image

Skripty, makra, programování, APIstálý odkaz / permalink

19.10.2019

Program Fusion 360 podporuje tvorbu skriptů. Lze tak popsat a zautomatizovat opakované úkony. Skripty si můžete sami vytvořit, neba zdarma či za úplatu stáhnout z internetu.

Fusion poskytuje rozhraní API podporující tyto jazyky:

 • C++
 • Python
 • JavaScript

Autodesk poskytuje kopletní popis objektového modelu rozhraní:

image

Vyzkoušel jsem si jednoduchý příklad v C++, jako prostředí jsem využil Visual Studio od Microsoftu. Kompilací vznikne dll modul, který lze zavolat z Fusionu. Je to jednoduché. Úplně se nabízí naprogramovat si některé konstrukční postupy jak to nabízí specializované modelářské CAD programy. image

Nejrychlejší je program napsaný v C++, program v JavaScriptu nejpomalejší. Python je asi nejpoužívanější asi i díky tomu, že pokud si stáhnete skript v Pythonu, získáte skript ve zdrojové podobě, můžete tedy skript studovat a upravovat.

C++stálý odkaz / permalink

20.10.2019

Napsat první program pro řízení Fusion 360 v C++, když drtivá většina zveřejněných příkladů je v Pythonu a když s C++ teprve začínáte a zápasíte se syntaxí jazyka, není úplně jednoduché.

image

Využil jsem nemoci a zkusil jsem v posteli přepsat tento jednoduchý příklad v Pythonu:


import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
def run(context):
 ui = None
 try:
  app = adsk.core.Application.get()
  ui = app.userInterface
  design = app.activeProduct
  rootComp = design.rootComponent
  sketches = rootComp.sketches
  xyPlane = rootComp.xYConstructionPlane
  sketch = sketches.add(xyPlane)
  lines = sketch.sketchCurves.sketchLines
  point0 = adsk.core.Point3D.create(0, 0, 0)
  point1 = adsk.core.Point3D.create(0, 1, 0)
  point2 = adsk.core.Point3D.create(1, 1, 0)
  point3 = adsk.core.Point3D.create(1, 0, 0)
  lines.addByTwoPoints(point0, point1)
  lines.addByTwoPoints(point1, point2)
  lines.addByTwoPoints(point2, point3)
  lines.addByTwoPoints(point3, point0)
  profile = sketch.profiles.item(0)
  extrudes = rootComp.features.extrudeFeatures
  ext_input = extrudes.createInput(profile, adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation)
  distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(1)
  ext_input.setDistanceExtent(False, distance)
  ext_input.isSolid = True
  extrudes.add(ext_input)
 except:
  if ui:
   ui.messageBox('Failed:
{}'.format(traceback.format_exc()))

Program vykreslí krychli tak, jak je vidět na obrázku výše.

A takto to vypadá v mém podání v C++:


#include 
#include 
#include 

using namespace adsk::core;
using namespace adsk::fusion;
using namespace adsk::cam;

Ptr app;
Ptr ui;

extern "C" XI_EXPORT bool run(const char* context)
{
 app = Application::get();
 if (!app)
  return false;
 
 ui = app->userInterface();
 if (!ui)
  return false;
 try
 {
  Ptr design = app->activeProduct();
  Ptr rootComp = design->rootComponent();
  Ptr	sketches = rootComp->sketches();
  Ptr xyPlane = rootComp->xYConstructionPlane();
  Ptr sketch = sketches->add(xyPlane);
  Ptr lines = sketch->sketchCurves()->sketchLines();
  Ptr point0 = Point3D::create(0, 0, 0);
  Ptr point1 = Point3D::create(0, 1, 0);
  Ptr point2 = Point3D::create(1, 1, 0);
  Ptr point3 = Point3D::create(1, 0, 0);
  lines->addByTwoPoints(point0, point1);
  lines->addByTwoPoints(point1, point2);
  lines->addByTwoPoints(point2, point3);
  lines->addByTwoPoints(point3, point0);
  Ptr profile = sketch->profiles()->item(0);
  Ptr extrudes = rootComp->features()->extrudeFeatures();
  Ptr ext_input = extrudes->createInput(profile, FeatureOperations::NewBodyFeatureOperation);
  Ptr distance = ValueInput::createByReal(1);
  ext_input->setDistanceExtent(false, distance);
  bool vysl = ext_input->isSolid(true);
  extrudes->add(ext_input);
 }
 catch (std::bad_exception& e)
 {
  if (ui)
  	ui->messageBox("Chyba :");
 }
 return true;
}

#ifdef XI_WIN

#include 

BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hmodule, DWORD reason, LPVOID reserved)
{
 switch (reason)
 {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
  case DLL_THREAD_ATTACH:
  case DLL_THREAD_DETACH:
  case DLL_PROCESS_DETACH:
  break;
 }
 return TRUE;
}

#endif // XI_WIN

P O K R A Č O V Á N Í   P Ř Í Š T Ě


zpátky na: Klávesové zkratky │ dál na: Na závěr


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360
 3. Tutoriály
 4. Tipy a triky
 5. Tutoriály tématicky zaměřené
 6. Tutoriály kreslení modelů
 7. Komplexní ukázky práce
 8. Cvičení 1
 9. Cvičení 2
 10. Další práce
 11. Proč, nač
 12. Jednotlivosti - konstrukce
 13. Jednotlivosti - výroba
 14. Poznámky
 15. Na co si dávám pozor
 16. Jak rychle připravit díly pro řezání
 17. Problémy
 18. Klávesové zkratky
 19. Skripty, makra, programování, API
 20. Na závěr
 21. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)