image

Skripty, makra, programování, API stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

19.10.2019

Program Fusion 360 podporuje tvorbu skriptů. Lze tak popsat a zautomatizovat opakované úkony. Skripty si můžete sami vytvořit, neba zdarma či za úplatu stáhnout z internetu.

Fusion poskytuje rozhraní API podporující tyto jazyky:

 • C++
 • Python
 • JavaScript

Autodesk poskytuje kopletní popis objektového modelu rozhraní:

image

Vyzkoušel jsem si jednoduchý příklad v C++, jako prostředí jsem využil Visual Studio od Microsoftu. Kompilací vznikne dll modul, který lze zavolat z Fusionu. Je to jednoduché. Úplně se nabízí naprogramovat si některé konstrukční postupy jak to nabízí specializované modelářské CAD programy. image

Nejrychlejší je program napsaný v C++, program v JavaScriptu nejpomalejší. Python je asi nejpoužívanější asi i díky tomu, že pokud si stáhnete skript v Pythonu, získáte skript ve zdrojové podobě, můžete tedy skript studovat a upravovat.

C++ stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.10.2019

Napsat první program pro řízení Fusion 360 v C++, když drtivá většina zveřejněných příkladů je v Pythonu a když s C++ teprve začínáte a zápasíte se syntaxí jazyka, není úplně jednoduché.

image

Využil jsem nemoci a zkusil jsem v posteli přepsat tento jednoduchý příklad v Pythonu:


import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
def run(context):
 ui = None
 try:
  app = adsk.core.Application.get()
  ui = app.userInterface
  design = app.activeProduct
  rootComp = design.rootComponent
  sketches = rootComp.sketches
  xyPlane = rootComp.xYConstructionPlane
  sketch = sketches.add(xyPlane)
  lines = sketch.sketchCurves.sketchLines
  point0 = adsk.core.Point3D.create(0, 0, 0)
  point1 = adsk.core.Point3D.create(0, 1, 0)
  point2 = adsk.core.Point3D.create(1, 1, 0)
  point3 = adsk.core.Point3D.create(1, 0, 0)
  lines.addByTwoPoints(point0, point1)
  lines.addByTwoPoints(point1, point2)
  lines.addByTwoPoints(point2, point3)
  lines.addByTwoPoints(point3, point0)
  profile = sketch.profiles.item(0)
  extrudes = rootComp.features.extrudeFeatures
  ext_input = extrudes.createInput(profile, adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation)
  distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(1)
  ext_input.setDistanceExtent(False, distance)
  ext_input.isSolid = True
  extrudes.add(ext_input)
 except:
  if ui:
   ui.messageBox('Failed:
{}'.format(traceback.format_exc()))

Program vykreslí krychli tak, jak je vidět na obrázku výše.

A takto to vypadá v mém podání v C++:


#include 
#include 
#include 

using namespace adsk::core;
using namespace adsk::fusion;
using namespace adsk::cam;

Ptr app;
Ptr ui;

extern "C" XI_EXPORT bool run(const char* context)
{
 app = Application::get();
 if (!app)
  return false;
 
 ui = app->userInterface();
 if (!ui)
  return false;
 try
 {
  Ptr design = app->activeProduct();
  Ptr rootComp = design->rootComponent();
  Ptr	sketches = rootComp->sketches();
  Ptr xyPlane = rootComp->xYConstructionPlane();
  Ptr sketch = sketches->add(xyPlane);
  Ptr lines = sketch->sketchCurves()->sketchLines();
  Ptr point0 = Point3D::create(0, 0, 0);
  Ptr point1 = Point3D::create(0, 1, 0);
  Ptr point2 = Point3D::create(1, 1, 0);
  Ptr point3 = Point3D::create(1, 0, 0);
  lines->addByTwoPoints(point0, point1);
  lines->addByTwoPoints(point1, point2);
  lines->addByTwoPoints(point2, point3);
  lines->addByTwoPoints(point3, point0);
  Ptr profile = sketch->profiles()->item(0);
  Ptr extrudes = rootComp->features()->extrudeFeatures();
  Ptr ext_input = extrudes->createInput(profile, FeatureOperations::NewBodyFeatureOperation);
  Ptr distance = ValueInput::createByReal(1);
  ext_input->setDistanceExtent(false, distance);
  bool vysl = ext_input->isSolid(true);
  extrudes->add(ext_input);
 }
 catch (std::bad_exception& e)
 {
  if (ui)
  	ui->messageBox("Chyba :");
 }
 return true;
}

#ifdef XI_WIN

#include 

BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hmodule, DWORD reason, LPVOID reserved)
{
 switch (reason)
 {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
  case DLL_THREAD_ATTACH:
  case DLL_THREAD_DETACH:
  case DLL_PROCESS_DETACH:
  break;
 }
 return TRUE;
}

#endif // XI_WIN

P O K R A Č O V Á N Í   P Ř Í Š T Ě


zpátky na: Problémy │ dál na: Na závěr


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Návody, tutoriály
 5. Rozhraní
 6. Můj pohled na Fusion 360
 7. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
 8. Tutoriály tématicky zaměřené
 9. Tutoriály kreslení modelů
 10. Komplexní ukázky práce
 11. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 12. Cvičení 2 - Lodička
 13. Cvičení 3 - Letadýlko
 14. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 15. Další práce
 16. Proč, nač
 17. Pluginy
 18. Animace
 19. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 20. Postprocesory
 21. Poznámky
 22. Na co si dávám pozor
 23. Jak rychle připravit díly pro řezání
 24. Volnoplošné modelování, T-spline
 25. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 26. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 27. Tutoriály pro 3D
 28. Problémy
 29. Skripty, makra, programování, API
 30. Na závěr
 31. Novinky ve Fusion 360
 32. Správa
 33. Správa - Preferences
 34. Klávesové zkratky
 35. Fusion 360 a router Stepcraft
 36. Fusion 360 a router Lupa
 37. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 38. Fusion 360 a STL
 39. Práce s STL
 40. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)