image

Ostatní

Kopie displeje stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.07.2017

Současným stiskem EXIT + ENT se vyvolá uložení kopie displeje vysílače na SD kartu. Stejnou funkci má speciální funkce Snimek LCD.


zpátky na: Provoz modelu │ dál: SD karta


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu