image

Nastavení modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2017
image
Do nastavení modelů se dostanete krátkým stiskem tlačítka MENU.

Vysílač si může pamatovat až 60 modelů.

Na jednotlivých stránkách:

1 - přidávání a volba modelů viz Nastavení modelu
2 - časovače, předletové kontroly, mod vysílání, párování přijímače, failsafe, učitel-žák viz Časovače / stopky
3 - vrtulníky
4 - letové fáze / módy, globální proměnné
5 - ovladače / vstupy / inputs viz Inputs / Vstupy
6 - mixy viz Mixy
7 - výstupy / outputs viz Serva / Výstupy
8 - křivky / curves
9 - logické přepínače
10 - special functions viz Speciální funkce
11 - LUA skripty / custom scripts
12 - telemetrie
13 - displej

image

Volba modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2017

image

Hvězdička indikuje právě zvolený - aktivní model.

Dlouhým stiskem Enter se vyvolá kontextové menu:

 • Vyber model - volba modelu
 • Zalohovat na SD -
 • Kopírovat - vytvoří kopii modelu
 • Přesunout model - přesune model z vybrané pozice na jinou
 • Smaž model - smaže modelu na vybrané pozici

Nový model se zadává výběrem prázdného řádku. Dlouhým stiskem Enter se vyvolá kontextové menu:

 • Nový model - založí nový model
 • Obnov model z SD -

Na stránky nastavení modelu se dostanete stiskem Page. Prohlížet a měnit nastavené parametry lze jen u aktivního modelu.

Použité symboly stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.06.2018

image

CH01 - CH32-
CH1 - CH32-
TH-throttle, plyn
SA, SB, SC, SD - přepínače třípolohové
SF - dvoupolohový přepínač
SH - mžikový spínač
S1, S2 - otočné potenciometry
SAá -přepínač v poloze od sebe
SA- -přepínač ve středové neutrální poloze
SAâ -přepínač v poloze k sobě
!SA -invertovaná hodnota
L1 - L64-logické spínače
TR1 - TR16 - trainer, signál 16 kanálů z připojeného žákovského vysílače


zpátky na: Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely │ dál: Setup


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu