¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Funkce kniplů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2003

Kniplům nejde přiřadit ovládání jednotlivých kormidel libovolně. Funkce musí být na kniplech rozděleny tak, aby byla "zátěž" při řízení modelu rovnoměrně rozložena na obě ruce. Popíšu rozložení funkcí obvyklé v Evropě - mode 1, kde je rozšířeno ovládání plynu (knipl s brzdičkou - řehtačkou bez vracení do neutrálu) na pravé ruce. V USA se létá plyn na levé ruce - mode 4 (v následující tabulce tedy stačí zaměnit sloupce pravá ruka <-> levá ruka).

Samozřejmě je to věc zvyku a to, že rozděluji tuto zvyklost na Evropu a Ameriku je jen statistická záležitost. V jednom městě republiky to létají tak, v jiném naopak.

typ modelu levá ruka pravá ruka
větroň ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka   směrovka  
motorový model ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka   směrovka plyn
větroň ovládaný křidélky, směrovkou a výškovkou výškovka směrovka křidélka  
motorový model ovládaný křidélky,směrovkou a výškovkou výškovka směrovka křidélka plyn
větroň ovládaný křidélky, směrovkou a výškovkou s klapkami výškovka směrovka křidélka brzdící štíty/klapky

Poznámka: Sám jsem se naučil létat plyn na levou ruku. Táta se s modelařením přidal o rok později a létal plyn na pravé ruce. Byl jsem schopen létat "podobojí". Po dvou letech jsem však přešel také s plynem na pravou ruku. To je však asi opravdu výjimka. Moje máma je "předělaný" levák a umí psát oběma rukama. Asi jsem v tomto směru něco podědil. Dnes po 20 letech už to takto střídat nedokážu. Nedoporučuji takto experimentovat. Výsledkem jsou třísky.

S touto problematikou také souvisí znalost, jak se kormidly letadlo vlastně ovládá.

Mode 1, 2, 3, 4 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.08.2005

Pro rozložení ovládaných funkcí na kniplech RC vysílačů se užívá označení mode 1, mode 2, mode 3, mode 4.

mode levý knipl pravý knipl
1 výškovka směrovka plyn křidélka
2 plyn směrovka výškovka křidélka
3 výškovka křidélka plyn směrovka
4 plyn křidélka výškovka směrovka

Toto označení a jeho smysl dodržují v dokumentaci k rádiím všichni výrobci. Mode 2 u Futaby je to samé rozložení kniplů jako Mode 2 u Graupnera například.

Příklady rozložení funkcí na kniplech podle nastaveného módu

model mode 1 mode 2 mode 3 mode 4
levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl
motorový akrobat ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka
motorový model ovládaný křidélky a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
motorový model ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka     výškovka výškovka     výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný křidélky a výškovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
větroň ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka

Z tabulky je zřejmé, že mode 1 a mode 4 rozkládají nejvíce řízené funkce každou na jiný knipl.

Mode 2 a mode 3 je naopak soustřeďují na jeden knipl a řízení je podobné ovládání skutečného letadla.

Mode 1 a mode 4 jsou užívány nejvíce, protože se dá s tímto rozložením snadněji dosáhnout přesného ovládání modelu. Mode 2 a mode 3 jsou využívány méně.

Poznámka k ovládání plynu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.01.2004
Výrobci rádií předpokládají, že ovladač motoru budete používat takto: plný plyn dopředu, stažený plyn k sobě dozadu. Drtivá většina modelářů to tak létá.

Pokud si smysl ovládání zvolíte naopak, můžete se dostat do konfliktu s fungováním tlačítka pro zhasínání motoru. To stáhne plyn ve smyslu směrem k sobě. Vám potom tlačítko naopak dá plný plyn.

S modeláři, kteří plyn používají naopak - tedy plný plyn k sobě - jsem se setkal několikrát. Vysvětlili mi to zvykem z motorového člunu, kde měli plný plyn také směrem k sobě.

Ovládání přepínačů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.05.2004
Mimo kniplů jsou na vícekanálových vysílačích ještě přepínače. Otázkou je, jak si nastavit ovládání příslušných funkcí modelu tak, aby jejich ovládání bylo pohotové a bezpečné. image

Pro přepínání životně důležitých funkcí jako je vytažení podvozku, vypnutí vlečného háčku a podobně by měly být zvoleny přepínače, které jsou nejsnáze dosažitelné. To jsou přepínače přímo na kniplech a přepínače v okolí kniplů.

Ostatní funkce, které nevyžadují bleskové ovládání (třeba rozvícení pozičních světel) mohou být na místě vyžadující přehmátnutí ruky.

Otázkou ještě je, jaký smysl přepínání konkrétního přepínače si zvolíte. Mě osobně přijde nejvýhodnější, když je přepínač v "bezpečné" poloze směrem od kniplu - od sebe. Strčit do přepínače je jednodušší než ho přitáhnout k sobě. Ve směru od sebe nastavím například: vypnutí vlečného háčku, vytažení podvozku atp.

Zvolené rozložení ovládaných funkcí si dobře promyslete a neměňte ho často a zásadně. Před letem si krátce ovládání jednotlivých funkcí nacvičte, abyste nemuseli za letu pracně lovit v paměti, který přepínač je ten správný.

Viz také