image

Raná stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.12.2020

směr větru, info o počasí, web kamera - počasí, popis místa, omezení, kudy, parkování, poplatky, organizace rádiového provozu, místo startu, hustota provozu, akce, závody, rádio, tip, historie, vyprávění z létání, videa z místa, fotografie,

Oblast / Region

Česká republika, Severní Čechy North of Czech Republic, Louny

Směry větru

severozápad (sever, západ), jihovýchod (východ)

north-west (north, west), south-east (east)

Info o počasí

Sonda Raná - vrchol

Web kamera - počasí

Popis

image

Osamělý čtyřhrbý kopec u Loun (u silnice z Loun na Bílinu). Kolébka plachtařství v Čechách. Majitelem areálu je obec Raná, správce areaálu je Tomáš Adamec (Ranská hora). Dole pod kopcem je letiště Aeroklubu Raná.

Solitary four-hump hill. Birthplace of sailing in Czech Republic. The club airfield is under slope.

Na fotografii pohled od severu.

image

pohled od Loun
image
pohled ze vzduchu od letiště

Na vrcholu z dálky viditelný větrný rukáv. Převýšení vůči okolnímu terénu cca 150 m. Na západ k letišti 200 m. Vrchol je vysoký 457.2 m n.m.

nadmořská výška [m n.m.] 457.2
převýšení vůči okolnímu terénu [m] 200
pozice 50° 24' 24.62'' N  13° 46' 16.82'' E

Kudy

Na východní stranu

Od Loun Před odbočkou do obce Raná na horizontu je nižší horizont s můstkem přes škarpu na levé straně. Dále po asfaltové cestě.

Od Bíliny Za odbočkou do obce Raná na horizontu je další horizont s můstkem přes škarpu na pravé straně. Dále po asfaltové cestě.

Dále přejeďte můstek a jeďte po úzoučké asfaltce do kopce. Vyjeďte prudké stoupání doprava. Nahoře doleva na asfaltové parkoviště. Zde auto nechte. Stoupejte pěšky po úbočí po cestě do sedla. Ze sedla doprava na vrchol.

Na západní stranu

Od Loun Odbočkou na horizontu doleva do obce Raná. Dále po silnici.

Od Bíliny Odbočkou na horizontu doprava do obce Raná.

Dále po silnici.

Dále Za obcí Raná číhejte na polní cestu doleva. Po polní cestě (včas se připravte na protijedoucí auto, cesta je úzká a je lepší počkat na protijedoucí auto na jejích koncích). Zaparkujte u řady stromů za cvičnou loukou vlevo na úbočí (jsou tam vývěsky). Po cestě vzhůru do sedla. V sedle doleva na vrchol.

Změna na konci D8 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
12.09.2011

Na konci dálnice D8 u Lovosic došlo k další změně, tentokrát ke zjednodušení. Na konci dálnice se sjíždí doleva a sjezd končí kruhovým objezdem. Tam se dáte doleva na silnici č.15, po které pojedete dál k Rané.

Ve všední den se zde dělají kolony.

Parkování

Na východní straně asfaltové parkoviště, na západní louka u vývěsek. Za auto i model se od roku 2001 platilo (30 a 10 Kč). V současnosti jsem vybírání poplatku nezaznamenal.

Organizace rádiového provozu

Kanály by se měly hlásit ve "skleníku" na jižní straně kopce (na mapce místo A). Po dobu letních modelářských táborů je v tábořišti na jižní straně v lomu kanálová tabule.

Poplatky

30 Kč za auto na celý den
20 Kč za modeláře s modelem na celý den

Možnost zakoupit za 400 Kč permanentku pokrývající platbu za auto i model.

Organizace rádiového provozu

Kanály by se měly hlásit ve "skleníku" na jižní straně kopce (na mapce místo A). Po dobu letních modelářských táborů je v tábořišti na jižní straně v lomu kanálová tabule.

Místo startu

image

1) Vrchol - vhodný pro starty proti východnímu až jižnímu větru.

2) Předvrchol - vhodný pro starty proti jižnímu až jihozápadnímu větru nebo na druhou stranu proti severozápadnímu (severnímu) až západnímu větru.

3) Sedlo - starty proti severnímu až západnímu větru. Dá se se utéct před silnějším větrem na vrcholu nebo před velkým provozem rogal a padáků.

4) Cvičná loučka na západní straně směrem k letišti (převýšení 35 m) - nejlepší pro severozápadní vítr.

5) Cvičná louka na východní straně směrem k silnici vedle parkoviště - jihovýchodní vítr.

Malá boule je nepřístupná. Chráněné území.

Hustota provozu

Hustota provozu je tady opravdu vysoká. Modeláři, rogalisti, padáky, větroně. Dost často se vám stane, že tu probíhá nějaká organizovaná akce.

Při cestě vzhůru hlašte u modelářů v přízemních výškách svůj kanál a pokuste se zjistit na jakých kanálech lítají ti na vrcholu.

