image

Návody, tutoriály

Seznámení s programem Fusion 360 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.02.2019

Začal jsem s Fusion 360 intuitivně. Docela mi to šlo, ale když jsem se dostal k trochu těžším věcem, přestalo to jít. Pak jsem objevil tento studijní materiál:

Inventorblog - návod Matěje Škarky

Vrátil se na začátek a prošel si poctivě výukový materiál. Posunulo mě to o dost dál. Materiál popisuje prostředí programu z roku 2016, dnes už to vypadá trochu jinak, workspace MODEL dnes v programu nenajdete, jmenuje se teď DESIGN, ale podstata se nezměnila.

Užitečné je shlédnout videa a přečíst si také textovou část!

Poznámky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.04.2019

Vypsal jsem si tyto poznámky:

Objemové těleso - Body

Objemové těleso - Body je nepřerušovaný 3D tvar, jedno nepřetržité těleso. S objemovými tělesy v rámci jedné komponenty můžeme provádět vzájemně mezi sebou Booleovy operace, tělesa můžeme dohromady sjednotit, vypočítat rozdíl nebo průnik.

 • Pouze pro modelování
 • Neobjeví se v kusovníku na výkrese
 • Kopie jednotlivých těles mohu libovolně upravovat bez návaznosti na “matku” ze které vzešly.
 • Tělesa můžete přesouvat z jedné komponenty do druhé.

Komponenta - Component

Komponenta - Component se skládá z jednoho nebo více objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent. Komponenta může obsahovat jiné komponenty, je tak sestavou několika dílů. Komponenty mezi sebou mají různé vztahy. Můžeme je k sobě spojovat za použití vazeb.

 • Skládá se z objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent.
 • Jedná se o díly, sestavy, pod-sestavy, atd…
 • Komponenty můžete slučovat do jednotlivých sestav / podsestav a také je mezi sestavami přesouvat.
 • Změna provedená na jedné komponentě se projeví i v jejich dalších kopiích.

Poznámka k tutoriálům obecně stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.02.2024

Při koukání na tutoriály je třeba sledovat dobře co se v tutoriálu ukazuje.

image

Obrázek je z tutoriálu "jak vymodelovat přechod křídlo trup". To je zajímavé téma, ale když se kouknete na profil křídla na snímku z videa, tak celkem snadno usoudíte, že autor tutoriálu modeluje něco, co nebude létat. Ale my chceme modelovat něco, co létat má. Je třeba před tím, než začnete opakovat něčí postup, zjistit, k jakým výsledkům ten postup vede. Kompletní postup se tak může ukázat nepoužitelný. Ale určitě si z takového tutoriálu lze vzít poučení a poznatky použít v jiné souvislosti.

Konstrainty a dimenze  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.02.2019

image anglicky možnost zapnout české titulky

Timeline stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.12.2020

image anglicky možnost zapnout české titulky

K čemu je workspace Patch? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.02.2019

(Workspace PATCH dnes v programu nenajdete, ze samostatného workspace se stala záložka SURFACE ve workspace DESIGN)

image anglicky

Předloha  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.02.2019

Jak vložit podkladový obrázek - předlohu, podle které budeme kreslit.

workspace: MODEL
Insert - Attached Canvas
Calibrate

zdroj: www.inventor3dblog.cz

Ukázka modelování - základy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.05.2024

Ukázka ucelené práce - od začátku do konce. Ukazuje princip práce s programem.

image anglicky možnost zapnout české titulky


zpátky na: Vagón │ dál na: Tutoriály česky .. Rozhraní


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Návody, tutoriály
 5. Rozhraní
 6. Můj pohled na Fusion 360
 7. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
 8. Tutoriály tématicky zaměřené
 9. Tutoriály kreslení modelů
 10. Komplexní ukázky práce
 11. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 12. Cvičení 2 - Lodička
 13. Cvičení 3 - Letadýlko
 14. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 15. Další práce
 16. Proč, nač
 17. Pluginy
 18. Animace
 19. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 20. Postprocesory
 21. Poznámky
 22. Na co si dávám pozor
 23. Jak rychle připravit díly pro řezání
 24. Volnoplošné modelování, T-spline
 25. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 26. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 27. Tutoriály pro 3D
 28. Problémy
 29. Skripty, makra, programování, API
 30. Na závěr
 31. Novinky ve Fusion 360
 32. Správa
 33. Správa - Preferences
 34. Klávesové zkratky
 35. Fusion 360 a router Stepcraft
 36. Fusion 360 a router Lupa
 37. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 38. Fusion 360 a STL
 39. Práce s STL
 40. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)