¦ Kontakt ¦ Hledat image

Organizace modelářského života stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.07.2006

Málokdo je až na výjimky rád při létání sám. Létání ve společnosti jiného modeláře dává možnost pochlubit se výsledky své práce někomu, kdo chápe vaši radost, když se vám ve vzduchu povede nějaký pěkný kousek, víte, že to viděl někdo, kdo tomu také rozumí. A naopak, když se vám něco nevede a vy to třeba ani nevidíte, kolega modelář vám může poskytnout cennou zpětnou vazbu. Také některé vaše plány budou těžko uskutečnitelné, když jste na to sami.

co tu najdete?

Pojištění - jak se chránit před případnými škodami na cizím majetku a zdraví 
Modelářské organizace  - adresář národních a mezinárodních modelářských organizací
Modelářské kluby  - adresář webů modelářských klubů, skupin modelářů
Kategorie modelů  Soutěžní kategorie 
Kde létat? 
Kam na letiště  - informace o místech, kde se scházejí modeláři, kam chodí létat, kde se můžete na nšco zeptat, něco vidět, kam můžete případně chodit létat i vy
  Kam na svah  Raná 
Modelářské akce  - termíny, místa, reportáže z akcí
Modelářské akce očima zpravodajů  - zpravodajství modelářů, kteří na akci byli; fotografie, povídání ...
Modelářské letecké dny  - termíny, místa, reportáže
Modelářské výstavy  - termíny, místa, reportáže z výstav
Modelářské soutěže  Kalendář 
Organizace létání s ohledem na kanály  Kanály 
Osobní stránky  - Adresář webů jednotlivých leteckých modelářů, adresář blogů. Modely, pilotní úspěchy, radost z modelaření a létání, předávání zkušeností.
Adesář modelářských organizací  Vybrané kategorie modelářských soutěží  Pravidla modelářských soutěží  

Modelářské organizace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.05.2010

Aby mohli modeláři pořádat oficiální soutěže, evidovat rekordy, sjednocovat pravidla, vlastnit společně letiště, jednat se státní správou atp., sdružují se do menších nebo větších spolků.


image v˜ce ...

Modelářská etiketa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.12.2003

Aneb jak se chovat na letišti, na louce, na kopci.

Etiketa v kostce

Vždy před zapnutím vysílače přesvědčte, zda nikdo na tomto kanálu nelétá nebo se nechystá letět.

Pokud se při létání sejdou dva modeláři, musí si nějak zorganizovat létání. Aby si nevadili na zemi, aby si nevadili ve vzduchu, aby se nejen vzájemně neshodili ale naopak aby si třeba i pomohli a náležitě si létání užili.

Pokud se jich schází na jednom místě více, je to trochu složitější. To už se hůře hlídá, kdo má jaký kanál, kdo právě létá, kde zaparkovat abych ostatním nevadil atd. atd. A sejdou-li se na nějakém místě modeláři z různých koutů republiky, vyžaduje organizace létání i trochu diplomacie, protože zvyklosti na různých letištích mohou být různé.

Jak si tedy létání zorganizovat a jak se s ostatními domluvit?


image v˜ce ...

Bezpečnost provozu modelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.06.2008

Při létání můžete snadno ohrozit zdraví svoje i jiných. Čím větší a rychlejší model, tím je nebezpečí větší. Občas si na to při létání vzpomeňte.

Úplně základní myšlenkou při létání by mélo být povědomí, že vždy může něco selhat, něco se pokazit, přestat fungovat. I když budete postupovat ve všem pečlivě a odpovědně, i když máte dlouholeté zkušenosti, i když používáte špičkovou techniku a havárie modelu z technických příčin vás roky nepotkala. Kdykoli příště se to však může stát i vám!


image v˜ce ...

Modelářské akce stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.12.2005

Modelářské akce jsou příležitostí seznámit se s jinými modeláři, okouknout, jak to dělají jiní, co mezi modeláři zrovna frčí.


image v˜ce ...

Organizace létání s ohledem na kanály stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při společném létání se musí modeláři dohodnout a organizovat létání tak, aby nemohl nikdo zapnout vysílač ve chvíli, kdy někdo jiný právě na stejném kanále létá. Není možný provoz dvou vysílačů současně na stejném kanále.

Při větším množství modelářů se létání z tohoto důvodu nějakým organizuje. Někdy i za využití různých pomůcek.

Páry stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při příchodu na letiště nebo na kopec si příchozí modelář obejde přítomné modeláře a sdělí jim číslo svého kanálu. Od nich se dozví jejich kanály. Najde-li někoho se stejným kanálem, utvoří s ním pár a při létání se střídají. Létá jeden nebo druhý.

Vzájemně si hlásí "vypnuto" a myslí se tím vypnutí vysílače. Nestačí jenom sledovat, zda už stichl motor kolegova modelu. Stává se, že někdo občas zapomene vypnout vysílač. Potom stačí náhoda, kdy budete stát uprostřed letiště a zalétnete blíže ke stojánce. V tu chvíli vás kolegův vysílač zaruší a na havárii je zaděláno.

Stejně tak pokud nějakou dobu neletěl ani jeden z vašeho páru, ptá se ten, kdo se na let připravuje: "Mohu startovat?" a ten druhý se přesvědčí, zda má vypnutý vysílač a potvrdí to slovy (třeba): "Vypnuto".

Kolíčky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při větším provozu je na některých letištích k dispozici tabule se seznamem kanálů a let si modeláři sami povolují buď přickanutím kolíčku se svým kanálem na tabuli nebo odebráním kolíčku se svým kanálem z tabule. Jsou to dva systémy. Každý má své výhody.

Odebírání kolíčků stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.10.2005

Pilot si před letem nebo manipulací s vysílačem odebere z tabule kolíček se svým kanálem. Není-li kolíček s jeho kanálem na tabuli přítomen, nemůže zapínat vysílač. Po letu a vypnutí vysílače kolíček na tabuli vrací.

Nevýhodou je, že se na tabuli nepozná, kdo kolíček má.

Když modelář, který kolíček z tabule odebral, zapomněl kolíček vrátit a odvezl jej pryč, musí se vyrobit kolíček jiný.

Kolíčky patří k tabuli a tak se musí tabule před létáním osadit kolíčky všech kanálů.

Připínání kolíčků na tabuli stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.10.2005

Pilot před letem nebo manipulací s vysílačem připne na tabuli kolíček se svým kanálem a jménem. Je-li kolíček se stejným kanálem už na tabuli přítomen, nemůže zapínat vysílač. Po letu a vypnutí vysílače si svůj kolíček zase z tabule sundá.

Výhodou je, že se na tabuli pozná, kdo má kanál obsazen. Další výhodou je to, že každý má svůj kolíček jen pro kanál, který používá, a na tabuli nemusí být kolíčky pro všechny myslitelné kanály.

Když modelář, který kolíček na tabuli připnul, zapomněl kolíček po letu odebrat, snadno se dá zjistit kdo to je, že už nelétá a kolíček mu vrátit.