image

Tutoriály tématicky zaměřené

Jak modelovat dle předlohy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.08.2022

Je to asi nejzákladnější otázka těch, co chtějí modelovat auta, lodě, letadla třeba pro potřeby 3D tisku. Jak modelovat obecné tvary. Vytažením z jednoduchých geometrický tvarů a zaoblováním prostě neudělate karosérii oktávky! image

Jedna cesta je práce s plochami. Zde je ukázán princip:

image anglicky

Tady je druhá cesta, forms:

image anglicky

Jak vymodelovat žebro křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.09.2019

Námět jak vymodelovat - nakreslit žebra křídla. Je to jen ukázka možného postupu, nabídka nástrojů, od technické praxe je to dost vzdálené. Ale pro začátečníka dobrá ukázka.

image anglicky

9:20

 • loft vzniklý mezi zdvěma koncovými profily - spline křivkami
 • dvěma konstrukčními rovinami rovnoběžnýma s kořenovým žebrem vyřízne z tělesa křídla "plátek" žebra

12:15

 • loft vytvoří ve workspace PATCH
 • Create sketch v rovině kořenového žebra
 • Rectangle v místě kořenového žebra přes celou plochu profilu
 • obdélník ukotvit k náběžce a opatřit dimenzemi
 • Create Patch
 • Create Pattern Rectangular - rozkopírovat obdélník do pozic žeber
 • Create Offset - tloušťka žeber
 • Create Boundary - vytvoří opět "plátky žeber"

Tutorial se vůbec nezabývá dalšími konstrukčními prvky křídla jako jsou nosník křídla s pásnicemi, náběžka, odtokovka atd. Je to tedy spíše takové cvičení než praktický návod pro kreslení křídla.

Jak dostat ze souřadnic výkres profilu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.09.2019

Tvůrci profilů publikují profily jako tabulku souřadnic:

image

My ale potřebujeme profil nakreslený. Na papíře nebo v CAD programu. Jak jeho tvar z takové tabulky dostat?

Aplikace: Airfoil DAT to Spline

image anglicky možnost zapnout české titulky

How To Start Designing RC Airplanes in Fusion 360 Tutorial  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.01.2021

Tutorial kreslení modelu ve Fusion 360:

Úvod - díl 0 (image anglicky)

Viz také web RC CAD2Vr

V úvodním dílu Terrance ukazuje, jak vloží do výkresu obrázek - bitmapu, který slouží jako předloha pro kreslení. Bokorys, půdorys a čelní pohled. V praxi často narazíte na problém, že výkres, který jste získali jako předlohu, není korektně nakreslen nebo není korektně reprodukován. Půdorysy, bokorysy a řezy nemusí být nakresleny v měřítku, nemusí sedět rozměry nalevo a napravo od osy, osy dílů nemusí být rovnoběžné s okraji obrázku atp. To co Terrance předvedl při vkládání canvasů pro bokorys, půdorys a nárys může být v jiném případě o dost pracnější záležitost.

Platí také, že není dobré brát takový výkres jako stoprocentní pravdu. Když budete modelovat tvary vašeho stroje podle takové předlohy a budete se držet čar předlohy, zjistíte, že tvar nejde zkonstruovat, že tvůrce některé čáry a tvary jen odhadl. A když budete mít výkresy od dvou tvůrců, budete muset ještě rozhodovat, který z výkresů je pravdivější. image

V 9:20 zakládá Terrance profil trupu, vůbec se nezabývá tím, že mu kružnice nesedí s podkladovým výkresem a celý trup tak vůči centroplánu posouvá nahoru. Takovéto posuny a nepřesnosti často vedou k tomu, že se změní vzhled a vzájemné proporce letadla a je to mnohdy vidět na hotovém modelu.

