na 4.kanál.

Tento model nastavení umožňuje později trimovat křidélka nezávisle na sobě bez nutnosti štelovat táhla od serva ke kormidlu. To vám dvě serva připojená na jeden výstup přijímače přes Y kabel neumožní.

Jediným omezením pro vás bude jen celkový počet kanálů vysílače a přijímače.