image

Li-Polstálý odkaz / permalink

18.08.2011
 • výhodný poměr váha / kapacita
 • velké napětí
 • velmi malé samovybíjení
 • menší rychlost nabíjení oproti NiCd a NiMH
 • větší vnitřní odpor než NiCd
 • snížení kapacity při nízkých teplotách
 • snadno mechanicky poškoditelné

napětí článku [V]
plně nabitý článek 4.1 - 4.3
provozní
(střední vybíjecí napětí)
3.7
vybitý článek 2.5 - 2.8

energetická hustota [napětí V * kapacita mAh / 1g hmotnosti] 138  
životnost [nabíjecích cyklů] 500 / 150 / 80 údaj výrobce / rekr. létání / závody
nabíjení [násobek C] 1 Vybrané akumulátory s malým vnitřním odporem lze nabíjet proudy až 3C.
samovybíjení [% kapacity za den] 0.05  
skladování 3.8-3.9 V nabité na cca 60% jmenovité kapacity

Akumulátory se používají jako pohonné pro napájení elektromotorů pohánějících vrtule nebo dmychadla. Přes regulátor napětí, který je součástí regulátoru ovládajícího motor (BEC), se používají i k napájení přijímač a serv v modelu. S nástupem nové elektroniky v roce 2008 se začaly používat i k napájení vysílačů, nebo přijímačů a serv u modelů se spalovacími motory nebo u modelů bezmotorových.

V první polovině nabíjecího cyklu se nabíjí s omezením maximálního proudu. V druhé polovině nabíjecího cyklu je omezeno nabíjecí napětí. Dodaný náboj roste nelineárně s časem. V grafu to je jasné.

Tolerance nabíjecího napětí je poměrně přísná - typicky +- 30 mV. Při nastavování nabíječe tedy nevystačíte s běžným multimetrem.

image

Stárnutí zvyšuje impedanci článku bez ohledu na jeho používání. Běžná životnost je dva roky.

Je třeba hlídat vybití akumulátoru. Akumulátory s napětím menším než 2.5V jsou tzv. podvybité. Pro jejich nabití je třeba jiný postup než při běžném nabíjení - nabíjení proudem 0.1C.

V modelech letadel hlídá vybití akumulátoru regulátor. Musí ho hlídat už jen proto, protože z pohonných akumulátorů je napájen i přijímač. Mělo by se však létat ne do vypnutí regulátoru, ale na čas.

Články se při nabíjení nezahřejí. Ani na konci nabíjení.

Skladování: Doporučuje se skladovat akumulátory nabité na napětí 3.85V.

Akumulátor by měl být konstruován a v modelu instalován tak, aby se teplo z jednotlivých článků odvádělo rovnoměrně, aby se rovnoměrně chladily. Pokud tomu tak není, dochází k nestejnoměrnému vybíjení jednotlivých článků.

Bezpečnost při nabíjení Li-Pol akumulátorů

Při zacházení s akumulátory je záhodno dodržovat určité bezpečnostní zásady.

 • Při nabíjení nenechávejte akumulátory bez dohledu
 • Při nabíjení položte akumulátor na nehořlavou podložku a odstraňte z jeho okolí hořlavé předměty
 • Nenabíjejte akumulátory uvnitř auta

Čtenář mého webu takto popisuje svoji zkušenost:

Bohužel jsem ve svém bytě zažil při nabíjení i explozi akumulátoru a jenom souhrou náhod vše uhasila manželka. Já nebyl právě doma. Během několika vteřin byla propálena stolová deska do hloubky 8 milimetrů, vše v okolí do vzdálenosti asi jeden metr propálené odstřikujícími kusy žhavé hmoty. Baterie 3000 mAh se prakticky vypařila. A několikadenní zápach také nikomu nepřeji. Od té doby dávám aku pokorně na azbestovou desku a přikrývám hliníkovou nádobou. Samozřejmě jsem celou dobu poblíž.

Namítnete možná: Vždyť přece stejné akumulátory se používají v mobilních telefonech, v přenosných počítačích a nikdo se tak opatrně k těmto zařízením při nabíjení nechová. Jenže v modelářské praxi se bateriím chováme nešetrněji. Třeba se stane, že je příliš vybijeme. Nebo na nabíječi nastavíme program pro jiný typ baterií.
Akumulátory v extrémním provozu

Pokud se akumulátory používají na hranici jejich parametrů - třeba proudy na hranici povoleného odběru, je třeba počítat s tím, že se může stát něco nestandardního.

Howking, Mojehobby:

Tak jsem přistál, vytáhnu baterku z heliny, položím ji na palubovku do auta, zapojuji nabitou baterku do heliny a pak se vracím s tí, že na stávající nasunu na kontakty čepičky aby se mi baterka náhodně nezkratla a dávám ji do kufru, když v tom mě popálí prsty a zápěstí a začne se z ní kouřit. Sama od sebe, bez jakékoli nešetrné manipulace, bez zkratu mi blafla v ruce.

Akumulátor je chemický zdroj a reakce v něm probíhají nejen ve chvíli, kdy ho nabíjíme nebo vybíjíme! Věnujte tedy pozornost i těm řádkům v návodech, které vypadají přitažené za vlasy.

 • Jakmile si všimnete, že akumulátor se začíná nafukovat, zvětšovat apod, okamžitě přerušte nabíjení, baterii odpojte od nabíječe a asi na 15 minut odložte na bezpečné, pozorovatelné místo. Pokračování v nabíjení by způsobilo nafukování akumulátoru s následným požárem.
 • Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po dobu nejméně 30 minut z bezpečného odstupu sledujte. Zvětšování objemu nebo zahřívání je známkou vnitřního poškození.
 • Před definitivní likvidací článek zcela vybijte ponořením na 12 hodin do nádoby se slanou vodou.

Akumulátory po havárii modelu

Výše popsané zásady platí pro nakládání s akumulátory po havárii modelu, kterou provázel silný náraz. Na modelu se ani nemusí nic viditelně poškodit, ale akumulátor uvnitř modelu poškozen být může!

Příklad takové situace je popsán ve zpravodaji "INFO 121015 - HOŘEJŠÍ MODEL". Havárie končící pádem modelu do pole s malým poškozením modelu. Akumulátor uvnitř se ale deformoval. Až po deseti minutách se z akumulátoru začalo kouřit.

Opatrnost je tedy v takovém případě na místě a určitě je dobře akumulátor v modelu zkontrolovat. Je to lepší, než mít shořelý model nebo auto, byt.

Více viz Hořejší model.

Co znamenají ta C-čkastálý odkaz / permalink

31.07.2010

Ta C-čka uvedená na štítku Li-pol akumulátorů nejsou údajem pro nabíjení, ale udávají, jakým největším proudem se mohou články vybíjet.

image

Jde li třeba o Li-polku 1200 mAh a na štítku má 20C, je možné ji vybíjet proudem 20 x 1200 mA = 24 A.

Ty proudy berte jako maximální, trvalý odběr je povolen nižší. Jaký, to se dočtete v dokumentaci k akumulátoru. Trvalý povolený proud může být třeba o 30 % menší nebo taky poloviční.

Nabíjecí proud se zjistí v dokumentaci k akumulátoru. Bývá 1C, 2C. Nabíjecí proudy jsou u takového akumulátoru (1200 mAh) třeba 1.2 A nebo 2,4 A. Dokumentaci k článku nebo akumulátoru lze najít na webech výrobců a u jejich prodejců.

Napěťové úrovně akumulátorů Li-Pol podrobnějistálý odkaz / permalink

07.01.2013

Změřením napětí článku bez zátěže, lze zjistit přesně stupeň nabití článku:

napětí
[V]
stav
3.45vybitím článku pod tuto hranici hrozí nevratné poškození akumulátoru
3.60úplně vybitý článek
3.70doporučená hranice pro ukončení vybíjení (létání), v článku je ještě cca 20% energie
3.8550% energie
4.05napětí pro skladování
4.1090% energie
4.17100% energie
4.20max napětí při nabíjení
Spojování článků v akumulátorových pacíchstálý odkaz / permalink
10.02.2007

Jednotlivé články se spojují do akumulátorových paků (pack = anglicky zabalit, dát do obalu, balíček). Cílem je zvýšení napětí a zvýšení kapacity.

Pro zvýšení napětí akumulátoru se články zapojují do série, pro větší kapacitu paralelně. V běžně prodávaných pacích jsou 2 nebo 3 články v sérii. Označení takového paku je 2s nebo 3s.

Akumulátory se běžně dělají tak, že se polštářky článků nalepí na sebe a jejich kontakty se zasunou do zářezů destičky s plošným spojem, který propojuje vývody jednotlivých článků.

image

Při velkých proudových odběrech se akumulátory zahřívají a je třeba vzniklé teplo odvádět. Proto se mezi jednotlivé články dávají distanční vložky a takto vzniklá štěrbina se neuzavírá.

image
Servisní konektorystálý odkaz / permalink
10.02.2007

Aby bylo možné pracovat s jednotlivými články akumulátorového paku, vybavuje se akumulátor ještě servisním konektorem, na který jsou vyvedeny vývody jednotlivých článků. Je tak možné měřit napětí jenotlivých článků a i články jednotlivě nabíjet.

image

Použité konektory nejsou normované. Každý výrobce nebo uživatel může vybavit své akumulátory jiným typem konektorů.

image
Pojmystálý odkaz / permalink
10.01.2004
Zapojení

označenízapojení
2sdva články v sérii
3ptři články paralelně
3s2psériové zapojení tří paralelně spojených dvojčlánků

Použití Li-Pol pro napájení RC soupravystálý odkaz / permalink
17.01.2004
Li-pol akumulátoy lze využít nejen k pohonu modelu, ale i k napájení vysílače nebo palubní části rádia. Výhodou je nižší hmotnost a velmi malé samovybíjení.

Nevýhodou však je razantní pokles kapacity v mrazu. Chcete-li létat při teplotách pod -10°C, počítejte s poloviční kapacitou aku.


zpátky na: Akumulátory Li-Ion │ kam dál: Akumulátory Li-Pol za nízké teploty ještě dál: Akumulátory Lion-Fe-PO4, A123


přehled kapitol:

 1. Akumulátory
 2. Akumulátory - pojmy
 3. Typy akumulátorů
 4. Akumulátory NiCd
 5. Akumulátory NiMH
 6. Akumulátory Li-Ion
 7. Akumulátory Li-Pol
 8. Akumulátory Lion-Fe-PO4, A123
 9. Akumulátory olověné
 10. Akumulátory olověné gelové
 11. Akumulátory - příklady osazení
 12. Rozměry akumulátorů


imageLi-IonLi-Fe (A123) - provozní podmínkyimage