Akce, závody


září

September

Mistrovství ČR v kategorii F3F

termin26.09.2009
pořadatel
místoRaná
od - do26.09.2009 - 28.09.2009říjen

October

Podzimní Raná

termin11.10.2019
pořadatel
místoletiště Aeroklubu Raná, Raná
od - do11.10.2019 - 13.10.2019
popis Setkání pilotů maket a polomaket větroňů na Rané. Akce pro makety a polomakety větroňů bez omezení velikosti, která se koná na podzim na Rané. Přátelské setkání s létáním aerovleků a s létáním na svahu.
Scale glider meeting - flying on slope, tug towing at Rana hill - Mekka of Czechoslovak glider flying.
Více vizPodzimní Raná


Omezení

Celý kopec je chráněné území. Na malou bouli se nesmí - tedy na ni nechoďte (to je ta ze sedla na druhou stranu než na vrchol). Na Rané rostou různé rostlinky, které se jinde nevyskytují. Nejznámější je tráva zvaná "Ivanovy fousy". Území s režimem zákazu vstupu je ohraničeno patníky s červeným vrškem.

V roce 2012 byl vydán tento provozní řád:

PROVOZNÍ ŘÁD RANÁ

I. VŠEOBECNĚ
Ranská hora se nachází v I. zóně CHKO České středohoří, v katastrálním území obce Raná u Loun. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

1. Na území celého areálu Raná je nutné respektovat zákaz vjezdu všech vozidel. Příjezd vozidel je možný pouze po vyznačených cestách a vozidla mohou být odstavena jedině na vyhrazených parkovištích (viz.plán areálu).
2. Návštěvníci lokality jsou povinni se při výstupu a pohybu na kopci zdržovat především na turistických cestách a na startovacích, cvičných a přistávacích plochách. Výstup po spádnici jihovýchodního svahu je zakázán.
3. Osoby pohybující se v doprovodu psů mají povinnost uklidit po nich všechny výkaly na cestách, cvičných loukách, přistávacích a startovacích plochách.

Vztažný bod plochy: 50°23´44´´N, 013°45´16´´E, Nadmořská výška nejvyššího bodu: 457 m

II. Startovací plochy
Na letovém terénu Ranská hora se nachází tři startovací plochy pokryté zpevňujícími rohožemi. Rozmístění vzletových ploch je vyznačeno na plánu areálu. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.

III. Přistávací plochy
Na letovém terénu Ranská hora jsou publikovány dvě přistávací plochy. Rozmístění přistávacích ploch je vyznačeno na plánu areálu. Jakékoliv dlouhodobé blokování přistávacích ploch je možné jen na základě zvláštního povolení. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz. Piloti jsou povinni přistávat na oficiálních přistávacích plochách. Na cvičných plochách mohou přistávat pouze v případě, kdy na nich není provoz.

IV. Cvičné plochy
V lokalitě se nachází dvě cvičné plochy pro výcvik začátečníků a nácvik startů Rozmístění cvičných ploch je vyznačeno v plánu areálu. Jakékoliv dlouhodobé blokování cvičných ploch je možné jen na základě zvláštního povolení.

V. Létání
Běžný provoz:
Létat v lokalitě Ranská hora je povoleno pouze pilotům PK a ZK, kteří mají platný pilotní průkaz, průkaz letové způsobilosti PK nebo ZK a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Letový terén Raná má nejdelší leteckou historii v ČR. Nejpříhodnější podmínky pro létání jsou při SE (jihovýchodním) a NW (severozápadním) proudění. Startovací plochy jsou dostupné pouze pěší chůzí. Terén je nenáročný, vhodný i k základnímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Část terénu je klasifikována jako Národní přírodní rezervace.
Výcvik:
Výcvik pilotů PK a ZK jsou oprávněni provádět pouze držitelé platné licence instruktora PL nebo ZL vydané LAA ČR, při dodržování výcvikové směrnice PL 3 nebo ZL 3 a provozního řádu terénu.

VI. Provoz leteckých modelů
S veškerými leteckými modely je možno létat pouze za předpokladu, že nehrozí nebezpečí kolize s PK, nebo ZK. Letecké modely nesmí ohrozit nebo omezit PK a ZK.

VII. Důležité Kontakty
Integrovaný záchranný systém: 112
Hlavní inspektor provozu LAA ČR: 777 813 050
Správce areálu Raná: 603 421 829

Každou leteckou nehodu nebo incident je účastník nebo svědek povinen ohlásit hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR nebo správci areálu Raná.

