image

Společná nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.07.2017

Do nastavení vysílače se dostanete dlouhým stiskem tlačítka MENU.

image

Na jednotlivých stránkách:

 • 1 - Nastavení rádia
 • 2 - SD-HC
 • 3 - Globální funkce
 • 4 - Trenér
 • 5 - Verze
 • 6 - Diag
 • 7 - Analogy
 • 8 - Hardware
 • 9 - Kalibrace

image

Názvy položek nebo texty voleb zde nemusí být shodné, s tím co vidíte ve svém rádiu nebo v programu Companion. Software i keho překlad se stále vyvíjí, není možné být úplně přesný. Nemám ambici vytvořit manuál. Hvězdička označuje moji volbu.

Kdo má potíž pohybovat se v menu vysílače, měnit položky, zapsat nějaký text, může se kouknout do dokumentace, kde je podrobněji popsán pohyb po menu a změna položek tlačítky rádia. Popis dokumentace mám zde: Zdroje informací k OpenTX

Date a Time se musí nastavit přímo v rádiu, nejde to udělat v Companion v počítači. Datum a čas se zaznamenáva do logů, je tedy dobré si ho nastavit.

Mód zvuku:

 • Tichý - pípání zcela vypnuto
 • Jen alarmy - pípá pouze při alarmech
 • Bez kláves - * nepípá při stisknutí ovládacích kláves
 • Vše - povoleny jsou všechny příčiny pípání

Délka zvuku: délka jednotlivého pípnutí

Tón zvuku (pouze spkr):

Mód vibrací:

 • Tichý - vibrace zcela vypnuty
 • Jen alarmy - vibruje pouze při alarmech
 • Bez kláves - * nevibruje při stisknutí ovládacích kláves
 • Vše - povoleny jsou všechny příčiny vibrací

Délka vibrací:

Síla vibrací:

Hlasitost reproduktoru: hlasitost

Upozornění: hlasitost

Vario: hlasitost

Wav soubor: hlasitost

Zvuk v pozadí: hlasitost

Tón varia na nule: výška tónu

Tón varia na maximu: výška tónu

Opakování varia na nule:

Kontrast: * 15

Alarm baterie: * 7.4V
Při poklesu napětí akumulátoru na tuto hodnotu začne paní v rádiu pravidelně hlásit "Baterie rádia je vybitá" a páskový ukazatel stavu baterie začne blikat. V akumulátoru při tomto nastavení zbývá třetina kapacity.

Rozsah ukazatele baterie: * 7.2-8.2
Nastavuje napětí, při kterém ukazuje páskový ukazatel prázdnou baterku a při jakém napětí ukazuje plně nabitou baterku.

image

Časovač nečinnosti: 10m
Pokud s ničím nepohnete, bude vás vysílač upozorňovat, že jste ho asi zapomněli vypnout.

Spínač podsvětlení:

Auto.vypnutí podsvětlení po: * 15s

Blik. podstvětlení při alarmu: ne

Jas podsvětlení: 10

Zobrazit úvodní logo:

Upozornění na vypnutý zvuk: þ
Pokud si vypnu zvuk, vysílač mě na to při zapínání upozorní.

Upozornění na nedostatek paměti:

Výchozí mód vysílačky: Mód1
Určení funkce kniplů. Viz Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4

Výchozí pořadí kanálů: P K V S
Pomocné nastavení, které používají šablony pro vytváření nových modelů. Volba určuje, na kterém kanálu přijímače bude plyn, křidélka, výškovka, směrovka. Nastavení modelu lze později kdykoli změnit. Mě se toto nastavení jeví skoro zbytečné, přiřazení výstupů přijímače dělám vždy individuálně.

Měrné jednotky: Metrické

Souřadnice GPS: hh (N/S) min ss.dd

FAI mód: ¨
Zakáže telemetrii vyjma předávání hodnot RSSI a RxBt, aby vysílač odpovídal pravidlům FAI pro závody. Pravidla zakazují přenos údajů čidel zu modelu.

Kód země: Evropa
To nevím, k čemu je. Respektive vím, že to je nastavení, aby rádio fungovalo podle evropských předpisů a že ve stejném režimu musí fungovat i přijímač, ale co to znamená technicky nevím.

Časový posun od UTC: 1
Naše republika je posunuta o jednu hodinu od času na nultém poledníku, v létě kvůli letnímu času o dvě hodiny. Důležité pro nastavování data a času ve vysílači podle GPS. Viz následující volbu.

Nastavit RTC: ¨
Pokud máte GPS čidlo, nastaví datum a čas ve vysílači podle času zjištěného čidlem GPS.

Jazyk hlasových zpráv: CZECH

Ovládání rádia, popis jeho obrazovek si můžeme rozdělit na popis

 • provozních obrazovek - používají se při létání
 • obrazovek nastavování - používají se př zadávání nového mmodelu do vysílače a k úpravám jeho nastavení

Nastavováním modelu se zabývá následující stránka Nastavení modelu, pro informace o provozních obrazovkách skočte dál na stránku Provoz modelu.


zpátky na: Ovládání Taranis │ dál: Nastavení modelu


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu