image

Oživení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.02.2021

Zadání a taktika pro další postup: nastavit samokřídlo s elevony a tlačným motorem, nejdříve pro let bez GPS.

Zdrojem pro mě je: INAV Fixed Wing Setup Guide

image

Propojení komponent:

 • FC S1 - regulátor motoru (u regulátoru odpojit prostřední červený kablík +5V)
 • FC S3 - servo levý elevon
 • FC S4 - servo pravý elevon
 • FC RX6 – přijímač signál SBUS
 • FC 4V5 - přijímač 5V SBUS
 • FC G - přijímač Gnd SBUS
 • FC TX4 - přijímač signál Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač 5V Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač Gnd Smart Port

Nastavení se provádí v INAV Configuratoru, model musí být připojen k PC USB kabelem.

Poznatek 1: Je možné mít FC připojený zároveň k akumulátoru a zároveň k PC USB kabelem.

Poznatek 2: Před přechodem na další záložku nastavení je třeba kliknou na tlačítko uložení. Nastavení se pošle do kontroleru a ten se restartuje.

Poznatek 3: Výborným zdrojem informací je wiki - iNav wiki . Doporučuji číst si v ní.

Kalibrace

Ještě než jsem kontroler [FC] zabudoval do modelu, na stole jsem provedl Kalibraci. Teď kontroluji, zda Configurator zobrazuje aktuální polohu FC v prostoru – náklony. Vrtalo mi hlavou, zda ukazuje správně sever. Neukazuje a později jsem zjistil, že to není podstatné.

Vysílač

Důležité je připravit si vysílač. Nastavuji si ve vysílači (FrSky Taranis Q X7) nový model se třemi kanály: motor, výškovka, křidélka. Žádný mixer. Vysílač jen přenáší do modelu pohyby kniplů.

Důležitý je smysl výchylek, jak jdou z vysílače:

 • Roll, Pitch a Throttle reagují na pohyby kniplu
 • knipl křidélek doprava – Roll na maximu
 • knipl výškovky od sebe na potlačeno – Pitch na maximu
 • knipl plynu od sebe do polohy plný plyn – Trhrottle na maximu

Když je smysl pohybu teploměrů iNav Configurator opačná, je třeba reverzovat kanál ve vysílači.

image

Nastavení

Nastavuji Mixer

nastavuji, že je model plošník, že nemá klapky a že je to samokřídlo. Program přednastaví mixer pro samokřídlo.

# smix

 • smix 0 3 0 50 0 -1
 • smix 1 3 1 50 0 -1
 • smix 2 4 0 -50 0 -1
 • smix 3 4 1 50 0 -1

image

Další je záložka Ports. UART4 nastavuji SmartPort, UART6 nastavuji Serial RX.

# serial

 • serial 20 1 115200 115200 0 115200
 • serial 0 0 115200 115200 0 115200
 • serial 1 0 115200 115200 0 115200
 • serial 2 0 115200 115200 0 115200
 • serial 3 32 115200 115200 57600 115200
 • serial 5 64 115200 115200 0 115200
 • serial 6 0 115200 115200 0 115200
 • serial 7 0 115200 115200 0 115200

image

V záložce Configuration

image

vypínám GPS, kterou v letadle nemám:

image

nastavuji kapacitu pohonného akumulátoru, povoluji telemetrii:

image

Smysl pohybů serv

Pohyby letadla a sledováním kormidel zjišťuji, zda není třeba některé servo reverzovat. Dělá se to v záložce Outputs v sekci Servos.

Ostatní nastavení

V záložce Failsafe nastavuji Land. Nemám GPS, chci, aby letadlo při ztrátě spojení padlo na zem a neuletělo mi.

V záložce PID tuning nechávám defaultní hodnoty.

Advanced tuning také přeskakuji, nemám v letadle GPS.

Programing vynechávám.

Záložka Receiver

 • Chanel Map: AETR
 • Received type: SERIAL
 • Serial Receiver Provider: SBUS
 • Serial Port Inverted: OFF
 • Serial receiver half-duplex: OFF

image

Ovládání režimů

Nastavuji ve vysílači přepínač pro ARM:

 • přepínač SF
 • kanál 5
 • SF dolů – ARM - kanál 5

Nastavuji ve vysílači přepínač pro přepínání módů:

 • přepínač SA
 • kanál 6
 • SA - MANUAL, ANGLE, HORIZON

Nastavuji ve vysílači posun kanálu 6 přepínajícího módy přepínačem pro ARM v pozici dis-arm tak, aby byl kanál mimo rozsah módů.

image

Kontrola smyslu výchylek serv

Kontroluji ještě na konec jako u každého jiného modelu správnost smyslů výchylek serv. Koukám na letadlo shora zezadu. Testuji v režimu MANUAL.

 • knipl křidélek doleva – levý elevon se zvedne, pravý elevon jde dolů
 • knipl křidélek doprava – levý elevon jde dolů, pravý elevon se zvedne
 • knipl výškovky potlačit (od sebe) – oba evevony jdou dolů
 • knipl výškovky přitáhnout (k sobě) – oba evevony se přizvednou nahoru

Kontroluji smysl uložení kontroleru v letadle. Při zapnutých režimech stabilizace

 • sklonit čumák letadla dolů - oba evevony se přizvednou nahoru
 • zvednout čumák letadla nahoru - oba evevony se sklopí dolů
 • naklonit letadlo doleva – levý elevon jde dolů, pravý nahoru
 • naklonit letadlo doprava – levý elevon jde nahoru, pravý dolů

Letadlo je připraveno k letu. Mělo by jít ovládat v težimu MANUAL jako model s klasickou instalací rádia. Není mi jasné, zda ho budu moci trimy na vysílači v případě potřeby vytrimovat tak, jak jsem u jiných modelů zvyklý, jsem zvědavý, jak se bude chovat, až ho přepnu do stabilizovaných režimů ANGLE a HORIZON. To ukáže zálet.

image


zpátky na: Zapojení flight controlleru │ dál: První lety


přehled kapitol:

 1. Razor
 2. Razor a přijímač v pásmu 900 MHz
 3. Trable se systémem FrSky R9
 4. Razor a FPV
 5. Létání s FPV
 6. Zkušenost s FPV
 7. Razor a flight controller
 8. Zapojení flight controlleru
 9. Oživení flight controlleru
 10. První lety
 11. Instalace GPS
 12. Testovací lety
 13. Nastavení
 14. Létání s Razorem
 15. Videa s Razorem

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | S čím létám | Razor)