image

Klávesové zkratkystálý odkaz / permalink

23.03.2020

V programu Fusion 360 lze používat klávesové zkratky.

Obecně ve Windows používané:

 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)

Obecné:

 • F6 – zobrazení celého výkresu, fit
 • Shift + 1 – čtyři výřezy obrazovky
 • Ctrl + Shift + F – režim plné obrazovky
 • Ctrl + Alt + V – zobrazit/skrýt ViewCube
 • Ctrl + Alt + B – zobrazit/skrýt Browser
 • Ctrl + Alt + A – zobrazit/skrýt panel Activity
 • Ctrl + Alt + C – zobrazit/skrýt textové příkazy
 • Ctrl + Alt + W – zobrazit/skrýt Toolbar
 • Ctrl + Alt + N – zobrazit/skrýt navigační lištu
 • Ctrl + Alt + P – zobrazit/skrýt datový panel
 • Ctrl + Alt + R – reset do výchozího rozvržení

Skeč:

Workspace Model:

 • E – vytažení (Extrude)
 • H – díra (Hole)
 • Q – tlač/táhni (Press/Pull)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • M – posun (Move)
 • A – vzhled (Appearace)
 • J – kloub (Joint)
 • L – čára (Line)
 • R – obdélník dvěma body (Two Point Rectangle)
 • C – kružnice (Center Diameter Circle)
 • T – oříznout (Trim)
 • O – rovnoběžka (Offset)
 • I – dělení (Measure)
 • D – kóta náčrtu (Sketch Dimension)
 • Shift + S – skripty a doplňky
 • Shift + J – modelový kloub (As-built Joint)
 • Ctrl + B – přepočíst vše
 • 1 – výběr oknem (Windows Selection)
 • 2 – volný výběr (Freeform Selection)
 • 3 – výběr štětcem (Paint Selection)

Uživatelské prostředí:

 • Alt + tažení – přidání geometrie
 • Ctrl + Alt + tažení – přidání geometrie se zachováním zlomů
 • Shift + šipka nahoru – zvětšení výběru
 • Shift + šipka dolů – zmenšení výběru
 • Alt + P – výběr smyčky
 • Alt + O – výběr zvětšení smyčky
 • Alt + I – výběr zmenšení smyčky
 • Alt + L – výběr prstence
 • Alt + K – výběr zvětšení prstence
 • Alt + J – výběr zmenšení prstence
 • Alt + M – výběr rozsahu
 • Alt + N – inverzní výběr
 • Alt + A – výběrový filtr Vrchol
 • Alt + S – výběrový filtr Hrana
 • Alt + D – výběrový filtr Plocha
 • Alt + G – výběrový filtr Těleso
 • Alt + šipka vlevo – předchozí U
 • Alt + šipka vpravo – další U
 • Alt + šipka dolů – předchozí V
 • Alt + šipka nahoru – další V
 • Alt + Q – transformační režim Multi
 • Alt + W – transformační režim Translace
 • Alt + E – transformační režim Rotace
 • Alt + R – transformační režim Měřítko
 • Alt + Z – souřadnicový prostor Globální
 • Alt + X – souřadnicový prostor Pohled
 • Alt + C – souřadnicový prostor Lokální
 • Ctrl + 1 – režim kvádrů
 • Ctrl + 2 – režim řídicích rámců
 • Ctrl + 3 – režim hladký
 • poklepání na hranu – výběr prstence hran vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí – výběr prstence ploch

Prostředí CAM:

 • Ctrl + A – všechny obráběcí nástroje
 • Ctrl + I – import knihovny nástrojů
 • Ctrl + E – export knihovny nástrojů
 • Ctrl + D – duplikát nástroje
 • Ctrl + R – přečíslování nástrojů (Renumber)
 • Ctrl + G – generování drah nástroje
 • Alt + Enter – editace nástroje

 • zpátky na: Problémy │ dál na: Skripty, makra, programování, API


  přehled kapitol:

  1. Fusion 360
  2. Naučím se Fusion 360!
  3. Tutoriály
  4. Tipy a triky
  5. Tutoriály tématicky zaměřené
  6. Tutoriály kreslení modelů
  7. Komplexní ukázky práce
  8. Cvičení 1
  9. Cvičení 2
  10. Cvičení 3
  11. Cvičení 4
  12. Další práce
  13. Proč, nač
  14. Jednotlivosti - konstrukce
  15. Jednotlivosti - výroba
  16. Poznámky
  17. Na co si dávám pozor
  18. Jak rychle připravit díly pro řezání
  19. Volnoplošné modelování
  20. Tutoriály k volnoplošnému modelování
  21. Problémy
  22. Klávesové zkratky
  23. Skripty, makra, programování, API
  24. Na závěr
  25. Novinky
  26. Další tutoriály
  27. Zdroje

  (zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)