image

Provoz modelu

Zde jsou popsány obrazovky, které se používají při létání pro sledování modelu, sledování telemetrie.

(Létání se týká i nastavení vysílače, o jeho nastavení je informace na stránce Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely)

Ovládání Taranis X7 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.07.2017

Tlačítka vedle displeje nalevo.

image

krátký stisk PAGE - přepínání stavových obrazovek: monitor kanálů, časovače / stopky, monitor přepínačů,
dlouhý stisk PAGE. - přepnutí na obrazovky telemetrie
krátký stisk EXIT - návrat na stavové obrazovky
dlouhý stisk tlačítka ENT - vyvolání kontextového menu

image

Monitor kanálů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2017

Stavová obrazovka zobrazující analogově výstupy kanálů.

image

Kolečkem +- se přepínají zobrazované skupiny kanálů.

Monitor kanálů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2017

Stavová obrazovka zobrazující výstupy kanálů číselně v procentech.

image

Kolečkem +- se přepínají zobrazované skupiny kanálů.

Časovače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2017

Stavová obrazovka zobrazující časovače.

image

Monitor ovladačů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2017

Stavová obrazovka zobrazující polohy kniplů a přepínačů.

image


zpátky na: Speciální funkce │ dál: Ostatní


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu