Abychom si rozumělistálý odkaz / permalink

17.08.2015

Drakstálý odkaz / permalink

05.02.2004

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky.

Letadlo má jedno křídlo, levou polovinu křídla a pravou polovinu křídla. Dvě křídla má dvouplošné letadlo. Podobně to je s výškovkou, letadlo nemá dvě výškovky, má levou polovinu výškovky a má pravou polovinu výškovky.

Levá/pravástálý odkaz / permalink

22.10.2005

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví?

Strany se chápou vždy ve směru letu.

Výškovkastálý odkaz / permalink

22.02.2004

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klonění letadla podle příčné osy.

.

Směrovkastálý odkaz / permalink

22.02.2004

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy.

.

Křidélkastálý odkaz / permalink

24.08.2018

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu.

image

Letadlo se nakloní na tu stranu, kde jde křidélko nahoru.

Vysílačstálý odkaz / permalink

22.08.2015

RC vysílač má jako základní ovládací prvek dvě páky, kterým se říká kniply.

image

Kniply se ovládají kormidla modelu letadla podobně, jako se letadlo řídí řídící pákou - kniplem. Vychýlením kniplu sevychylí příslušné kormidlo. Kniply se s výjimkou ovládání motoru samy vrací do středové polohy. Aby šly středovým polohám ovládacích pák na vysílači nastavit různé polohy kormidel modelu letadla, jsou u každého kniplu ještě ovladače trimů. I to je obdoba řízení letadla. Pilot letadla i pilot modelu má nastavením trimů možnost měnit režim letu nebo eliminovat nějakou nesymetrii, účelem použití trimu - říká se tomu trimování - je docílit ustáleného letu s řízením (kniplem) v neutrální poloze a ulehčit pilotovi řízení.

Každý knipl modelářského vysílače může ovládat dvě funkce, dvoje kormidla. Typicky to bývá dvojice plyn (ovládání motoru) a křidélka a dvojice výškovka a směrovka. Možností kombinace kormidel ovládaných dvěma pákami vysílače je ale více, vysílač lze nastavit běžně do čtyř módů (viz Mode 1, 2, 3, 4) a u moderních programovatelných vysílačů lze nastavit přiřazení ovládaných funkcí kniplům vysílače prakticky libovolně. Knipl plynu tak může ovládat místo motoru třeba vztlakové klapky nebo zároveň s motorem ovládá i spouštění stopek.

RC je zkratka Radio Control a znamená řízený rádiem.

Pojmystálý odkaz / permalink

22.08.2015

0

0.1 C Způsob udání nabíjecího proudu a tím i rychlosti nabíjení akumulátorů. Nabíjení 0.1 C znamená u akumulátoru o kapacitě 1800 mAh nabíjení proudem 180 mA. Nabíjení 1 C znamená u akumulátoru stejné kapacity nabíjení proudem 1.8 A.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

A

A1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Nyní F1H.
abachi Jinak obeche, ayous. Dřevo (triplochiton scleroxylon), využívá se např. při stavbě saun. Roste v triopické africe. Více viz Dřevo ...
ABC Typ konstrukce modelářského motoru. Aluminium, Brass, Chrome. Hliníkový píst a mosazná chromovaná vložka.
acupack, akupak Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.
aeromusical Aeromusical je mezinárodní soutěžní kategorie rádiem řízených akrobatických modelů. Akrobatická sestava se létá na hudbu - podobné jako krasobruslení. Viz Pravidla Aeromusical
ARC Almost Ready to Cover - připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia.
ARC Modelářská soutěžní kategorie historických modelů. Historické modely kluzáků upravené pro řízení rádiem.
ARF Almost Ready to Fly - téměř připravený k letu. Model postavený, potažený. Vyžaduje jen instalaci rádia.
ARTF Dohotoveno z 95%.
ATL Asymetrický trim plynu.
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.
autostabilní profil Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

B

B1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Nyní F1G.
BB Ball Bearing. Kuličková ložiska serva.
BEC Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru.
bohatost směsi Bohatost směsi je pojem z oblasti motorů. Je to poměr paliva a vzduchu vstupující do spalovacího motoru. Čím je směs bohatší, tím více paliva jde do motoru.Čím je směs méně bohatá, tím méně paliva jde do motoru. Tomu se říká chudá směs.
bovden Táhlo v podobě lanka, drátu nebo struny z plastické hmoty vedené v ohebné trubce.
butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

C

C1 Modelářská soutěžní kategorie. Nyní F1J.
centroplán Střed křídla. Na obrázku znázorněn zelenou barvou.

image

chudá směs Chudá směs je směs vzduchu a paliva vstupující do spalovacího motoru, kdy je ve směsi málo paliva. Viz bohatost směsi.
chytit se Slangový výraz pro nalezení termického stoupání.
CPPM PPM signál produkovaný přijímači FrSky. O PPM více zde: PPM.
CRC-1 Modelářská soutěžní kategorie "oldtimer".
CRC-2 Modelářská soutěžní kategorie "nostalgie".
cut-off Zastavení motoru. Knipl plynu se nastavuje tak, aby při stažení plynu motor běžel na volnoběh. Cut-off je tlačítko, kterým se plyn stáhne ještě více a to způsobí zastavení motoru. U modelů s elektropohonem to je bezpečnostní opatření, aby náhodný pohyb kniplu plynu nespustil nečekaně motor.
cyklování akumulátorů Opakované několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

D

D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.
deka Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.
delta peak Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků.
diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.
DLG Discus Launched Gliders = Kruhovým hodem startované větroně. Více viz F3K - házedla pro kruhový hod.
DPSI Proudový rozdělovač napájení silných serv pro velké modely. Viz Nabídka
DSC Direct Servo Control - příme řízení serv po kabelu - diagnostický režim. Více viz Diagnostický provoz.
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

E

EDF Electric Ducted Fan - elektromotorem poháněné dmychadlo.
elektra Model poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory.
elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka.
EPA End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.
ESC Electronic Speed Controller - regulátor
exponencionální výchylky Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

F

F1A Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Vleká se na 50m lanku s možností kroužení na lanku a létá se na čas. Rozpětí křídla modelů je kolem 2400 mm. Hloubka křídla u kořene bývá cca 150 mm.
F1B Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) motorových modelů - větroňů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.
F1D Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) halových modelů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.
F1E Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Modely jsou řízeny magnetem.
F1G Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Dříve B1.
F1H Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Dříve A1.
F1J Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů se spalovacím motorem. Dříve C1.
F3A Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači.
F3AI Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se v hale akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači. Modely jsou poháněny elektromotory.
F3B Modelářská soutěžní kategorie "termických RC větroňů". Létá se na letišti - tři úlohy: A - doba trvání letu (maximálně 10 minut) a přesnost přistání, B - vzdálenost (uletěná vzdálenost během 4 minut) a C - rychlost (8 průletů mezi bázemi). Modely se startují ručním vlekem nebo elektrickým navijákem.
F3H Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů větroňů. Radio controllrd soaring cross country racing - přelety.
F3I Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů letadel. Radio controlled aero-tow gliders - aerovleky.
F3J Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně. Modely se startují vlekem na šňůře - ručně. Úkolem je udržet se ve vzduchu stanovenou dobu - nalétat maximum a potom přístát co nejblíže předem určenému bodu.
F3K Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené větroně. Viz Pravidla F3K.
F4C Rádiem řízené makety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část.
F4F Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety.
F5B Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na vzdálenost, na čas a na přesnost přistání.
F5F Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na čas a na přesnost přistání.
F5J Modelářská soutěžní kategorie.
F6D Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízená házedla. Malé větroně startované z ruky. Viz Pravidla F6D.
fail safe Bezpečný při poruše - nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Více viz Fail safe.
fail safe Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Více viz Fail-safe.
fast charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin. Více viz Rychlonabíjení.
firmware Programové vybavení - software - nějakého zařízení (vysílače, přijímače, nabíječky ...).
formování akumulátoru Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 - 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.
FPV FPV - First Person View. Zkratka používaná v modelářství v souvislosti s fotografováním nebo filmováním z modelu.
funí Slangový výraz pro "silně fouká".
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