Areál

image

I.VŠEOBECNĚ
Ranská hora se nachází v I.zóně CHKO České středohoří, v katastrálním území obce Raná u Loun. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
Na území celého areálu Raná je nutné respektovat zákaz vjezdu všech vozidel. Příjezd vozidel je možný pouze po vyznačených cestách a vozidla mohou být odstavena jedině na vyhrazených parkovištích (viz.plán areálu).
Návštěvníci lokality jsou povinni se při výstupu a pohybu na kopci zdržovat především na turistických cestách a na startovacích, cvičných a přistávacích plochách. Výstup po spádnici jihovýchodního svahu je zakázán.
Osoby pohybující se v doprovodu psů mají povinnost uklidit po nich všechny výkaly na cestách, cvičných loukách, přistávacích a startovacích plochách.

Vztažný bod plochy: 50°23´44´´N,013°45´16´´E
Nadmořská výška nejvyššího bodu: 457m

II.Startovací plochy
Na letovém terénu Ranská hora se nachází tři startovací plochy pokryté zpevňujícími rohožemi. Rozmístění vzletových ploch je vyznačeno na plánu areálu. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.

III.Přistávací plochy
Na letovém terénu Ranská hora jsou publikovány dvě přistávací plochy. Rozmístění přistávacích ploch je vyznačeno na plánu areálu. Jakékoliv dlouhodobé blokování přistávacích ploch je možné jen na základě zvláštního povolení. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz. Piloti jsou povinni přistávat na oficiálních přistávacích plochách. Na cvičných plochách mohou přistávat pouze v případě, kdy na nich není provoz.

IV.Cvičné plochy
V lokalitě se nachází dvě cvičné plochy pro výcvik začátečníků a nácvik startů. Rozmístění cvičných ploch je vyznačeno v plánu areálu. Jakékoliv dlouhodobé blokování cvičných ploch je možné jen na základě zvláštního povolení.

V.Létání
Obecně
Létat v lokalitě Ranská hora je povoleno pouze pilotům PK a ZK, kteří mají platný pilotní průkaz, průkaz letové způsobilosti PK nebo ZK a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Letový terén Raná má nejdelší leteckou historii v ČR. Nejpříhodnější podmínky pro létání jsou při SE (jihovýchodním) a NW (severozápadním) proudění. Startovací plochy jsou dostupné pouze pěší chůzí. Terén je nenáročný, vhodný i k základnímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Část terénu je klasifikována jako Národní přírodní rezervace.

Výcvik:
Výcvik pilotů PK a ZK jsou oprávněni provádět pouze držitelé platné licence instruktora PL nebo ZL vydané LAA ČR, při dodržování výcvikové směrnice PL 3 nebo ZL 3 a provozního řádu terénu.

Historie

Přečtěte si O počátcích plachtařského provozu na Rané nebo Vzpomínky Růži Musilové na létání na Rané (1), (2).

Odstranění náletového porostu šípků  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
04.06.2006

Letos byla část svahů Rané zbavena náletu šípků.

Keře začal někdo podřezávat už loni na podzim. Nejdříve jsem měl podezření, že jde o nějakou soukromou akci, ale vzhledem k tomu, že na Číčově se děje něco podobného, tak jde asi o akci ochranářů (Plán péče CHKO, České Středohoří (pdf)).

Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Šípky jsou totiž jen ořezané. Sice až u země, ale šípek z kořenů zase vyrazí. Na Rané se zase po letech objevily ovce.

Měření větru na vrcholu Rané stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
11.11.2009

Článek byl z webu stažen

Rádio

Co můžete v místě poslouchat?

frekvence
[MHz]
stanice služba poznámky
122.600 Raná Info INFO Letiště Raná  

Tip

Pěkný rozhled na všechny strany. Vhodný cíl výletu celé rodiny. Fyzicky středně náročný výstup od místa parkování na vrchol.

Na téhle fotce uvidíte, proč se stepní trávě, která na Rané roste, říká "Ivanovy vousy".

image

Doporučuji přečíst O počasí na Rané aneb Kdy vyrazit na Ranou z pera Štěpána Ziky.

Důležité adresy:
Raná paragliding - Sportovní areál pro paragliding a další létací aktivity - oficiální web areálu
Kavárnička pod Ranou - diskuze
Jezevcoviny
Obec raná

Foto

image

image

image

image
když budete mít štěstí, budou se kolem vrcholu prohánět dospělé větroně - je to hukot!

image

image

image

image

image

image

image

image

image
na úpatí bývají k vidění modeláři s volnými větroni řízenými magnetem

image

image

image
silný provoz létacích aparátů různých kategorií je pro mnohé strašákem

Videa

Zde najdete videa pořízená v tomto terénu: Raná ve filmu

Z létání

Zde najdete povídání a fotografie z létání v tomto terénu.

06.09.2019 LIDLélko v pohyblivých obrazech
01.09.2019 Na Rané
04.05.2019 S Ocelotem na Ranou
26.10.2017 Na Ranou!
11.07.2016 Vo fous
06.07.2016 Dneska konečně fouká ve správný den ve správném směru!
21.10.2014 Přistání
17.10.2014 Jak-18 Thomase Schuhmanna