image

Spolehlivost RC vybavení stálý odkaz / permalink

03.12.2005

Spolehlivost rádia, kterým model řídíme, je velmi důležitá:

  • z hlediska vaší spokojenosti - aby, když se vypravíte s modelem ven, jste si opravdu zalétali a nemusel kvůli nějaké závadě rádia zase domů
  • z hlediska ekonomického - aby jste nevynakládali zbytečně prostředky na nákup materiálu na opravy modelu nebo na koupi modelu nového, protože kvůli závadě rádia s modelem havarujete
  • z hlediska bezpečnosti - aby jste neovladatelným modelem nepoškodili cizí mejetek nebo neohrozili zdraví svoje i ostatních

Čím je váš model pracnější, čím je dražší, čím je větší, čím je rychlejší, tím více je třeba se zajištění spolehlivosti rádia věnovat.

Jinak budeme tedy k této otázce přistupovat v případě modelu z EPP, u kterého se v případě havárie maximálně něco utrhne a model nikomu neublíží, jinak u modelu, u kterého i nepoměrně lehčí havárie znamená náročnou opravu a jinak u modelu, se kterým půjdemem létal na modelářskou akci a problémy s rádiem mohou způsobit velké škody.

Lidský faktorstálý odkaz / permalink

04.12.2005

Spolehlivost velkou měrou ovlivňuje lidský faktor. Tedy chyby obsluhy.

První chyby vznikají už v průběhu návrhu instalace nebo jejím provádění, kdy nevhodným uspořádáním nebo špatným pracovním postupem snížíte spolehlivost instalace. Důvodem bývá neznalost, spěch nebo snaha ušetřit. Nepěchejte, pracujte s rozmyslem.

Další chyby přícházejí v provozu. Příčinou jsou většinou spěch, stres při soutěžích nebo předváděcích akcích a také prostá zapomnětlivost. A také odbývání údržby nebo dokonce její neprovádění.


image více ...

Čeho chceme dosáhnoutstálý odkaz / permalink

03.12.2005

Chcete-li dosáhnout nějaké úrovně spolehlivosti, musíte se zamyslet čeho vlastně chcete dosáhnout. Stanovit si nějaký cíl vašeho snažení.

  • Nejnižší úrovní je zajištění funkce rádia tak, aby jste po sestavení modelu mohli létat stanovenou dobu. O tuto úroveň by se měl snažit každý, kdo se nechce z letiště zbůhdarma vracet domů kvůli nějaké triviální závadě nebo nechce havarovat kvůli nějakíé triviální závadě.
  • Druhou úrovní je zajištění funkce rádia při nejběžnějších poruchách a zajištění nouzového přistání nebo alespoň zajištění částečně řízené havárie tak, aby model s poruchou neohrozil zdraví a majetek.
  • Nejvyšším stupněm je zajištění maximální odolnosti proti poruše kteréhokoli článku řídícího řetězce.

image více ...

Principy zvyšování spolehlivostistálý odkaz / permalink

03.12.2005

Spolehlivost rádia je daná:

  • spolehlivostí jednotlivých komponent
  • spolehlivost propojení komponent
  • uspořádáním komponent

image více ...


Lidský faktorimage