¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Obrázky na této stránce se vám bez problému zobrazí třeba v prohlížeči Opera.

Funkce kniplů a kormidel letadlastálý odkaz / permalink

25.01.2004

To, jak má chodit kormidlo modelu při výchylce páky vysílače, je pro toho, kdo se podívá na model kamaráda jasné. Ale kdo tuto možnost nemá, může být na pochybách, nebo dokonce zapojí kormidla na serva obráceně a zjistí to až na letišti, kdy s tím může být již těžké pořízení. Někdo to nezjistí vůbec a zbytečně kvůli tomu havaruje.

Proto zde uvedu a na obrázcích ukážu, jak to má být.

Větroň ovládaný směrovkou a výškovkoustálý odkaz / permalink

25.01.2004

Větroň s klasickými ocasními plochamistálý odkaz / permalink

25.01.2004
Funkce a pohyby kormidel jsou stejné, ať je výškovka dole nebo jsou kormidla do kříže (výškovka uprostřed směrovky) nebo do T (výškovka na vrcholu směrovky).
Ovládání směrovkystálý odkaz / permalink
25.01.2004
Směrovka je ovládána pravým kniplem (viz Funkce kniplů) pohyby do strany.

Při vychýlení kniplu doprava se směrovka vychýlí také doprava (při pohledu na modelů zezadu od ocasních ploch) a model zatáčí doprava. Při vychýlení kniplu doleva se směrovka vychýlí doleva a model zatáčí doleva.

Ovládání výškovkystálý odkaz / permalink
25.01.2004
Výškovka je ovládána levým kniplem (opět viz Funkce kniplů) pohyby k sobě a od sebe.

Při vychýlení kniplu k sobě (přitažení) se výškovka vychýlí nahoru a model zvedá nos. Při vychýlení od sebe (potlačení) se výškovka vychýlí dolů a model kloní nos dolů.

Plovoucí výškovkastálý odkaz / permalink
25.01.2004
Pokud je ovládána celá výškovka a ne jen její klapka, jde o výškovku plovoucí. Pozor při nastavování táhel a výchylek. U tohoto typu výškovky se mnozí pletou!

Při vychýlení kniplu k sobě (přitažení) se odtokovka výškovky vychýlí nahoru a model zvedá nos. Při vychýlení od sebe (potlačení) se odtokovka výškovky vychýlí dolů a model kloní nos dolů.


Motýlkové ocasní plochyimage následující stránka