image image

Axiomystálý odkaz / permalink

Při programování rádia je třeba brát některé věci jako fakt.

Zpomalení chodu serv Servo slow movementstálý odkaz / permalink

27.11.2003
Zpomalení chodu serv není na výstupu na servo, ale je zavedeno u vybraných řízených funkcí. Problém nastane, pokud chci ovládat takovou funkci přes mix.

Servo slow movement is not associated with servo output. It is associated with control functions. This is the source of trouble if I want to control this function via mix.

Zpomalení chodu serv (run time) bude chodit jen bude-li pohyb serva vyvolán vstupem do mixu se zpomalením (run time). Pokud přijde impuls k přestavení serva od jiného ovladače, přestaví se servo normální rychlostí.

Podle mého je to chyba analýzy při návrhu software vysílače. Zpomalení chodu serva mělo být zaveditelné na výstup jednotlivých kanálů na serva - tedy mezi ovládané funkce/mixery a výstupy přijímače - v menu Servo.

The slow servo movement (run time) works at mixer output if the source of action is control function with "run time" setting only. If another mix input is source of movement, the movement is quick.

It is mistake of developers during analyse by me. The "run time" functionality would be at interface control functions/mixers - receiver outputs. In menu Servo - Assignment maybe.

Jeden ovladač - více ovládaných funkcí
One control element - more than one control function
stálý odkaz / permalink

27.11.2003
Jedním ovladačem rádia lze ovládat více ovládaných funkcí.
It is possible to control more than one control function by one radio control element.

Jedna ovládaná funkce - jen jeden ovladač
One control function - one control element only
stálý odkaz / permalink

27.11.2003
Ovládanou funkci lze ovládat maximálně jedním ovladačem rádia. Jedině přes mix.It is possible to control function by more than one radio control element. Only via mixer.

Plynule ovládané funkce a funkce s pevnými polohami
Two control functions exist- with smooth controll and with fixed positions
stálý odkaz / permalink

25.08.2004
Jsou řízené funkce, které se ovládají plynule (např. FLAPS) a funkce s pevnými polohami (např. SPOILER). The smooth controlled functions exist (FLAP) and controlled functions with fixed positions exist (SPOILER).image Přehled celého menuCo je uvnitřimage