image

Modely

Detaily konstrukce

Příklady konstrukcestálý odkaz / permalink

29.06.2004

Při úvahách nad provedením jednotlivých uzlů konstrukce vašeho modelu je dobré vědět, jaké možnosti máte - z čeho můžete vybírat. Výborným zdrojem informací jsou konstrukce jiných modelářů.

Příklady konstrukce jednotlivých uzlůstálý odkaz / permalink

29.05.2006
Souvislosti
Samozřejmé je, že když vymýšlím nový aeroplán, musím zvažovat svoje možnosti: jak jej vyrobit a z čeho. To zpětně ovlivňuje návrh koncepce letadla nebo výběr předlohy, pokud chi postavit polomaketu skutečného letadla.

Když je vymyšleno, jaké bude uspořádání jednotlivých částí letadla - křídel, motoru, ocasních ploch, trupu, podvozku atp. je třeba se zamyslet, jak vlastně jednotlivé části vyrobit. Mohu vyrobit všechny části letadla stejnou technologií? Jaké technologie a postupy jsou vlastně k dispozici?

Při výběru technologie výroby jednotlivých částí modelu je třeba brát v potaz svoje finanční, časové a prostorové možnosti a také účel a velikost modelu. To vše závisí na mnoha okolnostech


image více ...

Příklady dimenzování jednotlivých uzlů konstrukcestálý odkaz / permalink

09.03.2004
Vlastní konstrukci je dobré konfrontovat s osvědčeným řešením jiných konstruktérů.

image více ...

Hmotnost jednotlivých uzlů konstrukcestálý odkaz / permalink

03.07.2009

Každá část konstrukce něco váží. Záleží to na použitém materiálu, požadované pevnosti, provedení stavby atp. Samozřejmě je cílem dosáhnout hmotnosti co nejmenší. Kolik váží jednotlivé části letadla?


image více ...
Viz takéstálý odkaz / permalink
29.06.2004

FBEST - plánky - přehled plánků pro stavbu elektroletů s komentářem ke konstrukci


přehled kapitol:

  1. Konstrukce leteckých modelů
  2. Oblasti konstrukce
  3. Metody konstrukce
  4. Stavební výkresy modelů letadel, plánky

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Konstrukce)