image

Číčov (Kozly)stálý odkaz / permalink

03.09.2006

směr větru, popis místa, omezení, kudy, parkování, místo startu, letový prostor, hustota provozu, historie, vyprávění z létání, videa z místa, fotografie,

Oblast / Region

Česká republika, Severní Čechy

Směry větru

Všechny směry. Nejlepší na jihozápad a severovýchod. Dobře i na východ.

All directions. South-west and north-east are best. East is good too.

Pro směry větru 225 - 315 je létání s velkými modely obtížné, protože svah je z tohoto směru úzký.

The flying with big planes is difficult for 225 - 315 direction. The slope is narrow there.

Popis

image

Osamělý holý protáhlý kopec na půli cesty mezi Bílinou a Ranou (křižovatka silnic Bílina - Louny (silnice č.257) a Most - Lovosice (silnice č.15)).

Kopec se jmenuje Číčov, ale léta mu říkáme Kozly podle obce na hlavní silnici. Jeví se ze všech silnic jako špice, ale na vrcholu je dobře 150 m promenáda ve směru přibližně severozápad - jihovýchod.

Nejblíže kopci je na mapě obec Hořenec (východně od kopce). Vrchol je 476.1 m n.m. Převýšení oproti silnici cca 80 m strmého svahu. Z jihu je svah povlovnější.

Nahoře je dostatek prostoru pro vybudování zázemí i pro usazení členů rodiny. Malé děti si tu mohou bezpečně hrát. Je odtud nádherný výhled všemi směry. Přehlédnete odtud pás Krušných hor, malebnou krajinz Středohoří a okolí řeky Ohře.

nadmořská výška [m n.m.] 476
převýšení vůči okolnímu terénu [m] 70
pozice 50? 27? 40.01?? N  13? 48? 4.56?? E

Kudy

Od Loun
Odbočit doprava ze silnice 28 na silnici 15 směr Třebenice, Libochovice.
Vyjet do nejvyššího bodu silnice.
Od Bíliny
Odbočit doleva ze silnice 257 na silnici 15 směr Třebenice, Libochovice.
Vyjet do nejvyššího bodu silnice.

Parkování

Na výjezdu z pole na vrcholu stoupání silnice 15. Stát lze ještě na silnici do Hořence, ale hořenečtí nejsou příliš přátelští.

Místo startu

Od paty kopce až nahoru. Vzhledem ke strmosti kopce je to nejlepší nahoře.

Letový prostor

Od paty kopce až nahoru. Při příznivém větru lze létat opravdu hluboko pod sebou (až 50 m).

Hustota provozu

Prakticky nulová. Poměrně dost lidí zastaví a vydá se na kopec jen tak rozhlédnout.

Omezení

Území je přírodní rezervací. Omezte proto svůj pohyb mimo cestu na vrchol a po hřebeni. Okolo kopce je pole soukromého zemědělce. Pohybujte se jen po mezích mezi poli.

Historie

Odstranění náletového porostu šípků stálý odkaz / permalink
04.06.2006

Letos byl vrch Číčov zbaven náletu šípků. Na následujících snímcích je dobře vidět, že bylo odstraněno velké množství šípkových keřů.

image
image

Kopci se tak vrátil vzhled, jak si ho pamatuji z před dvaceti let.

Keře začal někdo podřezávat už loni na podzim. Nejdříve jsem měl podezření, že jde o nějakou soukromou akci, ale vzhledem k tomu, že na Rané se děje něco podobného, tak jde asi o akci ochranářů (Plán péče CHKO, České Středohoří (pdf)).

Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Šípky jsou totiž jen ořezané. Sice až u země, ale šípek z kořenů zase vyrazí. Znám to z našeho letiště. Na Rané se zase po letech objevily ovce. Ale co tady?

Z létání

Zde najdete povídání a fotografie z létání v tomto terénu.

There are my stories about flying at this place and pictures.

02.12.2012 Kozly 19.4.2008
 25.02.2006 První lítání!
 16.10.2005 První opravdu podzimní den
 24.09.2005 Jedeme na kopec, i když se nehne ani lísteček
 

Videa

Zde najdete videa pořízená v tomto terénu:

První pokusy o natáčení z modelu na svahu. Chudák šestisetgramová Siesta vezla na hřbetě dvě stě gramů těžký foťák (imageCanon Ixus 800ISimage). Honit s ní rychlého Iona, když foťák byl jak vyklopený brzdící štít nebylo vůbec jednoduché.

Václav se s Ionem snažil létat co nejvíc předvídatelně a já se snažil dostat ho do objektivu fotoaparátu. Siesta ale s takovou brzdou byla pořád o patro níž než Ion a snahy o nabrání rychlosti končily hluboko pod hranou svahu. Nakonec se nějaké záběry podařily. Několikrát se stalo, jak jsme se soustředili každý na svůj úkol, že se modely náhodně sblížily tak, až nám ze země připadalo, že musí přijít rána! image

Foto

image
Takto to vypadá zespodu.


image
a takhle, když už ten šílený výstup máte za sebou


image


image


image


image
Pro nás trochu nezvyklý pohled na Kozly po ránu.


image
Na tomto snímku jsou dobře patrné řady mraků jdoucí proti kopci. Přes léto se pod nimi často tvoří termika a dá se zaletět opravdu daleko dopředu před kopec.


image
Pata kopce je schovaná cca 50 pode mnou. Předpolí od paty kopce klesá ještě o dalších 70 m.


image
Na tomto snímku je dobře patrné, jak se dá dobře létat hluboko pod sebou a potom bez problémů vystoupat zpět.