¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co mi pořeší létání pod křídly klubu?stálý odkaz / permalink

05.12.2020

Takto se ptá mnoho modelářů dosud v klubech neorganizovaných a nad tím, jak bude létání v klubech organizováno, bádají i ti, kteří už v klubech organizovaní jsou.

O regulaci létání v rámci klubů hovoří stránka ÚCL:

Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Informace na této stránce říká, že odlišný způsob regulace létání v klubech je jen dočasná výjimka (čl. 21, odst. 3, prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947) do 1. 1. 2023. Já v nařízení čtu "a bez oprávnění podle článku 16 do 1. července 2022.

"Oprávnění podle odstavce 1 stanoví podmínky, za nichž lze provádět provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, a je omezeno na území členského státu, ve kterém bylo vydáno." Z této věty mi plyne, pokud mě zaregistroval klub a provozovatelem mého modelu je klub, nemohu létat v zahraničí.

"se předpokládá, že na těchto webových stránkách bude ve spolupráci s kluby a sdruženími publikován i soupis stávajících omezení a podmínek platných pro provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů". Jsou někde tato omezení publikována?

"Oprávnění k provozu stanovuje podmínky a omezení pro konkrétní provoz prováděný v rámci klubu nebo sdružení v konkrétní oblasti provozu, případně konkrétních oblastech.". Z této věty plyne, že pod křídly klubu mohu létat pouze na místech, které klub nějakým způsobem spravuje a reguluje tam sám provoz. Pokud jsem registrován pouze v rámci klubu, nebohu provozovat modely "někde v přírodě". Potvrzuje to věta na konci: "Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. "

Co říká Svaz modelářů České republiky?stálý odkaz / permalink

05.12.2020

Svaz modelářů zveřejnil dokument, který je ve smyslu uváděném ÚCL pravidly provozu modelů v klubech svazu.

Deklarace o provozu modelů letadel

Jak tedy musí vypadat létání pod křídly svazu?

 • létá se podle Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky a/nebo podle pravidel FAI
 • model odpovídá sportovnímu řádu a/nebo FAI pravidlům
 • létá se podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X

Sportovní řád zde: SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE

Doplněk X zde: PŘEDPIS L2 - DOPLNĚK X – BEZPILOTNÍ SYSTÉMY

Doplněk X říká, že model může letět v prostoru G, tedy maximální výška letu je pod křídly klubu 300 metrů oproti 120 metrům podle nařízení EU. Co pro mě znamená létání a model podle Sportovního řádu, to zatím nedovedu zhodnotit.

Svaz modelářů vyjednal snížení věkové hranice pilota na 10 let.

Souběžná registracestálý odkaz / permalink

06.12.2020

Pokud potřebuji létat jednou podle pravidel klubu a jednou podle obecných pravidel, je možné mít dvě registrace.

Registraci provedenou klubem a registraci provedenou osobně. Tedy tak o tom zatím mluví Svaz modelářů.


zpátky na: Jak budu od roku 2021 létat já? │ kam dál: Další informace


přehled kapitol:

 1. Webové stránky o modelařině
 2. Adresář - Letecké modelářství na internetu bez rozlišení
 3. Diskuse na Internetu, diskusní fóra
 4. Modelářské kluby
 5. Osobní stránky
 6. Modelářské organizace
 7. Zákony
 8. Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS
 9. Jak budu od roku 2021 létat já?
 10. Co mi pořeší létání pod křídly klubu?
 11. Další informace
 12. Souvislosti
 13. Politika
 14. Výrobci modelářského zboží
 15. Adresář prodejců materiálů pro modeláře

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace)