image

Na co si dávám pozor

Změna měřítka celého projektu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.04.2019

Můj styl práce při tvorbě modelu bylo vždy vytvořit výkres předlohy v rozměrech předlohy. Snadno tak mohu kontrolovat shodu 3D modelu se známými rozměry předlohy, snadno mohu kontrolovat proporce vůči objektům zachyceným na fotografiích. No a nakonec, když mám základní tvary a rozměry všech podstatných částí předlohy, celý výkres zmenším v zadaném měřítku. V tomnto případě tuhle loď, která je dlouhá 15 metrů, zmenším v měřítku 1 : 16 na lodičku dlouhou necelý metr.

image

Ve Fusionu jsem ale narazil. Ve Fusionu lze sice objekty zvětšit zmenšit, ale je to operace, která změní jen rozměry objektu na konci historie. Náčrty - sketches se nezmění, bitmapové předlohy - canvases se nezmění. A to je problém, protože i při další práci náčrty i bitmapové předlohy potřebuji a potřebuji je v odpovídajícím rozměru.

Volbou Modify - Change Parameters lze na jenom místě všechny kóty přepsat, lze zde dokonce psát i výraz, v mém případě za číslo s rozměrem stačí nakopírovat "/16". To bych ale musel mít všechno dokonale okótované a dokonale provazbené. A to nemám. Našel jsem i skript, který takové přepisování udělá za mě, ale problém nedokonalých náčrtů to neřeší!

Budu muset změnit svoji taktiku a kreslit už v měřítku budoucího modelu. A tuhle loď prostě znova nakreslit.

Změna měřítka alespoň ve skeči stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.09.2019

4.9.2019 přichází Fusion s vylepšením "Scale Entire Sketch on First Dimension Creation".

Good news everyone! This option was talked about in this post awhile back, and we’re glad to share it with you. Now when you create multiple sketch entities in your sketch, you can affect the scale of entire sketch by just editing the very first dimension that you have created. This should make it easier to scale/edit the scale of sketches earlier in the design workflow, without needing to dimension every single sketch entity separately.

Uzavřené plochy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.05.2019

Tak jako u jiných programů je třeba si hlídat čistotu geometrie.

image

Když udělám náčrt, kontroluji, zda se jednotlivé plochy vybarví. Indikuje to, že je plocha čarami řádně uzavřena, že mi třeba čáry nejdou někam do prostoru, že leží v jedné rovině.

Posuny Position a Move stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

11.05.2019

Při kreslení konstrukce, kde díly na sebe navazují nebo zapadají do sebe vzájemně, si dávám při kreslení pozor na posuny dílů. Nejlépe se jim vyhnout.

image

image

image

Veškerá geometrie by měla být provazbena a okótována. Dodatečný posun dílu může znamenat porušení mnoha závislostí a může pokazit celou geometrii díla. Dávám si na posuny pozor a chce-li po mě program potvrzení potvrzení nové polohy, velmi zkoumám, co a proč jsem posunul.

Nejde to!? Znova! stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.05.2019

Občas něco nefunguje jak má. Checete třeba protlačit nějakou plošku a ona ustupuje v podivném nečekaném směru.

Kolikrát je jednodušší zkusit se vrátit o krok dva zpět a udělat věc jinak. Viděl jsem to i v různých tutoriálech, kde zkušení postupují podobně. Nejde to? Zkus to znova jinak!


zpátky na: Poznámky │ dál na: Jak rychle připravit díly pro řezání


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Návody, tutoriály
 5. Rozhraní
 6. Můj pohled na Fusion 360
 7. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
 8. Tutoriály tématicky zaměřené
 9. Tutoriály kreslení modelů
 10. Komplexní ukázky práce
 11. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 12. Cvičení 2 - Lodička
 13. Cvičení 3 - Letadýlko
 14. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 15. Další práce
 16. Proč, nač
 17. Pluginy
 18. Animace
 19. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 20. Postprocesory
 21. Poznámky
 22. Na co si dávám pozor
 23. Jak rychle připravit díly pro řezání
 24. Volnoplošné modelování, T-spline
 25. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 26. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 27. Tutoriály pro 3D
 28. Problémy
 29. Skripty, makra, programování, API
 30. Na závěr
 31. Novinky ve Fusion 360
 32. Správa
 33. Správa - Preferences
 34. Klávesové zkratky
 35. Fusion 360 a router Stepcraft
 36. Fusion 360 a router Lupa
 37. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 38. Fusion 360 a STL
 39. Práce s STL
 40. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)