image

Tutoriály tématicky zaměřené

Jak modelovat dle předlohystálý odkaz / permalink

09.08.2022

Je to asi nejzákladnější otázka těch, co chtějí modelovat auta, lodě, letadla třeba pro potřeby 3D tisku. Jak modelovat obecné tvary. Vytažením z jednoduchých geometrický tvarů a zaoblováním prostě neudělate karosérii oktávky! image

Jedna cesta je práce s plochami. Zde je ukázán princip:

image anglicky

Tady je druhá cesta, forms:

image anglicky

Jak vymodelovat žebro křídlastálý odkaz / permalink

16.09.2019

Námět jak vymodelovat - nakreslit žebra křídla. Je to jen ukázka možného postupu, nabídka nástrojů, od technické praxe je to dost vzdálené. Ale pro začátečníka dobrá ukázka.

image anglicky

9:20

 • loft vzniklý mezi zdvěma koncovými profily - spline křivkami
 • dvěma konstrukčníma rovinama rovnoběžnýma s kořenovým žebrem vyřízne z tělesa křídla "plátek" žebra

12:15

 • loft vytvoří ve workspace PATCH
 • Create sketch v rovině kořenového žebra
 • Rectangle v místě kořenového žebra přes celou plochu profilu
 • obdélník ukotvit k náběžce a opatřit dimenzemi
 • Create Patch
 • Create Pattern Rectangular - rozkopírovat obdélník do pozic žeber
 • Create Offset - tloušťka žeber
 • Create Boundary - vytvoří opět "plátky žeber"

Tutorial se vůbec nezabývá dalšími konstrukčními prvky křídla jako jsou nosník křídla s pásnicemi, náběžka, odtokovka atd. Je to tedy spíše takové cvičení než praktický návod pro kreslení křídla.

Jak dostat ze souřadnic výkres profilustálý odkaz / permalink

17.09.2019

Tvůrci profilů publikují profily jako tabulku souřadnic:

image

My ale potřebujeme profil nakreslený. Na papíře nebo v CAD programu. Jak jeho tvar z takové tabulky dostat?

image anglicky

9:20

How To Start Designing RC Airplanes in Fusion 360 Tutorial stálý odkaz / permalink

16.01.2021

Tutorial kreslení modelu ve Fusion 360:

Úvod - díl 0 (image anglicky)

Viz také web RC CAD2Vr

V úvodním dílu Terrance ukazuje, jak vloží do výkresu obrázek - bitmapu, který slouží jako předloha pro kreslení. Bokorys, půdorys a čelní pohled. V praxi často narazíte na problém, že výkres, který jste získali jako předlohu, není korektně nakreslen nebo není korektně reprodukován. Půdorysy, bokorysy a řezy nemusí být nakresleny v měřítku, nemusí sedět rozměry nalevo a napravo od osy, osy dílů nemusí být rovnoběžné s okraji obrázku atp. To ci Terrance předvedl při vkládání canvasů pro bokorys, půdorys a nárys může být v jiném případě o dost pracnější záležitost.

Platí také, že není dobré brát takový výkres jako stoprocentní pravdu. Když budete modelovat tvary vašeho stroje podle takové předlohy a budete se držet čar předlohy, zjistíte, že tvar nejde zkonstruovat, že tvůrce některé čáry a tvary jen odhadl. A když budete mít výkresy od dvou tvůrců, budete muset ještě rozhodovat, který z výkresů je pravdivější. image

V 9:20 zakládá Terrance profil trupu, vůbec se nezabývá tím, že mu kružnice nesedí s podkladovým výkresem a celý trup tak vůči centroplánu posouvá nahoru. Takovéto posuny a nepřesnosti často vedou k tomu, že se změní vzhled a vzájemné proporce letadla a je to mnohdy vidět na hotovém modelu.

Terrance se do této chvíle nezabýval velikostí toho, co kreslí. Když potom vytváří první "body", mohla by to být přepážka, a pomocí ofsetu dimenzuje její části, je to z hlediska konstrukce jen takové hraní. Jestli pro šířku části dílu posouvá ofset o něco mezi jedním a dvěma milimetry, nemá to s praktickým dimenzováním dílů nic společného. Bude to z překližky? Z kompozitu? Plechu? Každý materiál vyžaduje jiné dimenzování. Když replikuje přepážku po délce trupu, nebere vůbec v potaz pozici zavěšení křídla.

V 17:37 ukazuje Terrance doplnění přepážky o další výztuž. Dělat to přes vytváření dalšího body je pracné, praktičtější je udělat to v původním skeči. Terrance říká, že to takto dělá pro názornost, zdůrazňuje možnost pracovat se symetrií. Zahrávat si ale s příkazem Delete není dobrý příklad. Vymazat nějaký objekt většinou znamená narušit návaznost skečů a objektů vzniklých později.

díl 1 - křídlo

V popisku videa je toto doporučení: "If you can’t rotate construction planes, this is an indication that you are in parametric modeling mode. You must turn this off by right clicking on the top component, and turning off design history. Alternatively, you can use the gear icon in the bottom right of your screen on the timeline and turn design history off there."" Terrence nabádá vypnout historii a zrušit tak funkci parametrického modelování. To, že při svém kreslení parametrické modelování nepoužívá je vidět už z toho, jak vytváří rovinu kořenu křídla, k obrysu trupu ji přisouvá jen přibližně. To je celkem zásadní rozhodnutí vzdát se parametrického modelování.

Terrance ukazuje v tomto dílu použití add-onu Airfoil DAT to Spline, který z parametrického popisu profilu v DAT souboru (souřadnice) vytvoří spline křivku.

díl 2 - stojiny a žebra

V tomto dílu uvádí Terrance práci s komponentami, rozděluje konstrukci do komponent. Pro nosníky, přesněji řečeno jejich stojiny konstruuje svislé roviny. Pro každé žebro vytváří rovinu a v rovině plochu.

Povrch křídla dělá jako loft, pozor ale, dělá to v záložce FORM! Proč, to jsem nepochopil.

Polohu žeber má bez vazby na zavěšení klapek, jejich dělení, zavěšení motorů, podobně poloha stojin je jen "od oka".

díl 3 - nosníky, zámky

Opravy zámků protlačováním je zbytečně pracné. Dá se to dělat jednodušeji.

díl 4

díl 5

díl 6

Poznámka: Neberte tato videa jako návod, jak konstruovat vaše modely. Terrance sám uvádí, že s tímto koníčkem právě začíná. Všechny obrázky na jeho webu jsou rendery, tedy ne fotografie skutečných dílů a sestav, ale jen počítačem generované obrázky. Jako ukázka toho, jak pracovat s Fusion 360, je to ale zdroj dobrý.


zpátky na: Tipy a triky │ dál na: Tutoriály kreslení modelů


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Tutoriály
 5. Tipy a triky
 6. Tutoriály tématicky zaměřené
 7. Tutoriály kreslení modelů
 8. Komplexní ukázky práce
 9. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 10. Cvičení 2 - Lodička
 11. Cvičení 3 - Letadýlko
 12. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 13. Další práce
 14. Proč, nač
 15. Jednotlivosti - konstrukce
 16. Jednotlivosti - výroba
 17. Postprocesory
 18. Poznámky
 19. Na co si dávám pozor
 20. Jak rychle připravit díly pro řezání
 21. Volnoplošné modelování, T-spline
 22. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 23. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 24. Problémy
 25. Skripty, makra, programování, API
 26. Na závěr
 27. Novinky ve Fusion 360
 28. Správa
 29. Klávesové zkratky
 30. Fusion 360 a router Stepcraft
 31. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 32. Fusion 360 a STL
 33. Práce s STL
 34. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)