image

Cvičení 2 - Lodičkastálý odkaz / permalink

28.04.2019

Slepička byl geometricky jednoduchý případ. Druhým cvičením už má být složitější a komplexnější věc, než je stojánek na vajíčka. Loďička.

image

Loď je jednoduší konstrukčně než letadlo, odpustí konstrukční chyby v dimenzování, hmotnostech a podobně, princip skládání konstrukce je ale podobný, jako u letadla. A plochy už nejsou jen jednoduché rovinné, tvarování trupu už dává prostorové křivky.

Co cvičím:

 1. vytváření otvorů a vybrání v jednom dílu podle umístění a tvaru jiného dílu tak, aby díly do sebe zapadaly
 2. loď má symetrickou levou a pravou polovinu, chci kreslit jen jednu polovinu a druhá strana se má tvořit automaticky, změna tvaru na jedné straně se má promítnout do protější strany dílu
 3. některé díly a tvary jsou umístěny asymetricky, jsou tvary, které chci mít asymetrické buď jen na kreslené straně nebo jen na straně zrcadlené
 4. kreslení 3D modelu lodi - geometrie trupu, geometrie nástaveb
 5. vytváření konstrukce modelu lodi z konkrétních materiálů - tloušťky, průměry, vlastnosti použitého materiálu
 6. vyšetření polohy a tvarů dílů vnitřní konstrukce podle tvarů a umístění vybavení modelu - pohonu modelu, rádiového řízení


zpátky na: Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka │ dál na: Měřítko .. Cvičení 3 - Letadýlko


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Tutoriály
 5. Tipy a triky
 6. Tutoriály tématicky zaměřené
 7. Tutoriály kreslení modelů
 8. Komplexní ukázky práce
 9. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 10. Cvičení 2 - Lodička
 11. Cvičení 3 - Letadýlko
 12. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 13. Další práce
 14. Proč, nač
 15. Jednotlivosti - konstrukce
 16. Pluginy
 17. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 18. Postprocesory
 19. Poznámky
 20. Na co si dávám pozor
 21. Jak rychle připravit díly pro řezání
 22. Volnoplošné modelování, T-spline
 23. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 24. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 25. Problémy
 26. Skripty, makra, programování, API
 27. Na závěr
 28. Novinky ve Fusion 360
 29. Správa
 30. Klávesové zkratky
 31. Fusion 360 a router Stepcraft
 32. Fusion 360 a router Lupa
 33. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 34. Fusion 360 a STL
 35. Práce s STL
 36. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)