image

Klávesové zkratky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2020

V programu Fusion 360 lze používat klávesové zkratky.

Dokumentace je zde: Learn & Support - Fusion 360 keyboard shortcuts

Obecně ve Windows používané:

 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)

Obecné:

 • F6 – zobrazení celého výkresu*, fit
 • Shift + 1 – čtyři výřezy obrazovky
 • Ctrl + Shift + F – režim plné obrazovky
 • Ctrl + Alt + V – zobrazit/skrýt ViewCube
 • Ctrl + Alt + B – zobrazit/skrýt Browser
 • Ctrl + Alt + A – zobrazit/skrýt panel Activity
 • Ctrl + Alt + C – zobrazit/skrýt textové příkazy
 • Ctrl + Alt + W – zobrazit/skrýt Toolbar
 • Ctrl + Alt + N – zobrazit/skrýt navigační lištu
 • Ctrl + Alt + P – zobrazit/skrýt datový panel
 • Ctrl + Alt + R – reset do výchozího rozvržení

Workspace DESIGN:

 • S – Sketch Box - viz Sketch Shortcuts - vlastní zkratky
 • P – projekce geometrie (Project)
 • E – vytažení, vysunutí (Extrude)
 • H – díra (Hole)
 • Q – tlač/táhni (Press/Pull)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • M – posun (Move)
 • A – vzhled (Appearace)
 • J – kloub (Joint)
 • L – čára (Line)
 • R – obdélník dvěma body (Two Point Rectangle)
 • C – kružnice (Center Diameter Circle)
 • T – oříznout (Trim)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • O – akvidistanta (Offset)
 • X – čára / konstrukční čára
 • I – měření (Measure)
 • D – kóta náčrtu (Sketch Dimension)
 • M – přesunout, kopírovat (Move)
 • Shift + S – skripty a doplňky
 • Shift + J – modelový kloub (As-built Joint)
 • Ctrl + B – přepočíst vše
 • 1 – výběr oknem (Windows Selection)
 • 2 – volný výběr (Freeform Selection)
 • 3 – výběr štětcem (Paint Selection)

Volnoplošné modelování:

 • Shift + kuror nahoru - Grow selection
 • Shift + kuror nahoru - Shrink selection
 • Alt + P - Loop selection
 • Alt + O - Loop grow selection
 • Alt + L - Ring selection
 • Alt + K - Ring grow selection
 • Alt + J - Ring shrink selection
 • Alt + kurzor doleva - Previous U
 • Alt + kurzor doprava - Next U Alt + Right Arrow
 • Alt + kurzor dolů - Previous V
 • Alt + kurzor doprava - Next V
 • Alt + M - Range selection
 • Alt + N - Invert selection
 • Alt + 1 - Toggle box mode
 • Alt + 2 - Toggle control frame mode
 • Alt + 3 - Toggle smooth mode
 • Double-click an edge - Select edge ring
 • Select face ring Select two faces then double-click a third face Select two faces then double-click a third face
 • Alt + tažení - nová geometrie se zachováním spline
 • Alt + Ctrl + tažení - nová geometrie se zachováním hrany

Uživatelské prostředí:

 • dvojklik kolečka myši - stejně jako F6, zobrazení celého výkresu*, fit
 • V - viditelnost - skrýt / ukázat (Visible)
 • Alt + tažení – přidání geometrie
 • Ctrl + Alt + tažení – přidání geometrie se zachováním zlomů
 • Shift + šipka nahoru – zvětšení výběru
 • Shift + šipka dolů – zmenšení výběru
 • Alt + P – výběr smyčky
 • Alt + O – výběr zvětšení smyčky
 • Alt + I – výběr zmenšení smyčky
 • Alt + L – výběr prstence
 • Alt + K – výběr zvětšení prstence
 • Alt + J – výběr zmenšení prstence
 • Alt + M – výběr rozsahu
 • Alt + N – inverzní výběr
 • Alt + A – výběrový filtr Vrchol
 • Alt + S – výběrový filtr Hrana
 • Alt + D – výběrový filtr Plocha
 • Alt + G – výběrový filtr Těleso
 • Alt + šipka vlevo – předchozí U
 • Alt + šipka vpravo – další U
 • Alt + šipka dolů – předchozí V
 • Alt + šipka nahoru – další V
 • Alt + Q – transformační režim Multi
 • Alt + W – transformační režim Translace
 • Alt + E – transformační režim Rotace
 • Alt + R – transformační režim Měřítko
 • Alt + Z – souřadnicový prostor Globální
 • Alt + X – souřadnicový prostor Pohled
 • Alt + C – souřadnicový prostor Lokální
 • Ctrl + 1 – režim kvádrů
 • Ctrl + 2 – režim řídicích rámců
 • Ctrl + 3 – režim hladký
 • poklepání na hranu – výběr prstence hran vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí – výběr prstence ploch

Prostředí CAM:

 • Ctrl + A – všechny obráběcí nástroje
 • Ctrl + I – import knihovny nástrojů
 • Ctrl + E – export knihovny nástrojů
 • Ctrl + D – duplikát nástroje
 • Ctrl + R – přečíslování nástrojů (Renumber)
 • Ctrl + G – generování drah nástroje
 • Alt + Enter – editace nástroje

  * Slovo "výkres" jsem použil proto, protože to, co je ve Fusion "Design", nazývají lidi běžně "výkresem". Správnější je asi slovo "návrh".

 • zpátky na: Správa - Preferences │ dál na: Fusion 360 a router Stepcraft


  přehled kapitol:

  1. Fusion 360
  2. Naučím se Fusion 360!
  3. Vagón
  4. Návody, tutoriály
  5. Rozhraní
  6. Můj pohled na Fusion 360
  7. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
  8. Tutoriály tématicky zaměřené
  9. Tutoriály kreslení modelů
  10. Komplexní ukázky práce
  11. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
  12. Cvičení 2 - Lodička
  13. Cvičení 3 - Letadýlko
  14. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
  15. Další práce
  16. Proč, nač
  17. Pluginy
  18. Animace
  19. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
  20. Postprocesory
  21. Poznámky
  22. Na co si dávám pozor
  23. Jak rychle připravit díly pro řezání
  24. Volnoplošné modelování, T-spline
  25. Tutoriály k volnoplošnému modelování
  26. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
  27. Tutoriály pro 3D
  28. Problémy
  29. Skripty, makra, programování, API
  30. Na závěr
  31. Novinky ve Fusion 360
  32. Správa
  33. Správa - Preferences
  34. Klávesové zkratky
  35. Fusion 360 a router Stepcraft
  36. Fusion 360 a router Lupa
  37. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
  38. Fusion 360 a STL
  39. Práce s STL
  40. Zdroje

  (zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)