¦ Kontakt ¦ Hledat image

Ochranná pásma - kde se nesmí létat stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2022

Různé právní předpisy stanovují ochranná pásma zařízení a území, kde jsou zakázány různé činnosti. Tak jsou stanovena ochranná pásma, kde je zakázáno létat s drony a tedy i s leteckými modely:

 • podél nadzemních dopravních staveb
 • posél tras nadzemních inženýrských sítí
 • podél tras nadzemních telekomunikačních sítí
 • uvnitř zvláště chráněných území
 • v okolí vodních zdrojů
 • v okolí objektů důležitých pro obranu státu
 • v okolí letišť
 • v zakázaných územích - Prohibited

Nadzemní dopravní stavby

Ochranné pásmo podél silnic a dálnic představuje trojrozměrný prostor dosahující výšky 50 m nad zemí a šířky na každou stranu od osy vozovky:

 • dálnice – 100 m
 • silnice 1. třídy – 50 m
 • silnice 2. a 3. třídy – 15 m
Ochranné pásmo podél železnic je definováno dvourozměrným prostorem od osy krajní koleje/troleje do šířky:
 • lanovky - 10 m
 • vlečky/tramvaje/trolejbusy - 30 m
 • tratě regionální/celostátní – 60 m
 • tratě vysokorychlostní - 100 m

Nadzemní inženýrské sítě

Nadzemní inženýrské sítě jsou elektrická vedení. Ochranné pásmo podél trasy elektrického vedení má formu svislé roviny na každou stranu od vedení ve vzdálenosti

 • do 35 kV – 7 m
 • do 110 kV – 12 m
 • do 220 kV – 15 m
 • do 400 kV – 20 m
 • nad 400 kV – 30 m

U elektrických stanic - transformátorů se jedná o vzdálenost 20 m od vnějšího pláště.

Trasy nadzemních telekomunikačních sítí

To jsou rádiové směrové spoje. Zákon létání v jejich okolí nereguluje.

Zvláště chráněná území

V národních parcích je zakázáno létat. Povolení nebo výjimku pro rekreačního pilota nelze prakticky získat. V chráněných krajinný oblastech lze létat ve IV. zóně. Rozdělení chráněných území najdete na této mapě: Zonace velkoplošných zvláště chráněných území. Více o zónách zde: Létání v CHKO

Ochranná pásma v okolí vodních zdrojů

Zákonodárce létání v těchto územích nereguluje, ale v 1. pásmu - pásmu nejvyšší ochrany je omezen pohyb lidí. V terénu jsou tato místa vymezena informačními tabulkami, mapa je zde: Vodní zdroje

Objekty důležité pro obranu státu

Jsou to vojenské újezdy - říká se jim také vojenská pásma, jsou to pozemky a stavby ve správě ministerstva vnitra

Ochranná pásma v okolí letišť

Ochranné pásmo letiště je trojrozměrný objekt začínající v okolí vzletové a přistávací dráhy na zemském povrchu, který se postupně s rostoucí vzdáleností od letiště zvedá. V ČR je deset řízených letišť, létání v jejich okolí je regulováno zavedením tzv gridu. Grid zobrazuje aplikace DronView

image

Řízená letiště jsou:

 1. Brno - LKTB
 2. Čáslav - LKCV
 3. Karlovy Vary - LKKV
 4. Kbely - LKKB
 5. Kunovice - LKKU
 6. Náměšť - LKNA
 7. Ostrava - LKMT
 8. Pardubice - LKPD
 9. Praha - LKPR
 10. Vodochody - LKVO

Grid se zobrazí po stisku tlačítka Grid. Příklad použití:

 • rozhodnul jsem se jít létat na rybník s hydroplánem
 • našel jsem si rybník v obci Břve
 • obec Břve leží v ochranném pásmu letiště Ruzyně
 • v DronView si najdu obec Břve
 • stisknutím tlačítka Grid zobrazím grid
 • najedu v detailu na rybník a vidím, že maximální výška, ve které smím létat je jen 40 metrů!
 • hned vedlejší dlaždice, do které snadno zaletím, povoluje jen 20 metrů!

image

Prohibited

Jsou to vyjmenované prostory označené LKP + číslo. P = Prohibited. Prostor nad pevninou nebo nad vodní plochou, ve kterém jsou lety letadel zakázány. Chrání například chemičky, jaderné elektrárny.

 • LKP1 - Pražský hrad
 • LKP2 - Temelín
 • LKP3 - (zrušeno)
 • LKP4 - Vlašim
 • LKP5 - Prčice
 • LKP6 - Semtín (Bohdaneč)
 • LKP7 - Polička
 • LKP8 - Most
 • LKP9 - Dulovany
 • LP10 - Ústí nad Labem
 • LKP11 - Neratovice
 • LKP12 - Řež

DronView je zobrazuje.


zpátky na: Jak budu od roku 2021 létat já? │ dál: Létání v CHKO


přehled kapitol:

 1. Letecké modelářství a právo od roku 2021
 2. Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS
 3. Jak budu od roku 2021 létat já?
 4. Kde je létání zakázáno - Ochranná pásma
 5. Létání v CHKO
 6. Co mi pořeší létání pod křídly klubu?
 7. Další informace
 8. Souvislosti
 9. Historie - Doplněk X
 10. Politika

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace | Zákony)