¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Vžité omylystálý odkaz / permalink

09.01.2006

Od zájemců o létání s rádiem řízenými modely lze často slýchat názory a úsudky, které jsou mylné a vedou nováčka zbytečně do slepých uliček.

Je to pochopitelné a přirozené. Některé věci si člověk musí ověřit na vlastní kůži. Abyste neplýtvali zbytečně energií, uvedu zde některé.

Blblo mi rádio a tak jsem pořídil 2.4 Gstálý odkaz / permalink

17.05.2009

Poměrně často na letištích slyšené zdůvodnění pořízení rádia v pásmu 2.4 GHz místo původního rádia na 35 MHz: "Rádio mi pořád škubalo, tak jsem pořídil 2.4 giga a mám pokoj". Nebo: "Občas mi zablblo rádio a rozbil jsem kvůli tomu několk modelů. Koupil jsem 2.4 giga a mám klid. Už se to stát nemůže."

Omyl. Pokud někomu opakovaně zlobilo rádio na 35 MHz tak, že kvůli tomu rozbil model, je spíše pravděpodobné, že instalace rádia nebyla dobře navržena a provedena. V celé zemi létají tisíce modelářů s rádii na 35 MHz a řízení jejich modelů funguje spolehlivě. I při instalaci systému 2.4 GHz je třeba dbát obecně známých zásad instalace a při instalaci rádia přemýšlet.

Druhým omylem je stoprocentní důvěra ve spolehlivost systému v pásmu 2.4 GHz. Ale i to je rádiový přenos jako na 35 MHz, který může být zarušen, i to jsou elektronické a elektrické komponenty podobně ja u rádia na 35 MHz, kdy kterákoli z nich se může kdykoli pokazit. I při létání s modelem řízeným rádiem 2.4 G je třeba létat bezpečně a počítat s poruchou řízení.

Rychlý nebo pomalý profilstálý odkaz / permalink

06.05.2006

Použil jsem rychlý (pomalý) profil - model proto bude rychlý (pomalý).

Není to tak. Rychlost letu ovlivní zásadním způsobem zatížení křídla (a tedy hmotnost modelu) a seřízení modelu (poloha těžiště, nastavení výškovky).

Zatáčí se směrovkou, křidélky se udržují křídla v roviněstálý odkaz / permalink

31.08.2011

Mezi modeláři je rozšířena představa, že hlavním řídícím prvkem letadla pro zaletění zatáčky je směrovka. A křidélka že jsou jen jakousi pomůckou a záchranou, když se letadlo moc nebo nečekaně nakloní. Někdy to vede až ke snaze letět zatáčku nejlépe bez náklonu. A taky s tím souvisí stížnosti, že některý model má směrovku neúčinnou a nezatáčí.

Zjednodušeně: pilot-modelář má pocit, že tak, jak model zatáčí na zemi natočením příďového kolečka, tak ve vzduchu zatáčí "natočením" směrovky. Že směrovka stále natáčí trup a s ním celé letadlo podél svislé osy a to potom letí po kružnici.

Tak tomu ale není. Modely se ze země poměrně obtížně pozorují a těžko se sleduje, jak letadlo na směrovku reaguje. Posadíte-li se ale do velkého letadla, můžete si chování letadla vyzkoušet a pozorovat velice dobře.

Směrové kormidlo se ve velkém letadle ovládá nohama, pedály na podlaze. Když zatlačíte nohou na pravý pedál a vychýlíte tak směrové kormidlo doprava, nos letadla se opravdu vychýlí doprava. Ale letadlo letí dál rovně, jen vzduch okolo začne hučet, jak nabíhá více zleva a přetéká z levé strany trupu na pravou. Letadlo letí trochu bokem, ale nezatáčí.

Vraťme směrovku do neutrálu a zkusme, co udělají křidélka. Nos letadla se zase srovná do směru letu. Vychýlíme na chvilku knipl doprava, křidélka nakloní letadlo na pravé křídlo. Stačí vyrobit téměř neznatelný náklon (opravdu jen dva tři stupně). Letadlo zdánlivě letí rovně, ale když budeme pozorovat bod někde vepředu na horizontu, zjistíme, že letadlo zatáčí doprava, bod na horizontu se trvale pohybuje doleva.

Z tohoto pokusu se dá usoudit, že letadlo zatáčí, když letí v náklonu. Letadlo po vychýlení směrovky také zatočí, ale zatáčka je až důsledek nesymetrického ofukování letadla, kterým postupně vznikne náklon. Čistší způsob, jak toho náklonu docílit, je vychýlit křidélka. Správně se létá zatáčka pomocí křidélek. Směrovka udržuje v zatáčce symetrické obtékání trupu, výškovka udržuje rychlost. Čisté proletění zatáčky znamená koordinovanou souhru udržování náklonu křidélky, udržování čistého obtékání trupu směrovkou, udržování hladiny letu a rychlosti výškovkou a případně ovládáním motoru.

Protože při řízení modelu nelze ze země tak dobře sledovat průběh letu v zatáčce, pilot modelář se tomuto ideálu snaží přiblížit na základě zkušenosti z průletu mnoha zatáček a sledování chování modelu. Třeba že kolega s větroněm, který kroužit umí (tedy ten pilot) a točí ve stejném stoupáku, nabírá výšku rychleji i když má výkonostně podobný model. Znamená to, že jeho model neletí v zatáčce bokem (skluzová či výkluzová zatáčka), že mu nepadá po křídle kvůli přetažení.

Modely řízené jen směrovkou jsou konstruovány s větším vzepětím křídla nebo s křídlem s dvojitým lomením. To umožňuje snadnější uvedení modelu do náklonu. A také vyvedení modelu ze zatáčky výchylkou směrovky kontra. Znamená to ale větší ztráty, znamená to menší obratnost. Má-li model křidélka i směrovku, zatáčejte křidélky a výškovkou a když už vám to půjde, zkuste přidat i tu směrovku. image

Malé modely jsou dnes silně přemotorované a jejich piloti často neznají jinou polohu plynu než plný plyn a občas volnoběh. Motor tak svým tahem "zakryje" pilotní chyby. Když potom pilot přejde na větší a ještě větší modely, špatné návyky nebo spíše "nenávyky" často vedou k zdánlivě nevysvětlitelným pádům modelů, za kterými se často skrývá pád kvůli malé rychlosti nebo přetažení na velké rychlosti a také hrubě zaletěná výkluzová zatáčka.

Zatáčí, jedno křídlo je těžšístálý odkaz / permalink

08.06.2011

Článek teprve připravuji. Mějte prosím trpělivost.

Modelářův rok

Leden

Zima je v plné síle. Sněhová pokrývka nabízí možnost létání s modely opatřenými lyžemi. Mnoho klubů tradičně létá 1.ledna na Nový rok.

Ti, kdo dostali nějakou stavebnici od Ježíška pilně pracují v dílně. Létá se také doma v různých simulátorech.

Prům.teploty [°C]
    -1 -> -2,5 -> -1

východ/západ slunce

Úkoly
Stále je čas vybavit model lyžemi. V lednu je sníh. Ale ty mrazy!

Akce

předchozí další

PŘEHLED AKCÍ