G

governor Elektronický regulátor otáček motoru v modelech vrtulníků. Vkládá se mezi přijímač a servo plynu. Udržuje nastavené otáčky přivíráním nebo otvíráním karburátoru. Mimo vstupu kanálu plynu je na druhém vstupu kanál, kterým se přepíná mezi dvěma režimy (dvoje různě nastavené otáčky) nebo governor vypíná. Třetím vstupem je vstup od snímače otáček.
gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně. Více viz Gumicuk.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

H

halový akrobat Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
HF modul Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.
HLG Hand Launched Gliders = hodem rukou startované větroně. Viz také DLG.
hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

I

imbus šrouby Šrouby s vnitřním šestihranem.
impedance, vnitřní odpor Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor.
Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.
IPD Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Multiplex MINI DS IPD.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

J

jmenovitá kapacita Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C)
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

K

kanál Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače.

kmitočtové pásmo Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. Viz Kmitočtová pásma.
knipl Řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání.
kniplová termika Letí li větroň - velké letadlo nebo model - vytrimované v ustáleném režimu a naletí-li stoupavý proud, pozná pilot stoupání podle tlaku do zadnice a po chvíli ukáže stoupání i variometr. Pilot modelu pozná termiku podle stoupání modelu. Dojde-li však ke stoupání přitažením kniplu, variometr nerozezná, že to není skutečný stoupák. Říká se tomu "kniplová termika". Existují variometry, které to umí rozlišit - Kompenzace totální energie.
kompatibilita Slučitelnost jednoho technického zařízení s jiným technickým zařízením. Například žehlička je kompatibilní s českou elektrickou rozvodnou sítí, protože její zástrčka jde strčit do zásuvky v České republice. Není však kompatibilní s rozvodnou sítí v Británii, protože tam mají jiné zásuvky. Viz Kompatibilita rádií.
kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností - imagefázíimage. Typickým představitelem jsou lamináty složené ze skelných (např.) vláken a pryskyřičné matrice (anglicky FRC).

Jednotlivé druhy kompozitů se liší materiálem matrice, materiálem výztuže a uspořádáním výztuže. Více biz Konstrukční materiály, kompozity.

konektor samec Zástrčka. Konektor s kolíky.
konektor samice Zásuvka. Konektor se zdířkami (otvory).
KV Charakteristika elektromotoru - konstanta. Otáčky na Volt.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

L

letový mod V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.
licna Izolované lanko složené z mnoha malých drátků. Slangový elektrikářský výraz.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

M

M-oř Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety velikosti "oříšek".
maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava.
malý motor Když se mluví o malých motorech, myslí se motory s objemem menšín než asi 5.6 - 6.5 ccm.
MG Metal Gear. Kovová převodová kola serva.
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers)
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

N

neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh - například ovládání zatahování podvozku. Viz také pojem "proporcionální".
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

O

objem motoru Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech - jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.
OP OP - ocasní plochy. Zkratka používaná v letectví (modelářství). Více viz Ocasní plochy
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

P

park-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.
PCM Pulse Code Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací.
plavání Slangový výraz pro let bezmotorového letadla nebo motoráku se staženým plynem těsně nad zemí bez snahy klesat.
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.
polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle.
PPM Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.
profil křídla Tvar podélného řezu křídla. Viz Profil křídla .
proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).
PSS Power Slope Soaring. Létání s bezmotorovými modely na svahu. Modely jsou polomakety skutečných motorových letadel - stíhaček, bombardérů a podobně.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

Q

quick charge Rychlost nabíjení akumulátorů - ultrarychlé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá minuty. Více viz Ultrarychlé nabíjení.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

R

RC Radio Control - řízení rádiem. RC model je rádiem řízený model. Také R/C.
RC hot air balloon Horkovzdušný balón ovládaný rádiem. Viz Horkovzdušné balóny
RCEJ Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEJ.
RCEN Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEN.
RCH Modelářská soutěžní kategorie.
RCM3X Modelářská soutěžní kategorie "obřích akrobatických motorových modelů".
RCM4X Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené polomakety letadel. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část.
RCMX Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část.
regulátor Komponenta zapojená mezi akumulátor a elektromotor ovládaná z přijímače. Řídí rychlost otáčení elektromotoru.
rozsyp, stavebnice v rozsypu Stavebnice modelu letadla v rozsypu je stavebnice obsahující zpravidla věškeré díly pro stavbu modelu, ale nic není sestaveno, nic není slepeno. obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, vyřezané balzové díly, lišty a prkénka balzy, motorový kryt, překryt kabiny, díly podvozku a podobně. Více viz Stavebnice v rozsypu.
RR Ready for Radio - model, do kterého stačí vložit jen rádio. Model postavený, potažený s nainstalovaným pohonem. Vyžaduje jen instalaci vložení přijímače a případně pohonného akumulátoru.
RTF Ready To Fly - připravený k letu. Model postavený, potažený a vybavený rádiem. Připravený k letu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

S

SAL Side Arm Launch. Jiný název pro házedla startovaná kruhovým hodem. Viz DLG.
servo Komponenta převádějící povel rádia na mechanický pohyb, nastavení polohy kormidla, podvozku a podobně.
shock-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
short kit Stavebnice modelu letadla v rozsypu obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, motorový kryt, překryt kabiny a případně další díly (žebra křídla například). Není to kompletní stavebnice. Například prkýnka na potah křídla, trupu nebo na výrobu ocasních ploch je nutno pořídit zvlášť.
slow-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.
SOP SOP - svislé ocasní plochy. Zkratka používaná v letectví (modelářství). Více viz Směrovka
startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů.
stoupák Informace ze světa soutěžního létání s RC větroni, tipy pro stavbu modelů. image česky
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

š

šmirgl Slangový výraz pro brusný papír nebo brusné plátno.
šprajc Slangový výraz pro silný stoupavý proud vzduchu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

T

tažná vrtule Vrtule umístěná před motorem
termika Termika je jev v ovzduší, kdy teplejší vzduch stoupá v chladnějších masách vzduchu. Více viz Termika.
tlačná vrtule Vrtule umístěná za motorem
trakční akumulátor Trakční olověný akumulátor snáší hlubší vybití než běžný akumulátor montovaný do automobilů. Má větší vnitřní odpor.
trimování Trimováním se provádí změna nastavení neutrální polohy kormidel. Trimování se provádí kvůli požadavku na změnu režimu letu (rychleji/klesání - pomaleji/stoupání), při změně konfigurace letadla (klapky, podvozek), při změně těžiště (přečerpávání paliva, pohyb nákladu - třeba parašutistů), při poruše (nesymetrické zastavení motoru) atp. 
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

V

variometr Variometr je přístroj, který měří rychlost klesání nebo stoupání letadla. Viz také Variometry pro modely větroňů.
VOP VOP - vodorovné ocasní plochy. Zkratka používaná v letectví (modelářství). Více viz Výškovka
vyplavat Slangový výraz pro přetažení letadla při podrovnávání, kdy stroj náhle nabere výšku několika metrů a zároveň více či méně ztratí rychlost.
vytočit Slangový výraz nabrání výšky ve stoupavém proudu.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

Z

zadekováno Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.
0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T V Z Ž

ž

žhavík Modelářský motor na metylalkoholové palivo.


zpátky na: Výuka létání │ dál: Doma v klidu


přehled kapitol:

 1. Jak začít s létáním s rádiem řízenými modely
 2. O čem to je?
 3. Výběr prvního modelu
 4. Co ještě dokoupit
 5. Bezpečnost
 6. Výuka létání
 7. Abychom si rozuměli
 8. Doma v klidu
 9. Jak by mělo vypadat místo pro létání
 10. Jaké by mělo být počasí
 11. První let, zálet modelu
 12. Jak s vysílačem