Abychom si rozuměli stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.08.2015

Abychom si rozumněli, uvedu zde některé pojmy. Další pojmy jsou popsány zde: Slovníček pojmů

Levá/pravá stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.10.2005

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví?

Strany se chápou vždy ve směru letu.

Drak stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.02.2004

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky.

Letadlo má jedno křídlo, levou polovinu křídla a pravou polovinu křídla. Dvě křídla má dvouplošné letadlo. Podobně to je s výškovkou, letadlo nemá dvě výškovky, má levou polovinu výškovky a má pravou polovinu výškovky.

Výškovka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.02.2004

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klopení letadla podle příčné osy. .

Směrovka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.02.2004

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. .

Křidélka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.08.2018

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu.

image

Letadlo se nakloní na tu stranu, kde jde křidélko nahoru.

Vysílač stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.08.2015

RC vysílač má jako základní ovládací prvek dvě páky, kterým se říká kniply.

image

Kniply se ovládají kormidla modelu letadla podobně, jako se letadlo řídí řídící pákou - kniplem. Vychýlením kniplu sevychylí příslušné kormidlo. Kniply se s výjimkou ovládání motoru samy vrací do středové polohy. Aby šly středovým polohám ovládacích pák na vysílači nastavit různé polohy kormidel modelu letadla, jsou u každého kniplu ještě ovladače trimů. I to je obdoba řízení letadla. Pilot letadla i pilot modelu má nastavením trimů možnost měnit režim letu nebo eliminovat nějakou nesymetrii, účelem použití trimu - říká se tomu trimování - je docílit ustáleného letu s řízením (kniplem) v neutrální poloze a ulehčit pilotovi řízení.

Každý knipl modelářského vysílače může ovládat dvě funkce, dvoje kormidla. Typicky to bývá dvojice plyn (ovládání motoru) a křidélka a dvojice výškovka a směrovka. Možností kombinace kormidel ovládaných dvěma pákami vysílače je ale více, vysílač lze nastavit běžně do čtyř módů (viz Mode 1, 2, 3, 4) a u moderních programovatelných vysílačů lze nastavit přiřazení ovládaných funkcí kniplům vysílače prakticky libovolně. Knipl plynu tak může ovládat místo motoru třeba vztlakové klapky nebo zároveň s motorem ovládá i spouštění stopek.

RC je zkratka Radio Control a znamená řízený rádiem.


zpátky na: Výběr prvního modelu │ dál: Nastavení vysílače


přehled kapitol:

 1. Jak začít s létáním s rádiem řízenými modely
 2. O čem to je?
 3. Výběr prvního modelu
 4. Abychom si rozuměli
 5. Nastavení vysílače
 6. Co ještě dokoupit
 7. Bezpečnost
 8. Registrace
 9. Výuka létání
 10. Doma v klidu
 11. Jak by mělo vypadat místo pro létání
 12. Jaké by mělo být počasí
 13. První let, zálet modelu
 14. Jak s vysílačem
 15. Slovníček pojmů