image image

DELTA+ stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.11.2003
DELTA+ je přednastavený mix.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Mixer definition volbou DELTA+.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Viz také Jak nastavit DELTA mix - problémy s nastavením řízení samokřídla .

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.03.2004

Zde je popsáno tovární nastavení.

Mix mixuje do křidýlek výškovku a plyn. Používá se pro ovládání samokřídla (bezocasého letounu). Řídícím plochám na křídle se říká elevony.

  Name DELTA+    
1 Aileron ---- image křidélka na obě strany stejně
2 Elevator ---- image výškovka nesymetricky s jinou drahou nahoru a jinou drahou dolů
3 Thr -Tr ---- image plyn (bez trimu) na jednu stranu s mrtvou zónou
4 -------- ---- --    
5 -------- ---- --    

Viz také

ostatní mixy: ELEVATR+, V-TAIL+, DELTA+, AILERON+, FLAP+
obecně: Mixy (mixers)