Terrance se do této chvíle nezabýval velikostí toho, co kreslí. Když potom vytváří první "body", mohla by to být přepážka, a pomocí ofsetu dimenzuje její části, je to z hlediska konstrukce jen takové hraní. Jestli pro šířku části dílu posouvá ofset o něco mezi jedním a dvěma milimetry, nemá to s praktickým dimenzováním dílů nic společného. Bude to z překližky? Z kompozitu? Plechu? Každý materiál vyžaduje jiné dimenzování. Když replikuje přepážku po délce trupu, nebere vůbec v potaz pozici zavěšení křídla.

V 17:37 ukazuje Terrance doplnění přepážky o další výztuž. Dělat to přes vytváření dalšího body je pracné, praktičtější je udělat to v původním skeči. Terrance říká, že to takto dělá pro názornost, zdůrazňuje možnost pracovat se symetrií. Zahrávat si ale s příkazem Delete není dobrý příklad. Vymazat nějaký objekt většinou znamená narušit návaznost skečů a objektů vzniklých později.

díl 1 - křídlo

V popisku videa je toto doporučení: "If you can’t rotate construction planes, this is an indication that you are in parametric modeling mode. You must turn this off by right clicking on the top component, and turning off design history. Alternatively, you can use the gear icon in the bottom right of your screen on the timeline and turn design history off there."" Terrence nabádá vypnout historii a zrušit tak funkci parametrického modelování. To, že při svém kreslení parametrické modelování nepoužívá je vidět už z toho, jak vytváří rovinu kořenu křídla, k obrysu trupu ji přisouvá jen přibližně. To je celkem zásadní rozhodnutí vzdát se parametrického modelování.

Terrance ukazuje v tomto dílu použití add-onu Airfoil DAT to Spline, který z parametrického popisu profilu v DAT souboru (souřadnice) vytvoří spline křivku.

díl 2 - stojiny a žebra

V tomto dílu uvádí Terrance práci s komponentami, rozděluje konstrukci do komponent. Pro nosníky, přesněji řečeno jejich stojiny konstruuje svislé roviny. Pro každé žebro vytváří rovinu a v rovině plochu.

Povrch křídla dělá jako loft, pozor ale, dělá to v záložce FORM! Proč, to jsem nepochopil.

Polohu žeber má bez vazby na zavěšení klapek, jejich dělení, zavěšení motorů, podobně poloha stojin je jen "od oka".

díl 3 - nosníky, zámky

Opravy zámků protlačováním je zbytečně pracné. Dá se to dělat jednodušeji.

díl 4

díl 5

díl 6

Poznámka: Neberte tato videa jako návod, jak konstruovat vaše modely. Terrance sám uvádí, že s tímto koníčkem právě začíná. Všechny obrázky na jeho webu jsou rendery, tedy ne fotografie skutečných dílů a sestav, ale jen počítačem generované obrázky. Jako ukázka toho, jak pracovat s Fusion 360, je to ale zdroj dobrý.


zpátky na: Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360 │ dál na: Tutoriály kreslení modelů


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vlastnosti
 4. Vagón
 5. Návody, tutoriály
 6. Rozhraní
 7. Můj pohled na Fusion 360
 8. Strategie a taktika
 9. Strategie a taktika 2
 10. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
 11. Tutoriály tématicky zaměřené
 12. Tutoriály kreslení modelů
 13. Komplexní ukázky práce
 14. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 15. Cvičení 2 - Lodička
 16. Cvičení 3 - Letadýlko
 17. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 18. Další práce
 19. Proč, nač
 20. Pluginy
 21. Animace
 22. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 23. Poznámky
 24. Na co si dávám pozor
 25. Jak rychle připravit díly pro řezání
 26. Volnoplošné modelování, T-spline
 27. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 28. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 29. Tutoriály pro 3D
 30. Problémy
 31. Skripty, makra, programování, API
 32. Na závěr
 33. Novinky ve Fusion 360
 34. Správa
 35. Správa - Preferences
 36. Klávesové zkratky
 37. Fusion 360 a router Stepcraft
 38. Fusion 360 a router Lupa
 39. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 40. Fusion 360 a STL
 41. Práce s STL
 42. Zdroje
 43. Modely ke stažení

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)