¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Přehled kanálů stálý odkaz / permalink

22.03.2008
27 MHz
pásmo kanál kmitočet poznámky barevné značení
27

MHz 
1 26.995 modelářské soupravy by již neměly být v tomto pásmu používány

radioamatérské pásmo 11 m

hnědá
2 27.045 červená
3 27.095 oranžová
4 27.145 žlutá
5 27.195 zelená
6 27.255 modrá
35 MHz
 pásmo kanál kmitočet poznámky  
35

MHz 
  35.000 letadla

Evropa 

 

 

Kanály jsou 10 kHz od sebe.

První kanál pásma A, Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 260.
61 35.010  
62 35.020  
63 35.030  
64 35.040  
65 35.050  
66 35.060  
67 35.070  
68 35.080  
69 35.090  
70 35.100  
71 35.110  
72 35.120  
73 35.130  
74 35.140  
75 35.150  
76 35.160  
77 35.170  
78 35.180  
79 35.190  
80 35.200  
  35.210 Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 281.
  35.220 Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 282.
182 35.820 První kanál pásma B. Kmitočty jsou povoleny v ČR, Německu.
183 35.830  
184 35.840  
185 35.850  
186 35.860  
187 35.870  
188 35.880  
189 35.890  
190 35.900  
191 35.910  
40 MHz
 pásmo kanál kmitočet poznámky  
40

MHz 
50 40.665 auta a lodě

Evropa 

 

 

Kanály jsou 10 kHz od sebe.

 
51 40.675
52 40.685
53 40.695
54 40.715
55 40.725
56 40.735
57 40.765
58 40.775
59 40.785
81 40.815
82 40.825
83 40.835
84 40.865
85 40.875
86 40.885
87 40.915
88 40.825
89 40.935
90 40.965
91 40.975
92 40.985
72 MHz
 pásmo kanál kmitočet poznámky  
72

MHz 
11 72.010 letecké modely 

USA

 

Kanály jsou 20 kHz od sebe.

 
12 72.030
13 72.050
14 72.070
15 72.090
16 72.110
17 72.130
18 72.150
19 72.170
20 72.190
21 72.210
22 72.230
23 72.250
24 72.270
25 72.290
26 72.310
27 72.330
28 72.350
29 72.370
30 72.390
31 72.410
32 72.430
33 72.450
34 72.470
35 72.490
36 72.510
37 72.530
38 72.550
39 72.570
40 72.590
41 72.610
42 72.630
43 72.650
44 72.670
45 72.690
46 72.710
47 72.730
48 72.750
49 72.770
50 72.790
51 72.810
52 72.830
53 72.850
54 72.870
55 72.890
56 72.910
57 72.930
58 72.950
59 72.970
60 72.990
75 MHz
 pásmo kanál kmitočet poznámky  
75

MHz 
61 75.410 auta a lodě

 

 

Kanály jsou 20 kHz od sebe.

USA

 
62 75.430
63 75.450
64 75.470
65 75.490
66 75.510
67 75.530
68 75.550
69 75.570
70 75.590
71 75.610
72 75.630
73 75.650
74 75.670
75 75.690
76 75.710
77 75.730
78 75.750
79 75.770
80 75.790
81 75.810
82 75.830
83 75.850
84 75.870
85 75.890
86 75.910
87 75.930
88 75.950
89 75.970
90 75.990

Pásma A a Bstálý odkaz / permalink

20.02.2008
Někteří výrobci vysílačů, VF modulů do vysílačů a výrobci přijímačů uvádí, že jejich výrobek pracuje v pásmu A nebo v pásmu B. Co to znamená? image

V pásmu pásmo 35 MHz se běžně využívají kanály 6180. Viz Přehled kanálů . Na těchto kanálech by mělo pracovat každé rádio deklarované pro použití v pásmu 35 MHz.

V některých zemích jsou však povoleny ještě další kmitočty. U nás například kmitočet 35.000 Mhz označený číslem 260 a 35.210 a 35.220 Mhz označené čísly 281 a 282.

Celému tomuto rozsahu kanálů v rozmezí kmitočtů 35.000 až 35.220 MHz se říká pásmo A.

Dalším povoleným pásmem (i u nás) jsou kanály v rozmezí kmitočtů 35.820 až 35.910 MHz označené čísly 182191. Tomuto rozsahu kanálů se říká pásmo B.

Pokud je například na přijímači nebo v katalogu uvedeno 35MHz (A), bude tento přijímač pracovat na běžných kanálech pásma 35 MHz a také na kanálu 260, 280 a 281 - v pásmu A. Pokud je uvedeno 35MHz (A+B), budete moci tento přijímač používat ne všech kanálech pásma 35 MHz. Pokud je uvedeno 35MHz (B), bude tento přijímač pracovat jen v pásmu B.

Pro úplnost je třeba dodat, že spodní hranice ladění zařízení deklarovaných pro pásmo A je 34.950 MHz. To jsou kanály:

  • 34.950 MHz - 255
  • 34.960 MHz - 256
  • 34.970 MHz - 257
  • 34.980 MHz - 258
  • 34.990 MHz - 259

Pokud je mi známo, tyto kmitočty nejsou u nás povoleny.


imageKanályZrcadlové kmitočty image