image

Mixy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.08.2017

image

Systém zobrazuje 32 mixů, 32 napojení na 32 výstupů - kanálů. Každý mix může mít jedem a více vstupů, maximální počet řádků na této obrazovce je omezen číslem 64.

V prvním stavovém řádku se zobrazuje:

počet využitých mixů
přesněji počet
využitých vstupů
zde 13/64
název výstupu - kanálu,
který je na výstupu vybraného mixu
na obrázku krL
číslo stránky
na obrázku 6/13, šestá stránka ze třinácti

V řádku se zobrazuje:

Název mixu CH1 .. CH32
nebo symbol mixování
Váha
 
 
 
Zdroj
 
 
 
Křivka
 
 
 
Název mixu

Kontextové menu (dlouhý stisk Ent)

 • Edit - editace parametrů jednoho řádku mixu
 • Insert Before
 • Insert After - přidání dalšího vstupu do mixu
 • Copy -
 • Move
 • Delete - smaže řádek, jeden vstup do mixu

Editace mixů v OpenTX Companion:

image

image

CH01 až CH32 odpovídají vysílaným kanálům. Výsledek mixu vytvořeného v řádku CH02 bude posílán na druhý kanál přijímače, CH05 na pátý atp. Rádio umí vysílat kanály 1 až 16 interním modulem a kanály 17 až 32 modulem externím.

Pokud se má servo připojené na výstup přijímače hýbat, musí být v příslušném řádku CHxx něco zapsáno. Nemusí to být mix, může to být jen přiřazení příslušného kniplu. Na neobsazených kanálech - prázdný řádek CHxx - vysílá rádio středovou polohu serva.

Pokud je v modelu třeba sedmikanálový přijímač, vypadá to, že je možné mít pouze sedm mixů, ale není tomu tak. Maximální počet mixů ale není omezen ani číslem 32! Každý řádek CH01 až CH32 může mít více vstupů a jeden mix CHxx může plnit funkce řešené u klasických vysílačů více mixy. Mixy lze kombinovat a v mixování lze vytvořit velké množství kombinací.

Vstupem do mixu mohou být:

 • kniply
 • otočné a posuvné ovladače na rádiu
 • přepínače na rádiu
 • výstup mixů pro vrtulníky CYC1 - 3
 • konstantní hodnota MAX = výchylka +100
 • logické přepínače
 • výsledek LUA skriptu
 • kanál rádia, to umožňuje definovat na nepoužitém kanálu mix, který je možné využívat v jiných mixech
 • vstup z portu žákovského vysílače PPM1 - 8

Vstupy mají hodnoty -100% až +100%. Otočný ovladač nebo posuvný nefungují v rozsahu 0 - 100%, všechno je od -100% do +100%, i když příslušný ovladač nemá nějakou středovou polohu. Nejčastěji se to plete u plynu. Stažený plyn není 0%, ale -100%! Třípolohové přepínače vrací hodnoty -100%, 0% a +100%, dvoupolohové -100% a +100%.

Editace jednoho řádku stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.08.2017

image

Parametry mixu:

funkce
možnosti
Name / Název
maximálně 6 znaků
Weight / Váha
váha vstupu v %, jak moc se vstup bude projevovat na výstupu, záporná hodnota reverzuje vstup
Offset / Ofset
posun výchylky vstupu
Curve / Křivka
zavedení složitější - nelineální závislosti výstupu na vstupu
 • Diferenciace
 • Exponenciála
 • Function / Funkce
  • (x>0) - pracuje jen s kladnou výchylkou vstupu 0 - +100%
  • (x<0) - pracuje jen se zápornou výchylkou vstupu 0 - -100%
  • ([x]) - výchylky na obě strany mění na výchylku na jednu stranu, vstup 0% - +100% je výstupem 0% - +100%, vstup 0% - -100% je také výstupem 0% - +100%

   image

  • (f>0) - výstup se pohybuje jen je-li výsledná pozice mixu 0% - +100%
  • (f<0) - výstup se pohybuje jen je-li výsledná pozice mixu -100% - 0%
  • ([f]) - as soon as a stick is moved the output goes full travel to the side the stick is moved towards.
 • Křivka
Include Trim / Použít trim
výstup mixu může být posouván trimem
Flight Modes / Letové režimy
odškrtnutím checkboxu může být daný vstup do mixu blokován v některém z letových režimů
Switch / Spínač
daný vstup do mixu může být blokován přepínačem
Warnings / Varování
indikace aktivity vstupu do mixu pípnutím
1, 2 nebo 3 pípnutí
Multiplex / Matematická operace
jak má mix reagovat na vstupní signál
 • Add / Sečíst - standardní, nejčastěji používané nastavení
 • Multiply / Násobit - vynásobí výsledek mixu v řádcích nad
 • Replace / Přepsat - přebije ostatní vstupy
Delay / Zpoždění
o kolik sekund se má výstup mixu zpozdit za vstupy
 • Při zapnutí mixu
 • Při vypnutí mixu
Zpomalení
zpomalení chodu serva, udává, za kolik sekund má servo přejet z jedné krajní polohy -100% do druhé krajní polohy +100%
 • Při zapnutí mixu
 • Při vypnutí mixu


zpátky na: Inputs / Vstupy │ dál: Serva / Výstupy


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu