image

Serva / Výstupy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2017

image

Zobrazuje se 32 výstupů, které odpovídají kanálům 1-16 vysílaných interním modulem a kanálům 17-32 vysílaných modulem externím, pokud je instalovaný.

V prvním stavovém řádku se zobrazuje:

poloha serva vybraného
řádku - šířka impulzu
zde 1524
číslo stránky
na obrázku 7/13,
sedmá stránka ze třinácti

V řádku se zobrazuje:

Název kanálu
Střed
 
 
 
Min
 
 
 
Max
 
 
 
Reverz
Křivka
Mód subtrimu

image

Parametry:

funkce
možnosti
Input / Název
zobrazuje se na stránce mixů
image
zobrazuje se prý v monitoru kanálů a při nastavování fail-safe, na X7 nic akového vidět není
maximálně 4 znaky
Subtrim
nastavuje správný střed pozice serva, když je trim na vysílači ve středové poloze, nasazení páky na tisícihran výstupu serva bývá často hrubé; používá se při nastavování letadla v dílně
Subtrim mode: Δ
image
Subtrim mode: =
image
Min a Max
nastavení mezní výchylky serva, která nebude překročena při žádném nastavení mixu, chrání náhony kormidel, panty, páky před přetlačováním servem přes jejich krajní polohu
Subtrim mode: Δ - parametr neořezává výstup, ale fakticky zmenšuje váhu vstupu; Min snižuje váhu v záporné výchylce, Max snižuje váhu v plusové výchylce
image
Subtrim mode: = - parametr ořezává výstup
image
-100 až 0 a +100 až 0
Direction / Invertovat
obrácení výchylek serva
Curve / Křivka
upravení dráhy serva, například pro ošetření nedokonalosti provedení mechanických náhonů kormidel
křivka CV1 až CV16
PPM Centre / Střed
posun výchylky vstupu
image
Subtrim mode / Symetrický
nastavuje chování subtrimu
Δ - delta
image
= - symetrický
image


zpátky na: Mixy │ dál: Curves / Křivky


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu