image image

Mixer stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.06.2004
Jeden model může současně používat maximálně 5 mixů plus speciální mix nebo spíše funkce Combi switch a Ail.dif..

V tomto menu se mixy nastavují pro konkrétní model.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Objeví se zde jen ty mixy, které jsou přiřazeny v menu Servo Assign.

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Zde není možné měnit vstupy do mixu (například zaměnit na vstupu vzlakové klapky za spoilery), ale jen nastavovat jakou měrou budou jednotlivé vstupy ovlivňovat výstup mixu. Tak lze některé vstupy potlačit - nastaví se jim nulový vliv.

Pořadí vstupů v mixu nemá žádný význam.

Popis displeje stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.06.2004
Displej po zvolení jednoho z mixů zobrazuje definici mixu (definici vytvořenou v menu Setup - Mixer definition) s konkrétními hodnotami nastavení právě aktivního modelu.

5x Mixer. ELEVATR+
 
Elevator - 100% 100%
Spoiler - 5% 10%
Flap - OFF OFF
Thr -Tr - OFF OFF
-------------- - ----------------

Když sjedete kurzorem dolů na názvy jednotlivých vstupů, bude se ještě ve volném řádku pod nadpisem zobrazovat typ vstupu do mixu a charakter jeho nastavení nad sloupci s hodnotami.

Symboly znáte z nastavování mixů v menu Setup - Mixer definition (Volby nastavování mixů):

Symmetrical trv výchylka - travel - ukazuje se jen jedna hodnota, protože výchylka je na obě strany stejná
Asymmetrical trv výchylka - travel - jiná na každou stranu
Single-sided with curve Pt1 a Pt1 dva body - point (pro neutrál a krajní výchylku)
Single-sided/linear with dead zone Dead a Trv mrtvá zóna a výchylka
Symetrical with dead zome Dead a Trv mrtvá zóna a výchylka (na obě strany stejná)
Single-sided, linear with offset Offs a Trv posun a výchylka
Poznámka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.06.2004

Byl jsem tázán, jak jednoduše se dá určit mix, který chci nastavovat. Je to jednoduché. Ten mix, který je napojen na servo, které chci ovlivnit.

Například chci nastavit malé potlačení výškovky při vysunutí vztlakových klapek. Mám nastavení provést v mixu FLAP+ nebo ELEVATR+?

Podle poučky: chci ovlivnit výškovku a ta je napojena na mix ELEVATR+ (zjistím to v menu Servo - Assignment). Nastavení tedy provedu v mixu ELEVATR+ na vstupu Flap.