image image

ELEVATR+ stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2003
Mix ELEVATR+ je mix určený pro ovládání výškovky. Hlavním vstupem - vstupem, který má na výchylku serva největší vliv - je knipl výškovky.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Mixer definition volbou ELEVATR+.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.03.2004

Zde je popsáno tovární nastavení.

Mixuje do výškovky aerodynamické brzdy, vztlakové klapky a plyn. Používá se pro přetrimování výškovky kvůli změnám podélného vyvážení při různé letové konfiguraci.

  Name ELEVATR+
1 Elevator ---- image výškovka nesymetricky s jinou drahou nahoru a jinou drahou dolů
2 Spoiler ---- image aerodynamické brzdy na jednu stranu s lomením
3 Flap ---- image vztlakové klapky nesymetricky
4 Thr -Tr ---- image plyn (bez trimu) na jednu stranu s mrtvou zónou
5 -------- ---- --    

Viz také

ostatní mixy: ELEVATR+, V-TAIL+, DELTA+, AILERON+, FLAP+
obecně: Mixy (mixers)