image image

Popis stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.07.2006

Vysílač umožňuje palcové držení, drtivá většina pilotů ho provozuje jako pultový vysílač. Hmotnost rádia je 1.3 kg.

Zde je souhrný popis rádia a jeho funkcí.

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.

Filozofie ovládání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.03.2004

Jak to celé vlastně funguje?


 ovladače (kniply, přepínače)  image  řízené funkce  image  (mixer)nepovinně image  výstup přijímače 

Ovládací prvky (transmitter controls, control elements) na vysílači ovládají řídící (ovládané) funkce (control function) na modelu. Lze zvolit, který ovládací prvek bude ovládat kterou funkci. Jeden ovládací prvek může ovládat více funkcí.

Ovládaná funkce je přiřazena některému z výstupů přijímače - kanálu (libovolnému) nebo více kanálům.

Mezi výstup ovládané funkce a výstup přijímače lze zařadit mixer. Na ovládané servo pak může mít vliv více ovládacích prvků. I výstup mixeru může být přiřazen libovolnému výstupu přijímače.

Dráhu každého serva lze upravit (kalibrovat) a přizpůsobit ji tak konkrétním mechanickým poměrům.

image

Za ovládací prvky vysílače lze zařadit speciální funkci: diferenciaci křidélek (ail.dif.) a spřažení křidélek se směrovkou (combi switch).

Každý jednotlivý výstup přijímač lze kalibrovat - upravit průběh výchylky serva podle mechanických poměrů táhel a pák.

Nastavování se provádí v menu a za letu lze nastavení doladit 3D kolečkem.

K dispozici je 8 vzorových nastavení vysílače (templates) připravených výrobcem vhodných pro různé typy modelů. Podle vybraného vzorového nastavení se prvotně nastaví nově založený model.

Model může použít jedno z 5 přiřazení (assignments) ovládacích prvků vysílače řízeným funkcím a řízeným přepínačům.

Je možné určit přiřazení serv, to je na kterém vývodu přijímače bude vystupovat která řízená funkce.

Některá nastavení jsou platná jen pro zvolený model a jejich změna se projeví jen na zvoleném modelu. Některá nastavení jsou platná obecně a jejich změna způsobí změnu chování všech modelů, které toto nastavení používají. Například definice mixerů jsou obecné - platné pro všechny modely. To může vypadat jako omezení a zpočátku možná někoho rozčílí, že si při nastavování jednoho modelu rozhasil nastavení modelu jiného. Ale když se vám tato filozofie zažije a začnete tuto filozofii respektovat, bude se vám práce s vysílačem zdát stále jednodušší a logičtější.

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo)


Vybrané podrobnějiimage