image

Setup / Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.06.2018

image

Nastavuje se jméno modelu. Zde nastavené jméno nahradí defaultní jméno MODELnn.

image

Přes toto jméno jsou s modelem spojeny některé soubory na SD kartě. Pozdější přejmenování modelu znamená přejmenovat také tyto soubory. Pod tímto jménem se také ukládají logy - záznamy telemetrie.

Časovače / stopky

Vysílač umí 3 časovače.

image

Časovač nastaven na 00:00 - nastavuje se tak zpravidla,když je požadovánu čítání nahoru.
Časovač nastaven na nenulový stav MM:SS - čítá dolů a pro průchodu nulou do záporných časů. Když je požadováno čítání dolů, tak se nastaví počáteční hodnota třeba 6:00. Časovač začne na šesti minutách a běží směrem k nule.

Časovač se dá spustit

 • spínačem, logickým spínačem, kniplem, trimem, letovým módem - !spo !RxBt !RSSI !VFAS !Curr !Tele !FM0 !L1 !tAr !tAl !tTu !tTd !tEu .. !tRr !tRl !SFk sobě ... OFF ON THs TH% THt SA k sobě ...
 • Vyp - časovač je vypnutý
 • ABS – časovač je vždy zapnutý
 • THs - časovač běží, není-li plyn úplně stažený
 • THt - odstartuje časovač při prvním přidání plynu a potom už běží pořád
 • TH% časovač běží, není-li plyn úplně stažený, rychlost běhu je úměrná výchylce plynové páky
 • Switches: Můžete si také vybrat všechny libovolné fyzické a virtuální přepínače! Přitom "t" znamená, například u TRNt "mžikový" spínač. Tj. jednou krátce přepne časovač na Zap, a znovu krátce přepne časovač na Vyp, nebo také funkce přepínání "t" (což není těžké, jednoduše jen zkusit také NOT "!" pro vypnutí spínače)

Persistent / Trvalé:

 • Ne
 • V rámci letu
 • Reset ručně
 • Minute / Oznamovat minuty

  Countdown / Odpočet odpočítá před koncem nastaveného časového úseku jeho vypršení

Plyn

image

 • T-Reverse / Revers plynu -
 • T-Source / Stopa plynu - určuje, co je vstupem pro spouštění časovače plynem
 • T-Trim / Trim volnoběhu - trim plynu posouvá jen volnoběh, používá se u modelů se spalovacím motorem, kde trimování takto nastaveným plynem zajišťuje spolehlové volnoběžné otáčky při staženém plynu

Kontrola při zapnutí / před letem

image

 • Checklist / Zobrazit poznámky - budou při aktivaci modelu zobrazeny textové poznámky ze souboru na SD kartě. Více viz složka MODELS.
 • T-Warning / Alarm plynu - nedovolí aktivaci letu, dokud není plyn ve stažené poloze
 • S-Warning / Polohy spínačů - nedovolí aktivaci letu, pokud nejsou přepínače v předepsané poloze
 • Pot warn / Hodnoty potenciometrů - nedovolí aktivaci letu, pokud nejsou potenciometry v předepsané poloze

Použité symboly stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.06.2018

image

CH01 - CH32-
CH1 - CH32-
TH-throttle, plyn
SA, SB, SC, SD - přepínače třípolohové
SF - dvoupolohový přepínač
SH - mžikový spínač
S1, S2 - otočné potenciometry
SAá -přepínač v poloze od sebe
SA- -přepínač ve středové neutrální poloze
SAâ -přepínač v poloze k sobě
!SA -invertovaná hodnota
L1 - L64-logické spínače
TR1 - TR16 - trainer, signál 16 kanálů z připojeného žákovského vysílače


zpátky na: Nastavení modelu │ dál: Inputs / Vstupy


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu